sobota 22. decembra 2012

Svätí na každý deň - 23. december: Ján Kentský


23. december

Ján Kentský


Dobrý učiteľ je ako dobrý otec, stráži svoje deti pred nástrahami života. Takým dobrým učiteľom bol svätý Ján Kentský, ktorý sa po smrti stal národným patrónom Poliakov. Žil v 15. storočí. Zomrel vo veku osemdesiatri rokov 24. decembra 1473 a pochovaný je v univerzitnom chráme svätej Anny v Krakove.

Dobrý učiteľ je nielen taký, ktorý dokáže žiakov usmerniť a zaujať. Aj im pomôže nielen v štúdiách, ale i v živote. Ján Kentský zaujímal žiakov najväčším lákadlom, aké existuje - osobným príkladom. Darmo by učiteľ hovoril žiakom, aby nepili a nefajčili, ak by ho tí videli niekedy opitého s cigaretou v ústach.

Ján bol kňazom a profesorom teológie. Posledných tridsaťpäť rokov života nejedol mäso a nepil víno. Všetko, čo zarobil, rozdal chudobným a chorým. Jedol len toľko, aby prežil. Štyrikrát sa vybral peši z Krakova až do Ríma, aby ako hovoril, si ťažkosťami cesty odpykal už na Zemi očistec.

Žil život svätca, aby pritiahol ďalších študentov k tomuto spôsobu života najsilnejším výchovným prostriedkom - príkladom. Aj dnes, ak by sme putovali do Ríma peši a nemuseli by sme tam ísť ani z Krakova, ale stačilo by sa nám tam vybrať trebárs z Banskej Bystrice, by sa nám mohlo stať to, čo vtedy pred päťsto rokmi Jánovi Kentskému. Prepadli ho zbojníci. A tí mu chceli vziať peniaze.

Povedal, že im dal už všetko, čo pri sebe mal. Ale až keď odišli, spomenul si, že si zašil ešte trochu peňazí do plášťa, aby mal na cestu späť z Ríma. Kričal preto na zbojníkov, aby sa vrátili, že zabudol ešte na peniaze, o ktoré ho môžu okradnúť. Zlodeji sa zahanbili a vrátili mu, čo mu ukradli a prosili ho o požehnanie, aby im Boh odpustil hriechy a priviedol ich na dobré cesty.

Predstavme si, že by nás prepadli zlodeji na tmavom chodníku, keď kráčame v noci domov, či by sme dokázali zlodejov zavolať späť, že ešte niečo máme, čo nám neukradli. Aj keby sme to spravili, ešte by to nemuselo znamenať, že by sa zlodeji, ktorí by nás okradli, rovnako obrátili k Bohu ako tí zlodeji, ktorí okradli Jána Kentského. Tento kňaz a svätec na zlodejov volal s úmyslom úprimne sa priznať, že má ešte peniaze, nekalkuloval zrejme s tým, že ich obráti. Možno myslel na to, že na zlé chodníčky ich priviedla bieda a im sa peniaze hodia skôr, než kňazovi, ktorý podľa vlastnej skromnej mienky nič nepotreboval.

Svätý Ján pochádzal z mestečka Kenty, preto sa volal Kentský, bol chvíľu farárom, ale fary sa vzdal, keďže cítil, že ako učiteľ môže pre väčšie množstvo ľudí urobiť viac. Žil ako profesor veľmi skromne a podľa vzoru svätého Augustína si popísal steny izby citátmi z náboženských kníh. Celé noci nespal, ale sa modlil. Žiakov viedol k tomu, aby pochopili myšlienku svätého Ambróza, že "život je dôležitejší ako učenosť, lebo dobrý život je aj bez učenosti príjemný Bohu, ale naopak učenosť bez primeraného života," nie je príjemná.

Tesne pred smrťou rozdal všetko, čo ešte mal a zomrel v úplnej chudobe. Krátko po smrti v roku 1473 sa na jeho hrobe udialo viacero zázrakov.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára