utorok 18. decembra 2012

Svätí na každý deň - 18. december: Wunibald a Willibald

18. december

Wunibald a Willibald


Dnes si pripomíname pamiatku dvoch svätcov a bratov. Wunibald a Willibald, ktorý bol z bratov o rok starší, pochádzali z Anglicka, kde sa Willibald narodil v roku 700 a jeho brat Wunibald v roku 701. Mali sestru Walburgu, ktorá bola po smrti tiež vyhlásená za svätú.

Každý z troch súrodencov mal odlišnú cestu životom, okrem spoločného základu, ktorý získali v rodine v detstve. Walburga bola predstavenou kláštora v nemeckom Heidenheime. Jej menom nie je ukončený výpočet svätcov v tejto anglickej rodine. Ich strýkom bol svätý Bonifác. Ten pôsobil ako biskup a apoštol Nemecka.

Dvaja bratia vedení spolu so sestrou od detstva rodičmi k viere prehovorili otca, aby s nimi podnikol cestu na sväté miesta ako do Ríma, tak aj do Jeruzalema a Carihradu. Vybrali sa najprv do večného mesta, ale skôr, ako prešli celú trasu cez Francúzsko, Alpy a severné Taliansko, ich otec ochorel a zomrel. Wunibald a Willibald prišli do Ríma sami. Mladší Wunibald tu zostal pre chorľavé zdravie, kým Willibald sa vybral podľa pôvodnej trasy do Jeruzalema a odtiaľ do Carihradu. Obaja boli ctiteľmi rádu svätého Benedikta. Mladšieho Wunibalda nakoniec strýko Bonifác získal pre misiu do nemeckého Durínska, kde mu zveril do správy sedem chrámov.

Wunibald pôsobil južne od Erfurtu, kde sa neskôr stretol s bratom Willibaldom. Ten sa po odchode z Ríma vybral cez Neapol, Catániu a sicílske Syrakúzy loďou do Svätej zeme. Z Jeruzalema, kde strávil Willibald tri roky, sa vybral do cieľa cesty do Carihradu a tam dva roky študoval cirkevné tradície a byzantskú kultúru. V roku 729 sa Willibald vrátil späť do Talianska a to na svätú horu mníchov v Monte Cassina, kde sa venoval desať rokov znovuvýstavbe hlavného kláštora, ktorý bol vtedy viac ako sto rokov opustený. Tam Willibald nakoniec realizoval to, po čom túžil, a to obnovenie regulí podľa rádu svätého Benedikta, podľa akých vyrastal spolu s bratom a sestrou v Anglicku.

Neskôr sa kláštor stal vďaka skvelej povesti pre iných rehoľníkov rímskou normou. Willibald vykonával v kláštore najradšej úlohu vrátnika. Tak mohol napĺňať duchom benediktínskej pohostinnosti celý kláštor. Z Monte Cassina pozval Willibalda k sebe do Nemecka biskup Bonifác, jeho strýko, ktorý mal už u seba mladšieho Wunibalda. Bratia sa stretli po takmer dvadsaťročnom odlúčení. Za krátku dobu sa z Willibalda stal v Bavorsku biskup.

Mladší Wunibald zomrel v náručí brata a biskupa Willibalda vo veku šesťdesiat rokov. Stalo sa tak v Heidenheime, kde Wunibald založil kláštor, ktorý po jeho smrti v roku 761 viedla ďalej ich sestra Walburga. A tak všetci traja súrodenci boli po rokoch spolu v hodine smrti jedného z nich v Nemecku.

Wunibalda jeho brat Willibald pochoval v krypte chrámu v Heidenheime, kam pochovali neskôr aj ich sestru Walburgu v roku 779. Tento chrám je dnes protestantský. Najdlhšie sa dožil najstarší zo súrodencov biskup Willibald a to takmer osemdesiatšesť rokov. Zomrel v roku 786. Život dvoch bratov Wunibalda a Willibalda bol rozdielny a predsa rovnaký v pevnej viere, ktorú vyznávali celý život spolu so sestrou Walburgou. Traja súrodenci priniesli najkrajšiu obetu - životy zasvätené Bohu a ukázali tak príklad svätosti pre iných súrodencov aj v súčasnosti.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára