pondelok 17. decembra 2012

Svätí na každý deň - 17. december: Olympia

17. december

Olympia

Je radosťou, ak sa človek môže dopočuť o vznešených ľuďoch, k akým patrila svätá Olympia. Táto svätica z východu nezanevrela na Boha a na vieru, hoci jej život bol jeden veľký kríž. Slabí ľudia pod vplyvom kríža svojho života sa prepadávajú do beznádeje a odpadávajú od viery. Neuvedomujú si, že starosti a trápenia patria k životu. A Ježiš nám sľúbil, že bude s nami po všetky veky vekov až do skonania sveta. Máme sa o koho oprieť a na koho zložiť vlastný kríž.

Olympia vyrástla ako sirota potom, čo sa narodila v roku 361 v Carihrade a jej rodičia zomreli. Ako 23 ročná sa vydala, ale o dvadsať mesiacov bola vdovou. Stíhali ju jedna rana za druhou. Rodičia jej nechali obrovské majetky. Bohatý bol aj jej manžel, ktorý zomrel v hodnosti miestodržiteľa Carihradu.

Mladá Olympia sa rozhodla, že viac sa už nevydá. Cisár od nej chcel, aby sa vydala za jeho vnuka. Keďže odmietla, ocitla sa v osobitnom žalári. Prefekt mesta rozhodoval, kedy môže ísť do kostola. Jej majetky boli odstavené. Olympia sa tešila, čo dala najavo aj cisárovi, ktorému povedala: "Keď si vzal pod svoju ochranu moje majetky, zbavil si ma mnohých starostí a úzkostí, či ich dobre užívam. Keby si dovŕšil moju radosť a rozdal ich chrámom a chudobným. Už dávno sa bojím, že sa ma zmocní márnomyseľnosť, ktorá ľahko povstane v človeku, keď sám udeľuje dary milosrdenstva. Obávala som sa ako majiteľka časných majetkov, že môžu byť príčinou zanedbávania skutočných majetkov nebeských."

Cisár jej vrátil po troch rokoch slobodu a majetok. Opäť mala obrovské bohatstvo, ktoré rozdávala. Sama bola útla, veľa sa postila a chodila len v jednoduchých šatách bez ozdôb. Podporovala mladú cirkev, ktorá sa len krátko predtým dočkala slobody.

Jej dobrodenia poznali biskupi ako svätý Gregor Naziánsky, tak aj svätý Gregor z Nyssy, či svätý Epifan, svätý Anfilochia a najmä svätý Ján Zlatoústy. Ten sa stal novým arcibiskupom a patriarchom v Carihrade. Bol aj jej radcom, ako najlepšie nakladať s majetkami, aby čo najviac otrokov či vykúpených zajatcov dosiahlo slobodu a nakŕmených chudobných podporu. Ján Zlatoústy a Olympia prekážali zámerom iných osôb, ktorým nebola po chuti ich rozvážna láskavosť. Nepriatelia dosiahli u cisára vyhostenie Jána do vyhnanstva a pod zámienkou, že zástancovia tohto arcibiskupa založili na odpor proti cisárovej vôli v carihradskom chráme požiar, obžalovali z neho aj Olympiu. Tá sa dostala pred súd a v obhajobe uviedla: "Kto obetuje mnoho peňazí chrámom, ten nepodpaľuje chrámy!"

Prepustili ju síce na slobodu, ale musela opustiť Carihrad a tiež ísť do vyhnanstva. Zatiaľ jej domy a zámky drancovali ľudia a to aj takí, ktorým predtým pomohla. V Cyzikuse založila sväté spoločenstvo žien a snažila sa z vyhnanstva pomáhať ďalej cirkvi a chudobným. Aj túto jej spoločnosť nepriatelia rozohnali a Olympia zomrela štyridsaťsedem ročná v tureckom Izmide v roku 408. Stihla zdedenými majetkami pomôcť množstvu ľuďom, vystavať a prispieť na desiatky chrámov.

Svätý Ján Zlatoústy z arménskych hôr, kde bol vo vyhnanstve, jej posielal listy, ktoré sa dochovali a sú dôkazom zmýšľania dvoch svätcov. Olympia dokázala životom pravdivosť trpko smiešneho tvrdenia, že chudáci sú ľudia bez peňazí, kým boháči sú tiež len chudákmi, hoci s peniazmi. Stihla však bohatstvom pomôcť tisíckam iných, pričom pre seba sa snažila použiť len to najnutnejšie k životu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára