utorok 4. júna 2013

5. jún
Bonifác


    Dnes majú v Nemecku sviatok. Spomínajú si na svätého Bonifáca. Jeho meno znamená v preklade dobro konajúci a dal mu ho pápež pri vysviacke za biskupa z vďaky za obrátenie Germánov. Nebol ich prvým misionárom, lebo na územie dnešného Nemecka chodili pred ním misionári z Írska, ale ako prvý dal cirkvi v Nemecku pevnú štruktúru. Ustanovil ju tu ako inštitúciu.
    Bonifác sa narodil v roku 673 v Anglicku v zámožnej rodine. Jeho sestra bola anglická kráľovná a jej dcéra, Bonifácova neter, bola svätá Walburga. Hoci bol v kláštore na výchove od siedmich rokov, kňazom sa stal vo veku tridsať rokov. Otec z neho chcel mať politika ako z dcéry mal kráľovnú. Ťažko ochorel a sľúbil Bohu, že syna dá do kláštora, ak vyzdravie.
    Bonifác sa neskôr neuspokojil s miestom riaditeľa cirkevnej školy, ktoré získal v mladosti, ale túžil po misii do Nemecka k pohanským kmeňom. Vybral sa tam a požiadal kráľa Frízov, aby smel hlásať kresťanstvo jeho kmeňu, ale neuspel. Frízi práve bojovali s kresťanskými Frankmi, preto odmietali aj ich náboženstvo. Bonifác sa musel vrátiť do Anglicka, ale nevzdal sa. Šiel za pápežom. Ten mu dal plnú moc na obrátenie Germánov spolu s listami pre biskupov a kráľov.
    Teraz začal Bonifác v Bavorsku. Odtiaľ šiel do Durínska a Frízska, kde už nevládol kráľ, čo ho predtým odmietol. V Hessensku zoťal symbol pohanstva - obrovský dub, o ktorom pohania verili, že v ňom býva boh hromu Odin. Pohania boli presvedčení, že Bonifáca za to Odin potrestá. Nič sa mu nestalo. Bonifác z duba zhotovil svätyňu svätého Petra a pohania prijali kresťanstvo. Pápež ho povolal do Ríma, kde ho vysvätil za najvyššieho biskupa pre germánske kmene. Práca sa mu darila. Franský kráľ ho podporoval a Bonifác povolal z Anglicka nových kňazov, mníchov aj radové sestry, ktoré pomáhali pri výchove nemeckých žien. Staval kostoly a kláštory po celom Nemecku.
    Nový pápež ho vymenoval za arcibiskupa a ustanovil ho za legáta, teda veľvyslanca Ríma s právom svätiť nových biskupov. Bonifác bol tretíkrát v Ríme. Po návrate rozdelil Bavorsko na štyri biskupstvá so strediskami v Salzburgu, v Rezne, vo Frizigene a aj pre náš ďalší vývoj dôležitom Pasove. V Mainzne sa stal Bonifác prvým mohučským metropolitom a prímasom celého Nemecka. Tým sa zavŕšila etapa vzniku cirkevnej hierarchie v Nemecku, ktorá ovplyvnila aj šírenie kresťanstva na Slovensku.
    Pre nás je osobitne radostný fakt, že sa Bonifác o nás zmienil v liste anglickému kráľovi. Napomínal panovníka vo vlasti, ktorý nežil mravným životom. Bonifác mu napísal: "Slovania chránia manželskú lásku tak horlivo, že sa žena vzpiera ďalej žiť, ak jej muž zomrie. Keď si teda pohania, ktorí nepoznajú pravého Boha, vážia čistotu, ako máš o nej zmýšľať ty, keď si kresťan?"
    Vo veku sedemdesiatpäť rokov Bonifác vysvätil svojho nástupcu za nového mohučského prímasa. Stal sa ním mních svätý Lulla. Bonifác zomrel ako mučeník. Pohanskí kňazi ho 5. júna v roku 755 vo Frízsku zavraždili. Stalo sa to v dnešnom meste Dokkum v Holandsku. Bonifác zakázal sprievodu bojovať s pohanmi, ktorí ich tu prepadli, so slovami: "Zložte zbrane a neodplácajte sa zlým za zlé! Dôverujte Bohu a trpte pre jeho česť. On spasí naše duše."
    Pochovali ho vo Fulde, kde opatrujú jeho bibliu preťatú mečom vrahov so stopami krvi svätého Bonifáca. Na jeho hrobe sa schádza každý rok konferencia nemeckých biskupov.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára