pondelok 4. augusta 2014

Báseň na každý deň: Zvučíme v správnej tónine

Zvučíme v správnej tónine

 
V tom toku
 
povedľa ciest
 
sa naše túžby uzlia
 
do klbka ktoré sa rozpúšťa
 
modlitbou z milosti
 
vidím ich uzliť sa
 
a potom z gordických rozmerov
 
ticho miznúť s nami
 
a už si len čítaš
 
oznam na dverách
 
koľko sa dožila
 
čo nie je oznamom
 
energie rozozvučanej
 
v správnej tónine
 
v danej chvíli
 
kým spia a spali aj iní
 
a tvoje otázky ma posúvajú
 
v toku
 
spolu sa energia dotýka
 
pravdy
 
Stanislav Háber
 
(zo zbierky Babylonská si láska)
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára