piatok 21. decembra 2012

Svätí na každý deň - 22. december: Františka Xaveria Cabrini

22. december

Františka Xaveria Cabrini


Dnes si pripomíname prvú uznanú sväticu, ktorá žila v Spojených štátoch amerických - Františku Xaveriu Cabrini. Táto útla radová sestrička vykonala obrovské misionárske dielo na americkom kontinente. Vo filmoch americkej produkcie z nemocničného prostredia sú nápisy nemocníc, ktoré sa volajú po Krištofovi Kolumbusovi. Tieto Kolumbove nemocnice založila práve ona.

Meno Xaveria si vybrala sama, lebo túžila naplniť vôľu svätého Františka Xaverského, ktorý ako veľký apoštol Ázie zomrel pred bránami Číny. Aj Františka Xaveria chcela odísť z rodného Talianska na misie do Číny, ale Svätý otec ju od toho odhovoril. Požiadal ju, nech jej Čínou je Amerika.

Františka sa narodila v roku 1850 ako posledné trináste dieťa v rodine roľníkov. Prebiehalo veľké vysídľovanie chudobných Talianov do Spojených štátov amerických. Chýbali im kňazi. Taliani v Amerike osídľovali okrajové štvrte veľkomiest, kde pracovali často za najnižšiu mzdu, keďže neovládali angličtinu. Františka Xaveria prišla o oboch rodičov, keď mala 20 rokov a začala sa starať o siroty v Taliansku. Založila pre ne Dom Prozreteľnosti, ktorý si pod jej vedením získal meno a prevzal ho do správy štát.

Prosila biskupa v Lodi, kde sa neďaleko Milána narodila, aby mohla odísť do kresťanských misií. A biskup jej odpovedal, že žiadne združenie misionárok nepozná, nech ho založí. Tak vznikla spoločnosť Misionárok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorej stanovy schválil pápež s nadšením s tým, aby Františka šla radšej do Ameriky akoby šla do Číny. Do New Yorku prišla ako tridsaťdeväť ročná. Keď 22. decembra 1917 zomrela vo veku šesťdesiatsedem rokov, poznala a milovala ju celá Amerika.

Založila tu šesťdesiatsedem domov pre siroty a pre chudobných chorých spomínané Kolumbove nemocnice. Smútilo za ňou päťtisíc sirôt a vyše stotisíc pacientov, ktorí sa liečili v ňou spravovaných nemocniciach po celých Spojených štátoch. Františka Xaveria bola neúnavnou misionárkou Nového sveta, ktorá dokázala vyprosiť od ľudí a vymodliť od Boha hojnosť darov pre nešťastníkov, ktorí nemali toľko šťastia ako pár vyvolených emigrantov.

Jej kanonizácia prebehla nezvyklo rýchlo, lebo na ňu vydal pápež dišpenz od povinnej päťdesiatročnej lehoty od smrti. Cabrini sa stala nebeskou patrónkou všetkých emigrantov. Emigrovala, aby mohla pomáhať. Hľadala chudobných, biednych a chorých. Často ich nachádzala medzi deťmi. Dokázala im rozdať toľko lásky, ako máloktorá mama stihne za celý život. Mamy totiž nemajú päťtisíc detí.

Františka sa narodila v siedmom mesiaci tehotenstva. Bola rýchla pri narodení a potom v práci, či v smrti, ba aj po nej, keď za svätú bola vyhlásená už v roku 1946, hoci zomrela v roku 1917. Jej kliniky, ošetrovne a sirotince sa rozšírili zo Severnej aj do Strednej a Južnej Ameriky. Boli známe aj v Európe vo Francúzsku, v Španielsku, či v Anglicku. Takže počet sirôt, ktoré v nej mali starostlivú matku bolo oveľa viac.

Jej súčasník Svätý otec svätý Pius X. ju nazval "pravou apoštolkou evanjelia," a v Amerike si ju ako svätú pripomínajú nielen katolíci, ale aj protestanti, či nekresťania. Také veľké veci vykonala za 28 rokov, ktoré prežila v Spojených štátoch Amerických táto drobná a útla žena, ktorá sa neustále na každého milo usmievala. Prinášala ľuďom lásku a spolu s ňou aj radosť do sŕdc, že niekto je taký dobrý.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára