streda 13. februára 2013

Svätí na každý deň - 13. február: Jordán

13. február
Jordán


    Pamiatka blahoslaveného Jordána je aj pripomenutie jeho veľkého vzoru svätého Dominika. Jordán ho poznal osobne vo veku štyridsiatichštyroch rokov, keď Dominika stretol v Paríži. Jordán sa u Dominika vyspovedal a vstúpil do jeho rádu kazateľov. Dominik a Jordán boli rovnako starý. Obaja sa narodili v roku 1175, ale kým Dominik pochádzal zo Španielska, Jordán sa narodil v roľníckej rodine neďaleko Hannoveru vo Vestfálsku.
    Jordánovi dlhšie trvalo, keďže pochádzal z chudobného roľníckeho prostredia, kým sa dostal študovať do Paríža. Dominik tu pracoval na obrátení bludárov s rádom kazateľov, neskoršie až dodnes známym ako Dominikáni. Dominikove heslo - láska, pokora, chudoba - rozvíjal ďalej v ráde práve Jordán. Jeho talent sa prejavil, keď do roka od vstupu do rádu prevzal správu a vyučovanie v kláštore v Paríži, aby o ďalší rok na to sa stal provinciálom Dominikánskej rehole celého Lombardska.
    Správu úradu prevzal Jordán po smrti svätého Dominika. Poctivo ďalej rozvíjal jeho príklad boja proti bludnému učeniu otravujúcemu duše veriacich. Jordán veľa cestoval a šíril hlavné poslanie Dominikánov - teda kazateľskú funkciu. Svätý Dominik dostal do daru od Panny Márie v zjavení účinnú zbraň - ruženec ako modlitbu objasňujúcu hlavné pravdy viery. Ním bol Jordán vyzbrojený v radoch Kristových vojakov ako ich nazval svätý Dominik.
    Jordán kázal v Bologni, keď ho zvolili za hlavného predstaveného Dominikánov. Pod jeho správou slávila myšlienka svätého Dominika napraviť škody v ľudských dušiach svoje nové úspechy. Počet domov rehoľných bratov sa zvýšil z tridsať na tritisíc a k tristo bratom pribudlo štyri tisíc mníchov. Takto sa zaslúžil o hlásanie evanjelia nielen v Európe, ale aj v zahraničných misiách.
    Šlo o riadenie osudu, že sa stretli dvaja vrstovníci. Jordán dokončoval to, čo Dominik nestihol. Prijal Dominkove názory ako zrelý muž, ktorý mal síce v úcte náboženstvo, ale vysvätiť za kňaza sa dal až po spovedi u svätého Dominika. Môžeme hovoriť o priamom zásahu Prozreteľnosti, že Dominik mohol osobne spoznať a vplývať na Jordana ako na svojho nasledovníka. Dominikáni bránili šíreniu bludného učenia albigencov. Bránili sa svojou absolútnou chudobou, čím si získali u ľudí obľubu.
    Boli príkladne chudobní, keďže ich jedinou zbraňou bolo evanjelium. Jordán veľa cestoval a osobným príkladom získaval nových nadšencov. Patrila k nim aj skupina mladých ľudí. Títo novici sa raz pri večernej modlitbe s Jordánom nakazili nespútaným smiechom. Ostatní mnísi boli pohoršení, ale Jordán novicom povedal: "Len sa dobre vysmejte, dovoľujem vám to, lebo sa plným právom môžete tešiť a smiať, že ste roztrhali zväzky hriechu, ktoré vás dlhé roky pútali, a získali ste slobodu bohabojného života, preto sa len ďalej smejte."
    Jordán zomrel vo veku šesťdesiatdva rokov tragickou smrťou, keď sa utopil v búrke na mori pri brehoch Sýrie na ceste do Jeruzalema. Stalo sa tak 13. februára v roku 1237.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára