štvrtok 6. decembra 2012

Svätí na každý deň - 6. december: Mikuláš

6. december

Mikuláš

Sú sviatky svätých, ktoré samé o sebe vyvolávajú úsmev na perách. Takým je sviatok svätého Mikuláša. Biskupa, ktorý sa dokázal obetovať neopakovateľným spôsobom, až vytvoril podľa seba tradíciu známu v celom ľudstve po celé stáročia.

Narodil sa okolo roku 270 na východe v Lýcii na južnom pobreží Malej Ázie. Jeho ostatky sú v talianskom meste Bari. Svätý Mikuláš patrí všetkým kresťanom, ba uctievajú ho aj ateisti. Možno preto sa stal takým známym, lebo sa snažil pomáhať tajne.

Narodil sa ako jedináčik v rodine bohatých rodičov. Mal teda podmienky na to, aby bol egoistom. Mikuláš bol pravý opak. Mal osemnásť rokov, keď v jeho rodisku náhle schudobnela rodina šľachtica, ktorý bol zúfalý, lebo mal doma tri dcéry. Nemal už prostriedky, aby im mohol dať veno na vydaj. Už ich chcel pripraviť na ťažký život, aký ich čakal v chudobe, keď sa o jeho úmysloch dozvedel bohatý mladík Mikuláš. Šľachtic pomýšľal na to, že dcéry nahovorí na nešľachetný spôsob života. Mikuláš preto v prestrojení v noci hodil do otvoreného okna nešťastnej rodiny plný mešec peňazí s lístokom: "Na veno najstaršej dcéry." V druhú noc vhodil do otvoreného okna ďalší mešec s lístkom: "Na veno druhej dcéry." Na tretiu noc vhodil cez okno aj tretí mešec s lístkom: "Na veno najmladšej dcéry."

V tretí večer šťastný otec dobrodinca sledoval a odhalil Mikuláša, ktorý ho prosil, aby ho neprezradil. Nechcel, aby nik o jeho daroch vedel. Po smrti rodičov odišiel do Turecka do mesta Myry, kde bol jeho strýko biskupom a povedal mu: "Som celkom slobodný od všetkého, môžem sa stať kňazom."

Po strýkovej smrti sa v Myre stal biskupom Mikuláš a pokračoval v rozdávaní všetkého čo mal, trpiacim. Sám ich vyhľadával, najmä siroty v chudobincoch, či nemocniciach. Rozdával chlieb a staral sa o nich pri nemocničnom lôžku. Deti ho milovali. Staral sa o všetkých ľudí v biskupstve ako skutočný otec, ktorý žialil, ak mali trápenie, ak jeho kraj postihol mor a zastával sa ich, ak im panovníci krivdili. A to všetko v situácii, keď ešte v Rímskej ríši kresťanov krvavo prenasledovali.

Aj Mikuláša uväznili pre vieru. Vo väzení bol desať rokov, kým neprišiel k moci cisár Konštantín Veľký, ktorý dal v roku 313 slobodu všetkým kresťanom a Mikuláš sa vrátil do Myry na biskupský úrad. Vďaka rokom prenasledovania za vieru získal prídomok Vyznávač.

Dnes na východe slávia sviatok svätého Mikuláša oproti západu dvakrát. Okrem 6. decembra, kedy Mikuláš zomrel, oslavujú jeho sviatok aj 9. mája. V tento deň preniesli jeho ostatky z Myry do južného Talianska do mesta Bari, kam ich priviezlo 62 kupcov a námorníkov potom, ako relikvie svätého z Myry ukradli z hrobu. V Malej Ázii v roku krádeže Mikulášových ostatkov v roku 1087 vládli mohamedáni a svätec je ochrancom námorníkov. Tí sa rozhodli patróna previezť do kresťanskej krajiny. Dnes odpočíva v Bari pod oltárom v chráme zasvätenom Mikulášovi, ktorého meno v nás vyvoláva pekné spomienky na detstvo.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára