pondelok 21. januára 2013

Svätí na každý deň - 21. január: Agnesa

21. január

Agnesa Rímska


Svätá Agnesa Rímska položila mladý život za vieru 21. januára. Narodila sa v roku 290 a zomrela mučeníckou smrťou v roku 304, teda sa dožila len štrnástich rokov.

Do Agnesy sa zamiloval mladík Symfronius a chcel si ju vziať za manželku. Ona ho odmietla s tým, že jej ženíchom je Kristus. Symfroniova láska sa zmenila na nenávisť a mladíkov otec obžaloval Agnesu, že je kresťanka, čo v tých časoch bol rozsudok smrti. Chceli ju prinútiť, aby obetovala v chráme pohanskej bohyni Veste, ktorej slúžili dievčatá - panny, ale Agnesa odhodila tymián, ktorý jej dali ako obetný dar do rúk.

Na príkaz sudcu ju odvliekli do domu hanby, kde ju mali zneuctiť. Podľa legendy Agnesu pred zneuctením zachránil anjel. Nahnevaný sudca ju dal zaživa upáliť. Stal sa zázrak, lebo oheň na hranici sa rozdelil na dve časti a Agnesa nezhorela. Sudca trval na tom, že musí byť popravená. Naopak, ľudia kričali, že sa chcú dať pokrstiť a byť kresťanmi ako ona. To sudcu vyprovokovalo a dal katovi príkaz, aby Agnese odťal hlavu, čo sa 21. januára stalo.

Jej rodičia pochovali dcéru vo svojej záhrade na Nomentánskej ceste za Rímom, kde sa im pri hrobe, keď sa modlili, Agnesa zjavila v zástupe zboru svätých panien - mučeníc. Bola ožiarená nebeskou slávou a na rukách držala malého barančeka a povedala: "Neplačte nado mnou, ale radujte sa, že mi Kristus dal korunu večnej slávy."

Na pamiatku zjavenia sa v Cirkvi zaviedla tradícia. Nad hrobom dala dcéra cisára Konštantína Veľkého vystavať kostol svätej Agnesy. Urobila tak preto, lebo trpela na nevyliečiteľný vred. Vtedy sa dcéra cisára Konštancia rozhodla navštíviť Agnesin hrob, keďže počula o množstve zázrakov uzdravenia, ktoré sa tam udiali.

Pri modlení sa nad hrobom, Konštancia zaspala. Vo sne sa jej zjavila Agnesa, ktorá ju nabádala, aby vytrvala v modlitbách a vo viere v Krista, ktorý ju nakoniec uzdraví. Konštancia naozaj vyzdravela, na čo sa dala pokrstiť, zasvätila sa nebeskému ženíchovi a zomrela ako panna.

V kostole svätej Agnesy každý rok žehnajú dvoch barančekov. Z ich vlny potom zhotovujú pálium, čiže tri prsty široký pás popretkávaný čiernymi a červenými krížikmi. Pália svätí pápež a to pred sviatkom apoštolských kniežat Petra a Pavla. Šály - pália ako znaky úplnej moci arcibiskupského úradu potom Svätý otec daruje novým arcibiskupom a patriarchom.

Pálium získal od Jána Pavla II. pri jeho návšteve Slovenska arcibiskup Ján Sokol v roku 1990, či arcibiskup Alojz Tkáč v roku 2003 pri návšteve Jána Pavla II. Košíc. Diváci to videli na televíznych obrazovkách, z čoho mali mnohí radostný pocit spoluúčasti na tomto dekorovaní šálom z vlny posvätených barančekov z chrámu svätej Agnesy. Tento odznak arcibiskupskej moci vznikol zo zjavenia svätej Agnesy.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára