nedeľa 10. februára 2013

Svätí na každý deň - 11. február: Lurdská Panna Mária

11. február

Lurdská Panna Mária


    Osemnásť zjavení Panny Márie vo francúzskych Lurdách bolo dôvodom, prečo v 19. storočí zaviedli osobitnú tradíciu uctievania Lurdskej Panny Márie.
    Na jej príhovor sa udialo toľko uzdravení, ktoré potvrdila aj lekárska veda, že by sme nestihli v krátkej spomienke uviesť ani krstné mená uzdravených. A to všetko od 11. februára v roku 1858, kedy sa v Lurdách zjavila Panna Mária štrnásťročnému chudobnému dievčaťu Márii Bernadete Soubirousovej. Tá trpela od detstva biedou a nevedomosťou. Nemala ani možnosť ísť na prvé sväté prijímanie, hoci po ňom túžila.
    Zázraky v jaskyni po osemnástich zjaveniach Panny Márie v Lurdách nabrali taký rýchly spád, že po štyroch rokoch vyšetrovania udalostí cirkevnými odborníkmi mohol biskup Laurence v Tarbes vydať Pastiersky list, v ktorom sa hovorí: "Nepoškvrnene Počatá Panna Mária sa 11. februára 1858, ako aj neskoršie, spolu osemnásťkrát rozličným spôsobom skutočne zjavila dieťaťu Bernadete pri massabiellskej jaskyni v Lurdoch. Tieto zjavenia majú na sebe pečať pravdy a veriaci sú oprávnení veriť im. My svoj úsudok podrobujeme úsudku námestníka Ježiša Krista na zemi."
    Pápež v plnej miere potvrdil biskupove slová, keď v roku 1891 zaradil Lurdskú Pannu Máriu do liturgického kalendára na deň prvého zjavenia. Tieto zistenia biskupa v Tarbes ďalej potvrdil ďalší Svätý otec, ktorý 8. decembra 1933 vyhlásil Bernadetu za svätú. Pri prenášaní jej ostatkov sa zistilo, že aj keď zomrela v roku 1879, jej telo bolo neporušené celých 54 rokov od smrti.
    Pripomínanie si Lurdskej Panny Márie je radostný sviatok pre veriacich kresťanov, ale aj nekresťanov, ba aj pohanov, medzi ktorými sú mnohí, čo sa v prameni v jaskyni uzdravili. Zároveň sú zjavenia Panny Márie v Lurdách potvrdením správnosti dogmy z 8. decembra 1854, kedy pápež slávnostne vyhlásil, že Panna Mária bola z ľudí jediná uchránená pred dedičným hriechom. Potom ako štrnásťročné dieťa Bernadeta vyzvala štyrikrát po sebe zjavenú Pani, aby jej prezradila meno, sa v jaskyni Panna Mária takto predstavila: "Ja som Nepoškvrnené Počatie."
    Pritom Bernadeta v chudobe, z akej pochádzala, nevedela a ani nemohla vedieť, že teológovia vo Vatikáne prijali dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Preto si ani nemohla vymyslieť, že by počula neznámu bytosť predstaviť sa slovami, že je nepoškvrnené počatie. Tieto slová biskupov presvedčili, že Bernadete sa naozaj zjavila Panna Mária a prijatá dogma je pravdivá, keďže ju Božia Matka takto zázračne sama potvrdila.
    Jaskyňa v Lurdách je osem metrov dlhá, šesť metrov vysoká a dvanásť metrov široká. Vpravo od vchodu je umiestnená biela mramorová socha Panny Márie v tom postoji, v akom sa zjavila od 11. februára do 16. júla 1858 malej Bernadete. Tam sa objavil zázračný prameň a veriaci tu môžu odovzdávať listy Panne Márii. V jaskyni neustále svietia sviečky.
    V priemere je ročne registrovaných okolo tridsať nevysvetliteľných vyliečení chorých ľudí. Je to ako poďakovanie Božej Matky ľuďom za to, že spoznali Pravdu, že Boh si nemohol vyvoliť čistejšiu ľudskú schránku na vlastné narodenie, ako bola Panna Mária. Tá od narodenia ako jediná v ľudstve nebola poškvrnená dedičným hriechom prarodičov Adama a Evy.
    Svätý Pavol v prvom liste Korinťanom napísal aj možnú odpoveď na otázku, prečo sa Matka Božia zjavila v Lurdách práve slabému chudobnému dievčatku: "Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných. Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh."

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára