sobota 12. januára 2013

Svätí na každý deň - 12. január: Vincent Mária Strambi

12. január

Vincent Mária Strambi

Sviatok dnešného svätca nás núti premýšľať nad vecami, ktoré sa vymykajú bežnému chápaniu. Vincent Mária Strambi sa stal známym ako veselý kňaz, ktorý dokázal kázňami zapaľovať srdcia mnohých vplyvných, ale rovnako aj obyčajných ľudí. Verili mu mnohí svätí, ktorí ho poznali a dali sa pod vedenie Vincenta Máriu Strambiho, ktorý sa narodil v roku 1745 v talianskom Civitavecchiu.

V mladosti bol známy ako šibal s veselou povahou, ale už pätnásťročný prijal predkňazskú tonzúru. Jeho otec bol proti. Pracoval ako lekárnik a predstavoval si iný osud pre syna. Vincent Mária Strambi cítil volanie k rehoľnému stavu. Odmietli ho kapucíni aj lazaristi. Nakoniec ho prijal medzi rádových bratov sám zakladateľ rádu pasionistov svätý Pavol z Kríža. Ten pochopil, čo sa skrýva za veselou povahou Vincenta Máriu Strambiho počas duchovných cvičení - exercícií pred kňazskou vysviackou.

Strambi bol najpopulárnejším kazateľom v Ríme. Tento vtipkár sa stal vo veku päťdesiatichšiestich rokov biskupom na žiadosť samotného pápeža, lebo inak by nikdy neprijal túto vysokú poctu. Funkciu vykonával podľa predchádzajúceho života skromne s cieľom povzbudiť chudobných a chorých. Staval sirotince, starobince, ale aj dievčenské internáty. Záležalo mu na všetkých vrstvách ľudu. Preto zaviedol vyučovanie katechizmu pre dospelých a často osobne viedol omše len pre kňazov, aby mal na ich činnosť vo farnosti čo najlepší vplyv. Obnovil dva ženské kláštory a usiloval sa o návrat niekoľkých rehoľných rádov.

Aj na Vincenta Máriu Strambiho čakalo súženie, keď odmietol zložiť sľub vernosti Napoleónovi. Vypovedali ho do vyhnanstva.

Po páde vlády cisára ako sedemdesiatosemročný presvedčil pápeža, aby ho odvolal z funkcie biskupa. Akoby sa Strambi pripravoval na najväčší div svojho života. Tým bola jeho smrť.

Tento svätec urobil najzvláštnejšiu vec, akú môže urobiť človek. Nečakane začal zomierať Svätý otec Lev XII. Vtedy sa Vincent Mária Strambi úpenlivo modlil k Bohu, aby dosiahol svätú výmenu. Ponúkal Stvoriteľovi svoj život za život pápeža. Sväté priateľstvo Vincenta Mária Strambiho prinieslo zázrak. Boh vyslyšal jeho úpenlivé prosby. Lev XII. sa zázračne uzdravil a žil ešte ďalej šestnásť rokov, kým Vincent Mária Strambi náhle zomrel v januári v roku 1824.

Priateľstvo svätca s pápežom trvalo len štyridsať dní. Iba taký krátky čas stačil Vincentovi Máriovi Strambimu na to, aby si obľúbil práve zvoleného Svätého otca Leva XII. natoľko, až ponúkol Bohu to najcennejšie, čo človek má - vlastný život. A Strambiho obeta priniesla aj svoje požehnané ovocie v podobe ďalších pre cirkev šťastných šestnástich rokov života pápeža.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára