nedeľa 3. februára 2013

Svätí na každý deň - 4. február: Ondrej Corsini

4. február
Ondrej Corsini


 Ondrej Corsini bol vyhlásený za svätca vďaka misii v 14. storočí, pri ktorej šíril mier a pokoj. Ondrej sa vybral v nepokojných časoch z biskupskej katedrály vo Fiesole, aby v starobylom meste Florencii naplnil vôľu pápeža po mieri medzi rozhádanými šľachticmi, a dokonca aj medzi vzbúrencami v Bologni, kde boli zasa nepokoje vďaka búrlivému šľachtickému rodu Viscontiovcov z Milána.
 Na začiatku misie ho však už ako ctihodného biskupa so šedivou hlavou posadili v Bologni do väzenia. Ondrej musel dobre poznať ľudské srdcia, a to aj u rozhádaných šľachticov; a musel vedieť do nich nazerať takým spôsobom, aby sa samé pred sebou zahanbili a prestali šíriť nepokoj a zlo.
 Ondrej vedel ako na to, lebo on sám prešiel kedysi podobnou premenou. V mladíckom veku nepatril k zbožným mužom. Prechádzal búrlivým obdobím plným hýrenia. Aj dnešní mladí ľudia vyhľadávajú tento spôsob vyžitia, aby sa tak čo najskôr podobali, podľa ich pomýlených kritérií, dospelému svetu.
 Lenže Ondrej Corsini mal úplne iné rodinné zázemie, ako by sme si mohli myslieť podľa tohto jeho zvráteného spôsobu života. Obaja jeho rodičia boli zbožní a v čase, keď nemali deti, urobili pred Bohom sľub, že ak im požehná vytúženého syna, venujú ho Božej službe. Corsiniho matke sa v ťarchavosti sníval sen. V ňom namiesto človeka porodila vlka. Vlk sa dostal do karmelitánskeho kostola a v ňom sa zmenil na baránka. Matka raz na Ondreja kričala: "Preč, preč, ty dravý vlk, ktorého som nosila pod srdcom!"
 Ondrej bol zvedavý, prečo ho nazvala vlkom? Ona mu povedala o sne z čias, keď bola tehotná a dodala: "Prvá časť sna sa mi vyplnila: mám v tebe vlka, nie rozumného človeka, ale ten vlk sa nechce zmeniť na baránka!"
 Matkin sen nedal Ondrejovi spávať. Bol prekvapený, že Prozreteľnosť dopredu dala jeho matke poznať stav, do akého sa dostal oveľa neskôr vplyvom zlých kamarátstiev. Ondrej sa začal pred mamou hanbiť a nakoniec podľa rady z jej sna sa vybral do blízkeho kostola, ktorý bol zhodou okolností karmelitánskeho rádu.
 Tu pred obrazom Panny Márie sa začal modliť modlitbu, čím sa začala jeho zázračná premena na baránka. Požiadal o vstup do rádu a dokázal odolať aj lákaniam kamarátov, aby sa vrátil do sveta hýrenia v pokušeniach.
 Na sklonku 14. storočia a života Ondreja Corsiniho, ktorý sa narodil v roku 1302, mal tento biskup z Fiesole dostatok skúseností, ako bojovať proti hriechom. Podarilo sa mu ako vo Florencii, tak aj v Bologni priniesť mier medzi vzbúrencov, ktorí by sa najradšej medzi sebou povraždili. Na to v roku 1373 v chýre svätosti zomrel.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára