streda 30. januára 2013

Svätí na každý deň - 30. január: Vincent Pallotti

30. január
Vincent Pallotti


 Ako žil, tak aj zomrel - vraví sa u nás, čo platí aj na Vincenta Pallotti. Tento taliansky svätec zomrel tak, že keď šiel do chrámu, videl chudáka ako mrzne na ulici. Bez rozmýšľania mu daroval vlastný teplý kabát. Potom šiel bez kabáta do spovednice.
 Vincent Pallotti mal vtedy už dávno chýr žijúceho svätca, takže keď v Ríme spovedal, trvalo to celé hodiny. Toľko ľudí čakalo na jeho rozhrešenie. Zatiaľ bez kabáta mrzol v januárovej zime v roku 1850 až dovtedy, kým neodišiel posledný hriešnik a Vincent Pallotti dostal zápal pľúc, na ktorý vo veku nedožitých päťdesiatichpiatich rokov zomrel.
 Skon svätca charakterizuje celý život tohto zakladateľa Spoločnosti katolíckeho apoštolátu. Vincent Pallotti túžil po tom, aby sa všetci kňazi a laici stali apoštolmi. Svoju víziu opísal takto: "Treba rozširovať vieru medzi nekatolíkmi, medzi katolíkmi vieru oživovať, chrániť a doviesť k ďalšiemu rastu. Všeobecnou láskou prispievať k tomu, aby svet poznal, že Boh je nekonečná láska. Každý je povinný spolupracovať na spáse iných podľa možností, pomerov, stavu, postavenia, talentu, vedomostí, pozemských majetkov a podľa daru prírody a milosti. Každý môže v každej situácii voľačo urobiť. Aspoň sa modliť a blížneho dobrým príkladom povzbudzovať. Každý má niekedy a niekde príležitosť konať dobro pre blaho príbuzných, priateľov a známych, či je to už doma alebo na ulici, pri zábave alebo v úrade, pri štúdiu alebo pri remesle."
 Vincent Pallotti toto vyznanie žil. Ukázal nám, aká je pravá obetavá láska ku Kristovi. Jeho Spoločnosť katolíckeho apoštolátu mala aj nepriateľov, ktorí nakoniec dosiahli to, že bola zrušená a zakázaná. Cieľ však zostal. Vincent Palloti ho definoval takto: "Je to všeobecný apoštolát každého. Život Ježiša Krista má byť vzorom apoštolátu pre každého. Ako sú všetci povolaní, ba povinní nasledovať Ježiša Krista, tak všetci, vzhľadom na ich postavenie a stav, sú povolaní na apoštolát, ktorý má byť spoločný každej vrstve ľudí, pre väčšiu Božiu slávu a pre večnú sprásu svoju a iných."
 Po zákaze Spoločnosti katolíckeho apoštolátu založil Zbožnú spoločnosť pre misie, veď okrem zahraničných, sú aj domáce, ba aj vnútorné misie do našich vlastných duší.
 O tom, že apoštolát Vincenta Pallottiho bol naozaj vôľou Božou, svedčí aj tradícia, ktorú tento svätec založil a trvá až dodnes. Ide o veľkolepé slávnosti v kostole Sankt Andrea della Valle v Ríme za zjednotenie s pravoslávnou cirkvou.
 A sedem rokov pred smrťou v roku 1843 založil ženskú charitatívnu spoločnosť misionárok, ktoré sa dnes nazývajú po ňom Pallottinky. Keď bol dieťa, ťažko sa učil. Raz jeho učiteľ o ňom povedal: "Je to malý svätec, ale škoda, že je trocha hlúpy."
 Vincent sa nevzdal, začal sa spolu s matkou modliť k Duchu svätému, čo mu zázračne pomohlo až tak, že sa stal nakoniec jedným z najlepších žiakov školy. Už ako študent teológie sa plne oddal tejto myšlienke: "Boh vo všetkom a vždy!"
 Sám seba považoval za nič, cítil sa byť nehodným, preto sa modlieval k Matke milosrdenstva. Dodnes medzi veriacimi žijú jeho myšlienky, ako šíriť apoštolsky vieru medzi sebou, medzi iných a prijímať pomoc od kňazov, ale aj to, aby kňazi prijímali pomoc od laikov. Ľudia by sa mali stať jeden druhému, medzi sebou navzájom apoštolmi.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára