nedeľa 16. júna 2013

Svätí na každý deň: 16. jún - Beno

16. jún

Beno


    Dnešný svätec sa narodil v roku 1010. Svätý Beno bol Sas a stal sa apoštolom polabských slovanských kmeňov, z ktorých do dnešných čias prežila len hŕstka lužických Srbov v zajatí nemeckého národa. V 11. storočí však v okolí rieky Labe žilo veľa slovanských kmeňov. Tie odmietali kresťanstvo a takmer tri storočia vraždili kňazov. Na príčine nebola viera, ale spôsoby, akými ju chceli u Slovanov presadzovať nemeckí šľachtici. Robili tak násilne s tým, že Slovania sa stávali akoby ich novodobými otrokmi. Museli hrdlačiť na nemeckých panstvách a zároveň aj na cirkevných majetkoch.
    Beno pochopil podstatu sporu Nemcov so Slovanmi a začal sa správať úplne inak. Najprv sa naučil slovanskú reč a potom k Slovanom pristupoval s najhlavnejším posolstvom a prikázaním Ježiša Krista - s láskou. Táto láska odzbrojila aj pohanských kňazov. Sami nosili Benovi modly a nechávali sa u neho krstiť. Pochopili, že nemecký kňaz nechce ich ruky na lopotu a drinu, ale prišiel, aby im pomohol zachrániť ich duše.
    Benova cesta nebola priamočiara. Vyrástol v benediktínskom kláštore, v ktorom bol jeho príbuzný opátom. Po opátovej smrti si mnísi učeného a skromného šľachtického syna, ktorý odmietol svetský život, vyvolili za novú hlavu kláštora. Vtedy mal tridsať rokov a odmietal ponuky cisára, aby viedol ako kanonik cirkevnú školu. Túto úlohu mu nakoniec dal príkazom pápež. Osemnásť rokov sa tak Beno staral o výchovu nových nemeckých generácií, čo bola dobrá príprava na jeho ďalšie poslanie, o ktorom vtedy nemal potuchy. Vo veku 56 rokov bol vysvätený za biskupa opäť proti svojej vôli na príkaz nadriadených, keď mu arcibiskup povedal: "Ako biskup môžeš dary svojho ducha šíriť u slovanských národov. Ak tak neurobíš, Boh ťa potresce!"
    Beno vedel, že nik iný v Nemecku nie je schopný uzavrieť spory so slovanskými kmeňmi. Cítil, že je na túto úlohu povolaný. Nuž sa prestal vzpierať, ale začal poctivo pracovať na zvládnutí misie. Počas nej sa dostal do nemilosti nemeckého cisára, ktorý bojoval so Sasmi. Beno ako Sas stál mimo tejto vojny, čo mu panovník vyčítal a zatkol ho spolu so saskými šľachticmi. Pred smrťou ho zachránil pápež.
    Potom nastal zasa rozkol v Ríme, keď vznikla schizma pre vymenovanie dvoch pápežov. Beno sa zasadil za právoplatného kandidáta. Počas celého tohto búrlivého obdobia sa snažil ako biskup napĺňať hlavnú úlohu - evanjelizovať vtedy ešte barbarské slovanské kmene. Prinášať im svetlo Kristovho poznania a slová spásy. Mal plné ruky práce od krstenia a od výstavby nových chrámov, či pri výchove kňazov. Nestaral sa o nemeckú politiku. Bol však v spore o investitúru vždy na strane Ríma. Šlo o to, kto bude dosadzovať biskupov do ich funkcií, či cirkev, alebo nemecký cisár. Beno prísne rozlišoval svetskú moc od cirkevného vplyvu. Len tak sa mu mohlo podariť jeho dielo obrátenia polabských západných Slovanov na kresťanskú vieru.
    Beno zomrel v požehnanom veku 96 rokov života v roku 1107 a dnes sú jeho ostatky uložené v mníchovskej katedrále. Stal sa patrónom Meissenu, kde bol biskupom, ale aj Mníchova a celého Bavorska.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára