štvrtok 26. decembra 2013

Svätí na každý deň: 27. december - Ján

27. december
Ján


Po apoštolovi Jánovi nám zostalo v Novom zákone autentické svedectvo v podobe štvrtého evanjelia podľa Jána a prorocké dielo Zjavenie. Patril k Dvanástim, ktorých ustanovil Ježiš Kristus a bol z nich najmladší. Keď mal už vyše sto rokov, neprestával opakovať slová:
„Synáčkovia, milujte sa navzájom!“
Zomrel ku koncu vlády cisára Trajána okolo roku 110, ale predtým odpovedal na otázku, prečo na všetko hovorí dookola stále to isté. Udalosť zapísal svätý Hieronym a tak poznáme odpoveď svätého Jána:
„Lebo to prikázal Pán, a keď iba to robíme, stačí to!“
Také je posolstvo a poznanie svätého Jána. Stačí láska. Lebo Boh je láska. Evanjelium svätého Jána je považované aj za evanjelium Lásky a začína sa slovami:
„Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a Boh bol slovo. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.“
Pritom slovo je tu spomínané ako logos - čo znamená aj základný zákon sveta, či v prenesenom význame Kristus. Logos pochádza z gréčtiny a tam sa v tom čase význam pojmu logos chápal aj v teogonickom - čiže bohorodnom zmysle. Odvodzovalo sa to tak, že ľudská myšlienka je „slovom“ rozumu. Preto aj druhá božská osoba - Kristus - je „slovom“, teda plodom prvej božskej osoby - Boha Otca. Vďaka Zjaveniu svätého Jána má zasa Európska únia vlajku v podobe dvanástich hviezd na modrom poli. Modrá je farba Panny Márie. V čase vynálezu kníhtlače nemecký maliar Albrecht Dürer nakreslil súbor grafík podľa Zjavenia, ktoré sa volá aj Apokalypsa. A tú hojne vydávali v stredoveku vďaka jej umeleckej a nábožensky výpovednej hodnote. Maliar zobrazil aj dvanásty verš Zjavenia svätého Jána, ktorý sa začína slovami:
„Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.“
Preto má vlajka Európskej únie dvanásť hviezd, takže únia národov nezabudla na Máriu a na Krista.
Evanjelium podľa Jána sa považuje aj za duchovné evanjelium. Matúš, Marek a Lukáš opisujú skôr ľudskú podobu Ježiša, kým Ján božskú, hoci práve Ján poznal ako jediný z evanjelistov Ježiša ako ľudskú bytosť. Dokonca svätý Ján bol jediný apoštol z Dvanástich, ktorý stál pod Kristovým krížom. A pod krížom Ježiš povedal svojej Matke Panne Márii:
„Žena, hľa, tvoj syn!“
Potom povedal Jánovi:
„Hľa, tvoja matka!“
A od tej hodiny si ju Ján vzal k sebe. Stal sa pre Pannu Máriu jej náhradným synom za Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži a na tretí deň vstal z mŕtvych, pričom opäť nechýbal svätý Ján. Keď Mária Magdaléna oznámila Petrovi a Jánovi, že Spasiteľov hrob je prázdny, obaja sa tam ponáhľali. Ako prvý prišiel k hrobu mladší a rýchlejší svätý Ján. Bol spolu s apoštolmi vo večeradle, kde sa prvý krát zjavil Kristus Dvanástim. A Ján prvý spoznal Ježiša, keď sa po vzkriesení zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori.
Po nanebovstúpení Ježiša Krista boli svätý Ján spolu so svätým Petrom prvými apoštolmi, ktorí vykonali v mene Ježiša Krista zázrak uzdravenia. Šli sa modliť do jeruzalemského chrámu. Pri jeho bráne, ktorá sa volala Krásna, ich prosil o almužnu žobrák, ktorý bol od narodenia chromý. Peter a Ján mu povedali:
„Pozri sa na nás!“ A Peter pokračoval: „Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ Od narodenia chromý žobrák vstal a začal chodiť.
A svätý Ján bol jediný z Dvanástich apoštolov ustanovených Ježišom Kristom, ktorý nezomrel násilnou smrťou. Pred skonom nám zanechal jedinečné slová:
„Synáčkovia, milujte sa navzájom!“
Lebo ako nás poučil, len to stačí, stačí sa milovať navzájom pre spásu našich duší.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára