sobota 1. júna 2013

Svätí na každý deň - 2. jún: Marcelín, Peter a Ján Tranoscius

2. jún

Marcelín, Peter a Ján Tranoscius


    Marcelín bol kňaz a Peter exorcista. Obaja zomreli mučeníckou smrťou v čase, keď sa v 4. storočí ešte len rodila cirkevná sloboda. Pohanský Rím už ďalej nedokázal bojovať proti obetiam z radov kresťanov. Tí šli smelo na smrť s modlitbou na perách. Rovnako ako Marcelín a Peter. Oboch spomínajú kňazi na svätej omši. Ich mená sú zapísané v Prvej eucharistickej modlitbe.
    Mučeníctvo Marcelína a Petra uctieval aj prvý cisár, ktorý uznal kresťanstvo za slobodné náboženstvo. Konštantín Veľký dal na počesť Marcelína a Petra dokonca vystavať nádhernú baziliku, kde chcel, aby bola pochovaná aj jeho matka svätá Helena. Tá, ktorá priviedla Konštantína k viere v Ježiša Krista. A preňho podstúpili mučenícku smrť Marcelín a Peter, keď obaja boli sťatí a pochovaní v lese, aby veriaci nenašli ich hroby.
    To sa podarilo vďaka Lucille. Táto veriaca Rimanka dala pozostatky vykopať a dôstojne pochovať. Odvtedy putovali po svete. Najprv boli uctievaní na cintoríne na Labikánskej ceste. Veľký pápež zo 4. storočia svätý Damaz I. dal na ich hrob epitaf. Ten zničili Góti, ale podarilo sa ho obnoviť. V 9. storočí pozostatky svätcov daroval pápež Gregor IV. tajomníkovi cisára Karola Veľkého. Sväté relikvie Marcelína a Petra sa ocitli v Kolíne, potom v Štrasburgu, ale aj v Michlenstadte a skončili v Seligenstadte v Hornom Bavorsku, kde na ich počesť postavili baziliku s kláštorom.
    Prenasledovanie kresťanov poznajú aj Slováci. V 20. storočí boli ich katmi komunisti - ateisti, ale predtým dochádzalo ku krutým vraždám a mučeniam medzi kresťanmi navzájom. Je to obdobie po reformácií. Z týchto čias poznáme mučeníka za vieru Jána Tranoscia. Tento katolícky kňaz bol kruto umučený a zavraždený aj preto, že jeho otec Samuel bol evanjelický farár. Podľa jeho deda Juraja je pomenované od roku 1898 najväčšie evanjelické nakladateľstvo na Slovensku Tranoscius.
    Ján však konvertoval ku katolíckej cirkvi. Študoval jezuitské kolégium vo Viedni a po vysviacke za kňaza pôsobil v Dolnom Kubíne. Často diskutoval o viere s otcom, aj s inými členmi iných cirkví. Smrť Jána Tranoscia by mala slúžiť na upevnenie ekumenizmu u nás a vo svete. Bol zavraždený pre vieru povstalcami proti šľachticom.
    V noci ho vytiahli z fary do lesa a nútili mučením, aby sa vzdal katolíckej viery. Vyrezali mu pupok a pribili ho o strom. Vytiahli mu črevá a niesli ho okolo stromu, kde sa mu črevá obkrútili, pričom Ján Tranoscius spieval: Velebí moja duša Pána.
    Nakoniec ho sťali rovnako mečom ako popravili aj Marcelína a Petra. Takto kruto zomrel mladý kňaz Ján Tranoscius v júni v roku 1680 vo veku len dvadsaťštyri rokov. Podľa záznamu z roku 1711 mal vraj na jeho vraždu podnietiť povstalcov Jánov otec Samuel, ktorý bol evanjelickým kazateľom.
    Jedna vdova chcela Jána zachrániť. Ponúkla výmenou za jeho život dvanásť zlatých. Biskup Ján Selepčéni v roku 1684 napísal do Vatikánu, že Ján Tranoscius bol "na rozkaz rodičov" sťatý..
    Dnes si pripomíname smrť Marcelína a Petra, ktorí zomreli v 4. storočí, a rovnako zomrel oravský mučeník Ján Tranoscius v 17. storočí z tých istých dôvodov - pre vieru.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára