štvrtok 31. októbra 2013

Svätí na každý deň: 1. november - Všetkých svätých

1. novemberVšetkých svätých


"Stalo sa zvykom, že Spomienka na zosnulých sa premiestnila na odpoludnie sviatku Všetkých svätých. Je to zaujímavé spojenie dvoch sviatkov, ktoré logicky síce spolu súvisia, ale predsa len majú opačný charakter. Je to tak, ako keby sme chceli liturgiu Veľkého piatka a jasavú radosť Veľkej noci osláviť v jeden a ten istý deň! Preto naši veriaci strácajú vlastný zmysel sviatku Všetkých svätých," takto o dnešnom dni napísal jeden z najpovolanejších autorov na sviatok Všetkých svätých na Slovensku, kňaz Kamil Mečiar.
Najpovolanejším je hádam preto, že v rokoch 1942 až 1997 pracoval na výnimočnom diele v slovenskej literatúre, ktoré sa volá Životy víťazov. Takto krásne nazval Kamil Mečiar životopisy svätých. Svätí ako víťazi života. Prekonali svet najkrajším spôsobom. Naplnili svoj osud najčistejšou láskou. Boli to tí, ktorí vo všetkom najprv hľadali Božie kráľovstvo. Sväté a svätí. Ľudia z mäsa a kostí, ale predsa iní. Výnimoční nie funkciami, majetkom, či inou mocou s materiálnou podstatou. Boli to ľudia, ktorí prišli na svet, aby naplnili slová spasiteľa o soli zeme. O soli, ktorá dáva zemi chuť a silu do nového života.
A nimi bol fascinovaný mladý literárne činný kňaz Kamil Mečiar, ktorý prvú zmluvu na výnimočné dielo o svätcoch uzavrel už v roku 1942, lenže kniha riadením Božej prozreteľnosti vyšla až v roku 1997, keď najprv nemohla vyjsť pre bezbožný komunistický režim a neskôr pre nezáujem komerčných vydavateľstiev.
Dovtedy ju teda Kamil Mečiar zbavoval nánosov mýtov a legiend. Upravil životopisy svätých len podľa historicky overených faktov. A také dielo má väčšiu silu ako akékoľvek báje. Hovorí o skutočnom živote ľudí. O živote ľudí, ktorí ho dokázali premeniť na cestu viery.
Sviatok Všetkých svätých je radostný, ako tvrdí o ňom Kamil Mečiar. Je to sviatok, pri ktorom si nespomíname len na tých svätých, o ktorých sa nám dochovali riadením prozreteľnosti informácie z ich účinkovania. Je to sviatok všetkých svätých, teda aj tých, o ktorých my nič nevieme. Vie však o nich náš stvoriteľ. Oni sú s ním v jeho blaženosti a on je v nich. Tak ako dosvedčila svätá Katarína, že Boh je v človeku a človek v Bohu tak ako je ryba vo vode a voda v rybe.
To, že sa sviatok Všetkých svätých spája s Pamiatkou zosnulých, ktorú si pripomíname hneď na druhý deň, je logické. Už v skutkoch duchovného milosrdenstva, ktorými sa riadi veriaci je napísané, že je potrebné sa modliť za živých, ale aj za mŕtvych. Každý človek sa snaží svätého predstaviť si podľa toho, koho najlepšie poznal. A tak sa modlí za blízkych mŕtvych. Spodobuje si často ich osudy s osudmi svätých. Nie je na tom nič zlé, veď iste je medzi nimi mnoho takých, ktorí boli po smrti rovnako spasení, ako aj svätí a aj svätými možno sú. Len o nich nevieme. Preto si ich dnes pripomíname. Predstavujeme si ich radosť a šťastie, aké prežívajú po smrti ľudského tela v sláve v nebi v časoch večného života. A je to sviatok, v ktorom sa môžeme aj účinne modliť za spásu mŕtvych hriešnikov. Každému z nich modlitbou pomôžeme, aby sa raz z očistca dostali do nebeskej slávy.
Tento radostný sviatok - spomienka na Všetkých svätých a ich životný príklad, sa slávi od 7. storočia. A od 8. storočia sa vďaka pápežovi Gregorovi IV. slávi práve 1. novembra, kedy sa modlíme Litánie ku všetkým svätým. Poznáme ich z veľkonočnej liturgie, či z kňazskej vysviacky a modlia sa aj za umierajúcich.
Litánie ku všetkým svätým tiež poznáme od 7. storočia a vznikli v časoch pápeža Sergia I., a na dnešnú podobu ich ustálil až Druhý vatikánsky koncil konaný v rokoch 1962 až 1965. Litánie sa začínajú po prosbe k Bohu vzývaním svätých, kde je na prvom mieste uvedená svätá Mária, Božia Rodička. A hoci sa potom v časti patriarchovia a proroci spomínajú aj svätí Abrahám, Mojžiš, Eliáš, Ján Krstiteľ a Jozef, Panna Mária patrí ako Božia Rodička k najväčším ozdobám z radov svätcov.
Skúsme sa v dnešný deň aj my radovať zo slávy všetkých svätých víťazov nad životom, ktorí dnes majú v nebi sviatok a prijímajú od nás našou modlitbou gratulácie.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Októbrový hviezdny deň pre detiOktóbrový hviezdny deň pre deti

 

 „My sme k vám prišli doslova z vesmíru,“ šokuje deti z 2 C zo Základnej školy Sokolíková z Bratislavy riaditeľ Hvezdárne v Partizánskom pán Vladimír Mešter: „Všetko okolo nás je vesmír, aj my sme vesmír,“ pokračuje v pútavej prednáške v digitálnom prenosnom planetáriu, ktoré je jediným svojho druhu na Slovensku.
 
 
 
Prostriedky na jeho zakúpenie získala Hvezdáreň v Partizánskom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Program cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Českej republiky 2007 – 2013.Riaditeľ odboru Programov cezhraničnej spolupráce pán Ing. Milan Gál v nákupnom centre v Bratislave vysvetľuje:
 
 
 
„V rámci Dní európskej spolupráce, na ktorých predstavujeme programy cezhraničnej spolupráce máme vždy aj časť akcií venovaných deťom. Teraz sme sa však po skúsenostiach z minulého roku rozhodli po akciách venovaných najmä dospelým v Kroměříži  a v Uhrovci pripraviť cielený deň len pre deti, lebo sú naša budúcnosť. Ak im umožníme dostatok podnetov na svoj rozvoj, skôr budú v budúcnosti myslieť pozitívne a ovplyvníme ich, aby vnímali a pochopili výhody spolupráce medzi národmi.“


A deti tieto myšlienky 29. októbra v prenosnej hvezdárni spontánne vnímali.
 
 
 
Na otázky moderátora stretnutia pána Romana Bomboša, známeho moderátora zo Slovenského rozhlasu reagovali skutočne prekvapujúco na svoj vek siedmich rokov:
 
 
 
 
„Mám sesternicu v Čechách a ona k nám chodí. My jej rozumieme, hoci ona nám už veľmi nie,“ vyznávala sa druháčka Dominika.


Triedna učiteľka pani Mgr. Oľga Šmotláková sa teší spolu s deťmi: „Bola som prekvapená kvízom na Facebooku, ktorý sme s deťmi urobili, ako spontánne reagovali na otázky o Českej republike. To, čo bolo naozaj ťažké, si našli na googli ako trebárs otázka, čo je to moravský frgál, čo je typický moravský koláč.
 
 
 
 
Darmo, dnešné deti sú už z modernej doby a v počítači sa dokážu ľahko orientovať.“

 
 


Spolu s deťmi do nákupného centra prišli aj niektorí rodičia.
 
 
 
Pani MUDr. Katarína Struhárová má v 2 C syna:
 
 
 
„Slovenské deti viac vnímajú češtinu cez rozprávky vysielané v televízii a dokážu sa stále v tomto jazyku orientovať. Táto súťaž ma prekvapila a som rada, že deti si takto rozširujú obzory a učia sa najmä komunikácií.“

 
 


Prenosná digitálna hvezdáreň je zážitok aj pre dospelých. Vo vnútri sa nad sediacimi deťmi cez projektor zobrazí hviezdna obloha podľa jednotlivých dní v roku v presnom zobrazení, v akom sa nachádza nad Slovenskom.
 
 
 
 
Pritom sa navyše točí podľa zrýchleného času, akoby šlo o skutočnú oblohu: „A viete o tom, že vy jete slniečko?“ prekvapuje vo vnútri sediace deti s očami plnými záujmu pán Mešter. „Ak ste ráno pili mliečko, kravička jedla predtým trávičku a tá rástla vďaka tomu, že na našu Zem svieti slnko.“
 
 
 
Reťazec ako to, že deti zjedli kúsok slnka, sa zrazu stal pre žiakov zrozumiteľný.


Vedúci oddelenia riadenia programov cezhraničnej spolupráce pán Ing. Robert Horínek vysvetľuje, ako súťaž prebiehala:
 
 
 
 
„Najprv sme mali akcie v rámci dňa Európskej spolupráce pre odbornú, potom pre laickú verejnosť a teraz pre deti. Tie sme oslovili cez moderné technológie, teda cez internet, kde si mohli nájsť súťažný kvíz. Kto sa doň zapojil, vedel odpovede, tak bol spolu so svojou triedou pozvaný za odmenu na prezentáciu do prenosného planetária. Tí, ktorí nám poslali aj svoje kresby s návrhmi log jednotlivých programov cezhraničnej spolupráce, získali pre svoju školu aj poukážku na nákup učebných pomôcok.“Slečny ale aj chlapci si dali namaľovať na tvár rôzne motívy, aké deti majú dnes radi.
 
 
 
„Vôbec som zo začiatku nevedela, o čo ide?“ bola prekvapená triedna učiteľka 5 A zo Základnej škole na Tupolevovej ulici v Petržalke pani Mgr. Silvia Mackovič:
 
 
 
„Potom som zisťovala v triede, kto nás do súťaže prihlásil a bola to naša žiačka.“ 

Desaťročná Patrícia Slobodová mala radosť, že spolužiaci sa jej za prihlásenie do súťaže poďakovali: „Všetci v triede chceli vyhrať.“
 
 
 
A spoločne sa im to aj podarilo, pričom sa aj niečo naučili.
 
Jej spolužiak Filip sa priznal: „Nevedel som, že Jupiter má až 67 mesiacov.“

 
Zasa ôsmakovi Borisovi sa zapáčilo niečo iné: „Prednáška o slnku bola veľmi zaujímavá. O tom, že má škvrny a čo sa dá na ňom pozorovať.“

Projektová manažérka programov cezhraničnej spolupráce pani Ing. Denisa Bernátová hovorí:
 
 
„Chceme, aby ľudia získali pozitívny postoj na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Preto sa snažíme cez jednotlivé dni európskej spolupráce ľuďom ukázať, aby videli, čo vlastne robíme. Máme veľa projektov, ktoré sú určené na didaktické účely, aby naše deti vyrastali v podnetnom prostredí.
 
 
 
Preto sme aj chceli cez tento deň určený pre deti sprístupniť náš projekt Obloha na dlani, aký vznikol v spolupráci Hvezdárne v Partizánskom a Hvezdárne vo Valašskom Meziříči. Ale máme aj viac netradičné projekty trebárs v obci Horní Lideč, kde vďaka našej podpore postavili stály Betlehem. V ňom po celý rok majú výstavy miestnej tradičnej kultúry a zároveň aj Betlehem podobný tomu nášmu najznámejšiemu slovenskému v Rajeckej Lesnej. Dnes si tu deti môžu hravou formou zopakovať fyziku“

 
                Pracovníci Programov cezhraničnej spolupráce Deň európskej spolupráce pre deti nepripravili v nákupnom centre v Bratislave len pre výhercov zo základných škôl súťaže o nové logá pre jednotlivé programy.
 
 
 
Dnu do hvezdárne sa dostali zadarmo aj deti, ktoré o to prejavili spontánny záujem z náhodne okoloidúcich nakupujúcich.

 
 
                V podstate to bol aj cieľ projektu Obloha na dlani, ako ho predstavil vedúci Hvezdárne v Partizánskom pán Mešter:
 
 
„Išlo nám spolu s Hvezdárňou vo Valašskom Meziříčí,
 
 
 
aby sme spopularizovali hravou formou vzdelanie v oblasti astronomických vied.
 
 
 
Chodili sme preto po základných školách v Česku a rovnako naši českí partneri chodili na prednášky po základných školách u nás na Slovensku.
 
 
 
Priblížili sme tak deťom výsledky svetovej kozmonautiky a aj keď projekt už skončil, v týchto aktivitách ďalej pokračujeme.“
 


                „V minulom roku sme boli vo Hvezdárni v Hlohovci, takže deti vedia o tejto problematike,“ vysvetľuje triedna učiteľka 4 B zo Základnej školy Kulíšková pani Mgr. Jana Borbová:
 
 
„Štvrtáci vďaka týmto ukážkam v planetáriu si vedia na prírodovede lepšie predstaviť slnečnú sústavu a jej planéty, čo často nie je jednoduché ani pre dospelého človeka.“


Pán Bomboš zatiaľ na javisku spovedá ďalšie deti, ktoré opäť odpovedajú vo vedomostnom kvbíze na tému astronómia, ale aj v zábavnej súťaži doplň príslovie a nákupné centrum buráca smiechom:
 
 
„Doplň príslovie – kam čert nemôže, pošle... pani učiteľku?“ Všetci sa smejú, veď nakoniec pani učiteľka je žena, ako znie aj správna odpoveď.
 
 
                Na Základnej škole Nevädzová v Bratislave učí ôsmakov matematiku a fyziku pani Mgr. Andrea Jagnešáková:
 
 
 
„Naši ôsmaci sa sami zapojili do súťaže cez Facebook. Digitálne planetárium nám skutočne pomôže vo výučbe. Na každej škole je to trošku asi iné, my máme skúsenosti s európskymi fondami a sú skutočne pre vzdelávanie veľmi potrebné.“

               
 

            Na Základnej škole Lachová v Bratislave zasa učí ôsmakov matematiku a fyziku pán Mgr. Michal Rišian:
 
 
 
„Terajší ôsmaci sú skutočne u nás triedou, ktorú táto problematika hviezd zaujíma. Je to atraktívna téma, ale teší ma, že v tomto prípade skutočne zasiahla tých, ktorí sa na ňu tešia a teda padla na úrodnú pôdu.“
 
 

            So svojim návrhom loga porotu zaujal ôsmak Martin Výboch:
 
 
 
„Bol som na dvoch kurzoch počítačovej grafiky. Vytvoril som logo v podobe dvoch postáv. Slovenská je modro – červená a česká červeno – biela. Spolu sú symbolom spolupráce.“


A o tú ide v prvom rade.
 
 
 
Dobré susedské vzťahy vytvárajú vhodné prostredie pre rozvoj oboch spoločností. 
Vďaka Programu cezhraničnej spolupráci Slovenska a Česka 2007 – 2013 sa ukazuje,
 
 
 
že sa položili dobré základy aj do budúcnosti, keďže projekty z tohto obdobia zasiahli aj mladé generácie.


Prioritná os 1 – Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja


Cieľ osi:
 
 
 
Vybudovať cezhraničnú inovatívnu a vzdelanostnú ekonomiku založenú na kultúrnom dedičstve a sociálnej inklúzii

 


Oblasť podpory: 1.3 – Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť


Projektoví partneri: - Hvezdáreň v Partizánskom, Hvězdárna Valašské Meziříčí


 
 


 

Príspevok z EÚ zdrojov

151 026,40 eur
 
 
Začiatok a ukončenie realizácie
07/2010 – 12/2012
 

Stanislav Háber
snímky: autor