štvrtok 27. júna 2013

Svätí na každý deň: 28. jún - Irenej

28. jún

Irenej


    Svätý Irenej mal to šťastie, že bol žiakom svätého Polykarpa. Z toho dôvodu sa usudzuje, že sa narodil okolo roku 140 a to v meste Smyrna v Malej Ázii. Svätý Polykarp bol zasa žiakom apoštola svätého Jána, ktorý ho ustanovil v Smyrne za biskupa. Takže Irenej mal sprostredkované poznanie o Ježišovi Kristovi z druhej ruky od Polykarpa. Irenej o Polykarpovi napísal:
    "Mohol by som povedať, kde svätý Polykarp zvyčajne sedával, keď rozprával. Ako začínal a ako rozvíjal tému, o ktorej hovoril. Aký život viedol. Ako vyzeral. Aké reči mával k ľuďom. Ako nám rozprával o svojich dôverných stykoch so svätým Jánom a s inými, čo videli Pána Ježiša. Ako spomínal slová a veci, ktoré od nich počul, týkajúce sa Pána Ježiša, jeho zázrakov a jeho učenia."
    Vďaka tomu poznaniu a svojej viere sa svätý Irenej stal hlavným obhajovateľom a hlásateľom čistoty náboženstva proti rôznym bludom. Kristove učenie sa snažili zneužívať mnohí kňazi na manipuláciu s veriacimi.
    Irenej sa stal kňazom vo Francúzsku u biskupa Potina. Od neho šiel s listom k pápežovi do Ríma, v ktorom vysvetľovali Svätému otcovi postup bludárov. To, že Irenej sa stal poslom do Ríma, mu zachránilo život, lebo v Lyone umučili biskupa aj s jeho kňazmi. Namiesto Potinusa bol vysvätený za biskupa Irenej. Historik Eusébius nám zanechal vo svojom diele mnohé odvolávky na činnosť Ireneja, ktorého meno znamená uspokojovateľ a Eusébius dodal:
    "Bol taký aj vo svojom správaní."
    Pokresťančil celý Lyon a vďaka Irenejovej horlivosti sa toto biskupstvo stalo najdôležitejším sídlom cirkvi v celom Francúzsku, ktoré bolo vtedy ešte Gáliou. Irenej podľa Eusébia napomohol aj v takej vážnej veci, akou bolo urovnanie sporu medzi východnou a západnou cirkvou ohľadne slávenia sviatkov Veľkej noci. Pôsobil ako uspokojovateľ nielen dovnútra francúzskeho biskupstva v Lyone, ale aj navonok pre pokoj celej cirkvi, ktorá mala množstvo iných problémov, ako len vnútorné spory o slávenie sviatkov. Kresťanov totiž neprenasledovali len pohania, ale najmä vlastní poblúdenci. Boli nimi v tom čase gnostici. Tí povyšovali vlastné mystické videnia - gnosis - nad rozumové poznanie viery.
    Irenej je autorom spisu Odhalenie a vyvrátenie falošnej gnózy, ktorý sa nazýva aj Adversus haereses - v preklade - Proti bludom. V knihe podal ako obsah jednotlivých gnostických systémov a ich učenia, tak najmä ich oponentúru. V nej svätý Irenej gnostické učenie úplne vyvrátil. Poznanie tohto lyonského biskupa sa tá stručne vyjadriť jednou vetou:
    "Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom."
    Táto veta je vo svojej jednoduchosti a pravde základom poznania veriacich. Irenej zomrel v roku 202 ako mučeník. Svätý Augustín nazval Ireneja "slávnym učiteľom a antickým mužom Božím."

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára