piatok 27. decembra 2013

Svätí na každý deň: 28. december - Neviniatka

28. december

Neviniatka

 
Pohanskí Rimania vnútili Židom za kráľa ctibažného vládcu Herodesa, ktorý bol z idumejského a nie zo židovského rodu. Herodes Židov nenávidel a oni jeho. Vymýšľal si na nich neznesiteľné dane, pričom Herodes žil v ustavičnom strachu, že mu siahnu na korunu. Tak to vyzeralo v čase, keď sa v judskom Betleheme narodil Ježiš Kristus. A Herodes nazývaný aj Veľký dal vyvraždiť mužské nemluvniatka v Betleheme do veku dvoch rokov, lebo sa bál, že narodený židovský kráľ mu vezme moc.
O narodení sa dopočul od Troch kráľov alebo mudrcov z východu, ako boli tiež nazývaní, ktorí sa šli pokloniť narodenému Ježiškovi a zastavili sa u Herodesa Veľkého. Ten sa dozvedel od veľkňazov a zákonníkov, že nový židovský kráľ sa mal narodiť v Betleheme a mal byť z Dávidovho rodu. Preto posadnutý mocou, dal zavraždiť aj vlastných synov Alexandra a Aristobula, lebo ich mal s manželkou Mariannou, ktorá pochádzala tiež z Dávidovho rodu.
Smrť nevinných obetí predznačila budúcu nevinnú smrť Ježiša, ktorý sa obetoval za všetkých ľudí. Traja mudrci, či králi ako sú nazývaní v ľudovej slovesnosti potom ako vďaka hviezde, ktorá šla pred nimi, našli v Betleheme dieťa a darovali mu zlato, kadidlo a myrhu, odišli späť domov inou cestou, než akou prišli. Boh im dal vo sne vnuknutie, aby sa nevracali k Herodesovi Veľkému do Jeruzalema a neoznámili mu, kde našli norodeniatko židovského kráľa, ako mu pôvodne sľúbili, že urobia, keď ešte len šli za hviezdou. V Matúšovom evanjeliu sa po odchode troch mudrcov z Betlehema ďalej píše:
„Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“
Jozef vzal Máriu a odišli s Ježišom do Egypta, a tak sa naplnili slová proroka:
„Z Egypta som povolal svojho syna.“
V Betleheme sa dnes nachádza malý kostolík, ktorý sa volá Jaskyňa Mlieka. Je v ňom jaskyňa vykopaná v bielom tufe. V nej sa podľa legendy Panna Mária schovávala pred útekom do Egypta a zatiaľ, čo kojila Ježiša, jedna kvapka jej mlieka spadla na skalu a celá jaskyňa úplne zbelela. Túto jaskyňu dnes udržiavajú Františkáni a stala sa cieľom púti matiek. Zaujímavosťou je, že sa sem chodia modliť aj moslimky, ktoré prosia Pannu Máriu o dar života a dostatok mlieka pre svoje deti.
V Betleheme majú jaskyňu aj sväté Neviniatka. Ide sa do nej od oltára v kostole svätej Kataríny najprv do jaskyne svätého Jozefa. Tu na pravom boku od oltára sa otvára vykopaná chodba v skale, ktorá vedie do Jaskyne Narodenia Pána a z ľavej časti oltára sa otvára druhá jaskyňa s oltárom zasväteným svätým Neviniatkam.
Herodes Veľký po zistení, že ho mudrci oklamali a neprišli mu oznámiť, kde sa narodil nový židovský kráľ, dal povraždiť v Betleheme a jeho okolí všetkých chlapcov do veku dvoch rokov. Tak sa naplnili slová proroka Jeremiáša:
„Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.“
Sväté neviniatka sú považované za prvých mučeníkov kresťanstva. Svätý Augustín sa takto prihováral vo svojom diele šialenému Herodesovi:
„Čože ti osožila tvoja ukrutnosť, bezbožný a neľudský kráľ? Mohol si robiť mučeníkov, ale nemohol si nájsť Ježiša Krista, ktorého si chcel zavraždiť. Myslel si si, že po svojom príchode na tento svet ťa zhodí z trónu, ale zmýlil si sa. On neprišiel, aby si privlastnil chválu iných ľudí, ale aby dal svoju slávu. Neprišiel, aby uchvátil pozemské kráľovstvá, ale aby ponúkol nebeské kráľovstvo. Neprišiel, aby dostal do moci pozemské dôstojnosti a vlády, ale aby trpel nadávky a potupu. Neprišiel, aby mal hlavu korunovanú vladárskym diadémom, ale aby nosil tŕňovú korunu. A neprišiel, aby bol povýšený nad kráľovstvá, ale aby bol pribitý na kríž a tam pretrpel smrť.“
 
Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára