nedeľa 16. júna 2013

Svätí na každý deň: 11. jún - Barnabáš

11. jún

Barnabáš


    O Barnabášovi, ktorého si dnes pripomíname, máme zaručené aj nezaručené správy. Tie s pečaťou pravosti nájdeme v Biblii najmä v Skutkoch apoštolov. Tie ostatné sú len domnienkami o jeho živote. Barnabášovi patrí viacero prvenstiev v rámci dejín viery a cirkvi.
    Bol vyslaný do Antiochie a ako prvého ho označili pohania názvom kresťan. Do Antiochie poslali Barnabáša po ukameňovaní svätého Štefana. Vtedy nastalo v Jeruzaleme kruté prenasledovanie učeníkov Ježiša Krista. Preto sa rozhodli opustiť mesto. Rozpŕchli sa po okolitých krajinách a mestách. Lós na Barnabáša padol v prípade Antiochie.
    Tu Barnabáš založil silnú cirkevnú obec. Okrem už existujúcich kresťanov, priviedol do cirkvi množstvo pohanov. Barnabáš sa narodil na Cypre. Pochádzal z rodiny bohatých židov, ktorí patrili k levitom - teda špeciálnej skupine pochádzajúcej z čias egyptského zajatia židovského národa. Títo leviti mali egyptský pôvod, ale odišli od faraóna spolu so židmi, s ktorými boli v príbuzenskom pomere.
    Barnabáša nazývajú apoštolom, aj keď nebol medzi Kristovými dvanástimi vyvolenými učeníkmi. Pridal sa k nim potom, čo spoznal ich učenie a predal svoj majetok. Peniaze z neho dal apoštolom, aby ich rozdali chudobným. Od tej chvíle patrí Barnabáš k najlepším ohlasovateľom evanjelia, čo dokázal aj v Antiochii.
    Ďalším jeho prvenstvom je fakt, že Barnabáš uviedol v Jeruzaleme do cirkvi apoštola Pavla. Voči Pavlovmu príchodu boli silné averzie. Predsa bol Pavol predtým Šavol, teda ten, ktorý zúrivo prenasledoval kresťanov. Barnabáš oduševnene vysvetlil všetkým okolnosti Pavlovho obrátenia. Stal sa najbližším spolupracovníkom apoštola národov, o čom sa dozvedáme aj zo Skutkov apoštolov, kde je opísaný Pavlov problém takto: "Pokúšal sa spojiť s učeníkmi, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že je učeník. Tu sa ho ujal Barnabáš, zaviedol ho k apoštolom a porozprával im, ako na ceste videl Pána a že s ním hovoril a ako smelo si v Damasku počínal v Ježišovom mene."
    Barnabáš mal skvelé organizátorské nadanie, čo sa prejavilo v čase hladomoru. A tak Barnabáš s Pavlom priniesli do Jeruzalema z Antiochie množstvo dôležitých milodarov. Vtedy priviedol Barnabáš so sebou aj bratranca Marka. Ten sa stal jedným zo štyroch evanjelistov. Barnabáš bol prítomný aj pri dôležitom spore, akým spôsobom majú byť do cirkvi uvedení pohania. Niektorí totiž chceli, aby podstúpili obriezku ako židia. Nakoniec cirkevný snem v roku 51 rozhodol o pohanoch takto: "Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť iné bremeno okrem toho nevyhnutného."
    Takže obriezka bola pre pohanov zamietnutá. Barnabáš sa rozišiel s apoštolom Pavlom, na čo potom s Markom odišiel na Cyprus. Tu mal byť podľa niektorých tradícii Barnabáš židmi ukameňovaný a upálený v roku 61, ale táto udalosť nie je historicky overená.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára