sobota 5. januára 2013

Svätí na každý deň - 5. január: Ján Nepomucký Neumann

5.január

Ján Nepomucký Neumann


"Svet sa obráti skôr modlitbou ako všetkými inými prostriedkami," v to veril Ján Nepomucký Neumann z českých Prachatíc, ktorý zomrel v chýre svätosti v Spojených štátoch amerických ako biskup vo Philadelphii.

Keď sa stal v Amerike biskupom, mnohí tomu neverili. Tak hlboko bol duchovne pokorný. V Prachaticiach sa narodil v roku 1811. Bola to doba vysťahovalectva do Ameriky. Ján Nepomucký Neumann cítil dopredu, že jeho misionárskym dielom sa stane Nový svet. Vybral sa tam po skončení teologických štúdií v Prahe, aj keď nebol vysvätený, na vlastnú päsť s dvesto frankami vo vrecku.

Z tohto dobrodružstva máme správy z prvej ruky, lebo si písal denník a v ňom aj tieto slová: "Vidí sa mi, akoby neviditeľná ruka bola v tejto hre. Ale mne sa nič nestane, lebo som tvoj a ty si všemohúci! Stojím na hraniciach nebezpečnej krajiny a nemám iného vodcu ako teba! Pochodím jedno, dve, tri americké biskupstvá. Budem žiadať iba to, aby som mohol pracovať pre opustené duše, nemecké alebo indiánske, aké budú. Ak ma nik neprijme, utiahnem sa na púšť a budem robiť pokánie za svoje hriechy i za hriechy iných."

Ján Nepomucký Neumann sa nemýlil. Naozaj akoby bola neviditeľná ruka v hre jeho života. Len 1. júna 1836 ako dvadsaťpäťročný vystúpil v New Yorku z lode a už bol 25. júna vysvätený za kňaza. Dostal jeden z najťažších úsekov na spravovanie pri Niagarských vodopádoch, kde neboli diaľnice, železnica, ani štrkové cesty, ale len bažiny, močiare a lesy. Cez ne sa Ján Nepomucký Neumann predieral a navštevoval odľahlé samoty, aby pracoval na záchrane duší.

Vyčerpaný od únavy raz odpadol. Ujali sa ho kňazi redemptoristi, ktorí mu ukázali novú cestu - žiť v kňazskom spoločenstve. Ján Nepomucký bol o sedem rokov na to v roku 1847 predstaveným všetkých redemptoristických kláštorov na území Spojených štátov amerických. Mal 36 rokov. Vydal Malý katechizmus a potom Veľký katechizmus s desiatkami vydaní, či Biblické dejiny. Navrhli ho na biskupský stolec vo Philadelphii, na ktorý zasadol v deň štyridsiatich prvých narodenín.

Z Čiech odišiel tajne a tajne sa tam chcel vrátiť na návštevu za otcom, keď sa v roku 1854 zúčastnil v Ríme na vyhlásení dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Tajný návrat sa mu nepodaril. Z Čiech odchádzal ako vysťahovalec a vracal sa ako biskup, ktorý v Spojených štátoch vystaval viac ako osemdesiat kostolov a kaplniek, pričom založil viacero nemocníc a sirotincov.

Najväčšie dielo Jána Nepomuckého Neumanna žije v Amerike dodnes. Je ním navrhnuté a vedené cirkevné školstvo. Jeho systém katolíckych škôl už ťahá druhú storočnicu existencie.

Vo vlasti mu pripravili veľkolepé privítania. Po návrate do Spojených štátov o šesť rokov neskôr ako štyridsaťosem ročný zomrel náhle uprostred práce na ulici na srdcový infarkt. Právom o ňom hovorili, že v biskupstve žiaden kňaz nestrávil toľko hodín v spovednici ako sám biskup. Ovládal osem jazykov a rád sa na túto výhodu odvolával, aby mohol byť farníkom čo najbližšie. Po nociach písal knihy a pripravoval plány, pričom spával väčšinou nad nimi na pracovnom stole.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára