piatok 29. novembra 2013

Svätí na každý deň: 30. november - Ondrej

30. november
Ondrej


Svätý Ondrej ako jeden z dvanástich apoštolov Ježiša Krista má v histórii cirkvi osobitné miesto. Viacerí cirkevní predstavitelia ho označujú za uvádzača k Ježišovi. K spasiteľovi uviedol svojho brata Šimona, ktorého Kristus pomenoval menom Kéfas, čo znamená Peter aj skala, na ktorej sa rozhodol postaviť cirkev. Svätý Ondrej pritom Ježiša Krista vyhľadal sám, keďže sa poznal s Jánom Krstiteľom. Od neho sa dozvedel, že Ježiš je baránok, ktorý sníma hriechy sveta a preto šiel za ním, kým ho spasiteľ oslovil. Okrem brata Šimona - Petra svätý Ondrej uviedol ku Kristovi podľa evanjelia aj Petrovu ťažko chorú svokru a prosil učiteľa, aby ju uzdravil. A najmä svätý Ondrej uviedol ku Kristovi chlapca s piatimi jačmennými chlebami a dvomi rybami, ktorého našli za Tiberiadským morom, kam až nasledovali Ježiša ohromné zástupy ľudí.
Spasiteľ myslel na to, čím ich nakŕmiť a Ondrej priviedol chlapca s dvomi rybami a piatimi chlebami. Kristus vzal chlieb, lámal ho a vzdával vďaky, pričom ho rozdával ľuďom. To isté urobil s rybami. Potom prikázal učeníkom, aby zozbierali zvyšky z jedla a z piatich jačmenných chlebov nazbierali odrobinky do dvanástich košov.
Svätý Ondrej bol pri všetkých dôležitých udalostiach, ktoré sú spomínané v evanjeliu, a to ako pri Poslednej večeri, tak aj pri odsúdení, potom ukrižovaní a smrti Krista na Golgote na kríži. Bol svedkom aj Ježišovho zmŕtvychvstania až po nanebovstúpenie a zoslanie Ducha Svätého na Turíce. Potom žil v Jeruzaleme ešte dvanásť rokov, kým sa po zavraždení apoštola Jakuba Staršieho a zajatí Šimona - Petra všetci apoštoli rozišli do sveta hlásať evanjelium. Svätý Ondrej šiel do Bitýnie v Malej Ázii, potom k divým Skýtom v južnom Rusku, odtiaľ do Trákie, kde sa dnes rozprestiera Rumunsko a Bulharsko. Púť skončil v Grécku v Patrase, ktoré bolo vtedy hlavným mestom Achájska, kde ho ukrižovali na kríži v tvare písmena X. Naposledy vydýchol 30. novembra, hoci rok smrti nie je známy. Toľko hovoria evanjelia, ale aj mnohé historické spisy.
Pozrime sa na ďalšie stránky osobnosti Ondreja. On na rozdiel od iných apoštolov nepochádzal z bohatého rodu, ale zo skromných pomerov. Tým sa podľa teológov preukázala Božia vôľa, aby ľudia pochopili, že nie je dôležitý pôvod pre spásu duše. Teda Boh sa nepozerá na to, či sme sa narodili chudobní alebo bohatí. Jemu ide o našu dušu. Ondrej bol pracovitý a vďaka odvahe sa mu darilo slušne zabezpečiť rodinu. Riskoval každý deň pri rybárčení na Genezaretskom jazere, čo bola vtedy nebezpečná a ťažká práca. Spolu s bratmi mali akúsi dnes by sme povedali firmu. A práve z Ondreja urobil Ježiš spolu s jeho bratom Šimonom - Petrom rybára ľudí.
Ostatky svätého Ondreja si z mesta Patras v južnom Grécku, kde bol umučený, odniesli do Carihradu, vtedy Konštantinopolu. Tu sídliaci byzantský cisár si tak chcel zvýšiť prestíž pred Rímom, kde sú ostatky svätých Petra a Pavla.
Po páde Carihradu v 13. storočí Ondrejove ostatky preniesli do katedrály v Amalfi južne od Neapolu. Odtiaľ v 15. storočí odniesli hlavu svätého Ondreja do Ríma k hrobu jeho brata do chrámu svätého Petra.
Našťastie tieto spory o ostatky uzavrel pápež Pavol VI., ktorý vrátil hlavu v roku 1964 do gréckeho mesta Patras. Svätý Ondrej je považovaný za jedného z hlavných apoštolov pre pravoslavnú cirkev, keď práve do krajín, kde je rozšírené toto vierovyznanie, priniesol kresťanstvo.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára