sobota 16. februára 2013

Svätí na každý deň - 17. február: Sedem zakladateľov rehole Služobníkov Panny Márie

17. február
Sedem zakladateľov rehole Služobníkov Panny Márie


 K najstarším sviatkom v Cirkvi patrí Nanebovzatie Panny Márie. Veriaci ho slávia 15. augusta. A práve v tento deň v roku 1233 v bohatom meste Florencia pocítili naraz siedmi bohatí muži v srdci volanie. Rozhodli sa založiť rád Služobníkov Panny Márie. Boli to Bonfiglio Monaldi, Bonaiuncto Manetti, Manetus dell Antella, Amideo Amidei, Uguccio Uguccioni, Sosteneo de Sosteneis a Alexius Falconieri.
 Všetci siedmi boli naraz vyhlásení za svätých pápežom Levom XII. v roku 1888. Príslušníkov tohto rádu, ktorý vznikol vo Florencii, volajú Servítmi podľa latinského servus, ktoré znamená otrok, sluha, služobník. Títo siedmi bohatí Florenčania sa rozhodli slúžiť Panne Márii a preto po porade s biskupom rozdali svoje majetky a na sviatok Narodenia Matky Božej 8. septembra odišli do ústrania na vidiek. Tu sa pripravovali na rehoľný spôsob života a prebiehal ich noviciát.
 Správa, že sa siedmi bohatí a viacerí aj ženatí muži zriekli majetkov, či svojich rodín, sa rozšírila rýchlosťou blesku. Preto museli odísť do ústrania niekam inam. Vybrali si horu Monte Senario, ktorá stojí na tri hodiny cesty na sever od Florencie.
 Rád Služobníkov Panny Márie postavili na augustiánskych učeniach. Šiesti z nich boli vysvätení za kňazov. Alexius sa odmietol nechať vysvätiť zo skromnosti a chcel slúžiť Panne Márii ako mních, ktorý zbieral pre bratov almužny. Ako jediný z nich prežil najdlhšie od času založenia rádu a to až 77 rokov, keď zomrel ako stodesaťročný v roku 1310. Vtedy mali Servíti desaťtisíc členov a aj ženskú časť rehole. Tú založil ich generálny predstavený svätý Filip Benizi.
 Pre vznik rádu Služobníkov Panny Márie je dôležitý dátum 15. august 1233, kedy na slávnosť Nanebovzatia Bohorodičky pocítili v sebe volanie Panny Márie. V tento deň sa v roku 1220 narodil v paláci vo Florencii, ktorý stojí dodnes, svätý Filip Benizi - generálny predstavený rádu Servítov, ktorý o niekoľko rokov neskôr prežil noviciát v spoločnosti siedmich zakladateľov. Osobne ich poznal a Alexius ho aj prežil, keď svätý Filip Benizi zomrel ako šesťdesiatpäťročný v roku 1285.
 Horúčka, ktorá viedla k smrti generálneho predstaveného rádu prišla na Filipa Beniziho tiež v tento deň - teda 15. augusta. Nanebovzatie Panny Márie bol ako článok viery ustanovený až 1. novembra 1950, hoci sa tento sviatok v Cirkvi slávi už od pradávna. Už v štvrtom storočí Epifanius bádal po hrobe Panny Márie v Efeze, kde žila po ukrižovaní Ježiša Krista s apoštolom Jánom, ale žiaden hrob nenašiel.
 Veriaci dlhé stáročia verili v Nanebovstúpenie Panny Márie - človeka, ktorý nemal dedičný hriech a preto logicky po Nanebovstúpení Ježiša Krista aj Božia Matka bola vzatá do neba. Ako dogmu však tento článok viery prijala Cirkev až v roku 1950. To už rád Servítov dal svetu mnoho skvelých mužov a žien. Dnešný deň je sviatkom siedmich zakladateľov rádu Služobníkov Panny Márie, ktorí dokázali opustiť bohaté mesto Florencia a v ňom rodiny aj majetky, aby získali najväčší poklad, ktorý sa ukrýva pre človeka v nebi.
Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára