piatok 8. februára 2013

Svätí na každý deň - 9. február: Ján z Mathy

9. február

Ján z Mathy


Sedemsto rokov - taký dlhý čas pretrvalo dielo svätého Jána z Mathy. Vracal ľuďom to najvzácnejšie, čo okrem života mohli stratiť a to slobodu. Nie tým, ktorí o slobodu prišli preto, že sa dostali do problémov so zákonom.

V čase, keď žil Ján z Mathy, ktorý sa narodil v roku 1160, Afriku ovládali otrokári. Tí brali do zajatia kresťanov z Európy a nútili ich žiť v Afrike horšie ako zvieratá v neľudských podmienkach. Boli to Mauri. Položenie otrokov bolo žalostné. Ján z Mathy začal dielo, v ktorom jeho nasledovníci pokračovali vyše sedemsto rokov. Založil rád Trinitárov, ktorý sa staral sedem storočí o to, aby jedna tretina všetkých dôchodkov, ktoré získajú, šla na vykupovanie kresťanských otrokov.

Nešlo mu len o ich vyslobodenie. Cieľom bolo celkové oslobodenie človeka, teda až po jeho ďalší životný osud. Mnohí otroci prišli o rodinu, ďalší boli zasa v zúboženom stave, než aby mohli cestovať po príchode z Afriky domov, iní boli chorí. A Ján z Mathy neustále zakladal nové a nové kláštory, nové nemocnice, či starobince pre vykúpených otrokov, aby mali kde dôstojne prežiť zvyšok svojich ťažkých osudov.

Existuje teológmi ustálená predstava, čo je to peklo po smrti. Je ním neschopnosť duše vnímať Boha. A teraz si predstavme, aké je šťastie vnímať Božiu vôľu už na Zemi. Toto šťastie stretlo Jána z Mathy.

Od detstva bol veľmi zbožný a predsa sa nevedel rozhodnúť, do akého rádu sa má prihlásiť. Hoci vyštudoval teológiu, trvalo mu to oveľa dlhšie, kým sa dal vysvätiť za kňaza. Tak dlho sa nevedel rozhodnúť, do akého rádu vstúpiť, až pochopil, že taký rád, ktorý bude zodpovedať jeho životnému poslaniu, musí založiť. Prišiel na to na svojej prvej svätej omši, ktorú celebroval ako novokňaz v roku 1194.

Ján z Mathy uvidel pri eucharistii Božiu velebnosť pred oltárom, o čom povedal, že videl: "Pána, ktorý držal za ruku dvoch otrokov s reťazami na nohách, jedného čierneho znetvoreného, druhého bieleho a vychudnutého."

Vďaka tomu pochopil, že nemá slúžiť Bohu v Paríži v teple domova. Založil rád zasvätený Svätej trojici - Trinitárov zameraný na vykupovanie kresťanských otrokov z Afriky. Dovtedy sa tak dialo živelne podľa toho, kto sa zľutoval nad otrokmi. Ján z Mathy začal túto pomoc organizovať. Chodil za boháčmi a presviedčal ich o správnosti darovať peniaze na vykupovanie otrokov.

Jeho pôsobenie bolo požehnané už pri prvej návšteve Maroka, kam prišiel s odporúčajúcim listom od pápeža pre kráľa. Priviezol odtiaľ takmer dvesto oslobodených, čo vyvolalo rozruch už v Marseille, keď sa s nimi vylodil a potom sa dobrá správa o požehnanom diele šírila rýchlo ďalej.

Kiežby sme aj dnes mali svätcov, ktorí dokážu duše ľudí vyslobodiť spod jarmá iného otroctva - spod jarmá hriechov. Ján z Mathy je nám inšpiráciou. Veľmi rýchlo sa mu darilo napĺňať zámery. Zakladal kláštory a vykupoval kresťanov z otroctva. Nečudo, že keď v roku 1213 zomrel v Ríme, nik nepochyboval, že svet stratil veľkého svätca.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára