piatok 21. decembra 2012

Svätí na každý deň - 21. december: Peter Kanizský

21. december

Peter Kanizský


Je obrovskou radosťou hovoriť o svätom s menom Peter Kanizský, ktorý sa narodil 8. mája v roku 1521 v Nimwegene v Holandsku. Považovali ho za apoštola Nemecka. Kým tam odcestoval z poverenia pápeža, šiel sa pomodliť do chrámu svätého Petra v Ríme. Prosil v ňom apoštola o pomoc pri šírení kresťanskej náuky po tom, ako Martin Luther vniesol medzi veriacich nové náboženstvo. Peter prišiel do Nemecka, ktoré bolo pre katolíkov ako po vymretí. Keď kázal vo Viedni, počúvalo ho na začiatku desať osôb. Onedlho už na jeho kázne chodil taký zástup ľudí, že sa nezmestili do Dómu svätého Štefana.

Peter Kanizský ochránil od reformácie Poľsko. Teda nebol len apoštolom Nemecka. Osobitne pritom pomohol aj Slovákom. Vďaka nemu vzniklo jezuitské kolégium v Trnave, ktoré prinieslo množstvo dobrého ovocia pre celé Slovensko. Sedem rokov kázal v Augsburgu. Keď tam prišiel, bolo okolo päťdesiat ľudí v kostole. Mesto sa premenilo k mravnému životu. Peter sa zameral na mládež.

Spolu s trnavským kolégiom založil dohromady dvanásť jezuitských škôl s internátmi. Teda sa staral o mladých aj v čase ich voľna. Bol vyslancom augsburgského arcibiskupa na všeobecnom cirkevnom sneme v Tridente, ale to všetko, čo sme doteraz zo životopisu vyčítali je málo oproti tomu, čo ešte urobil. Napísal vyše tridsať nábožných odborných, aj výkladových kníh. A tie vychádzali v mnohých vydaniach vo viac ako trinástich jazykoch. O Petrových knihách sa hovorilo, že urobili viac ako niekoľko stoviek misionárov. Prišiel na to, že tam, kam nemôže ísť sám, príde napísané slovo.

Zostavil tri súbory kresťanskej náuky - tri Katechizmy. Jeden dával odpovede na 223 otázok viery a náboženstva a slúžil pre univerzity. Druhý bol Malý katechizmus s odpoveďami na stodvadsaťštyri otázok a slúžil na výučbu na stredných školách. Tretí Najmenší katechizmus odpovedal na päťdesiatdeväť otázok.

Na začiatku svojej cesty takmer úplne poblúdil. Stalo sa tak preto, lebo pochádzal z bohatej rodiny. Mama mu zomrela, keď bol malý a otec naňho nemal čas. Tak ho zveril do výchovy učiteľa. A tento pedagóg bol neporiadny. Peter Kanizský sa dostal takmer na šikmú plochu hriechu. Vtedy zasiahla Prozreteľnosť v podobe nového učiteľa. Ten už neučil Petra pre peniaze jeho otca, ale pre spásu jeho duše. A Peter sa začal hanbiť za predchádzajúci ľahtikársky život. Tam došlo k jeho prvému obráteniu. Kanizský získal nový cieľ, ktorý zhrnul do tohto posolstva: "Kto pomáha, aby mládež dostala dôkladné vzdelanie a mravnú výchovu, ten skutkom upevňuje náuku a Kristov príklad. Stane sa účastným toho dobrého, čo tí mladí ľudia neskoršie vykonajú. On ich ochraňuje ako anjel strážca a môže očakávať od Boha osobitnú odmenu."

Akoby tieto slová hovoril o sebe. On sa stal účastným toho dobrého, čo mladí ľudia neskoršie vykonali dobré vďaka vplyvu slov Petra Kanizského. Narodil sa ako prvý z dvanástich detí. Osem detí mal neskôr jeho otec s druhou manželkou po smrti Petrovej mamy. Mal šťastie od Boha na macochu, ktorá sa oňho starala ako vlastná mama. Do Nemecka odchádzal s osobitným požehnaním Ignáca z Loyoly a dokázal ho plne využiť. Vo veku 76 rokov zomrel v roku 1597 so skromnými slovami: "Ty, Pane, vieš, že za svoje práce som nijaké výhody nehľadal, ani neprijal."

Z ohromného dedičstva po otcovi polovicu rozdal chudobným a druhú polovicu venoval na zakladanie jezuitských kolégií, aj toho nášho v Trnave. Z pyšného bohatého mladíka zostal pokorným chudobným jezuitom pochovaným v kostole kolégia svätého Michala v nemeckom Freiburgu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára