utorok 15. januára 2013

Svätí na každý deň - 16. január: Arnold Janssen

16. január

Arnold Janssen


Dnešný deň je radostný pre všetkých členov a členky Spoločnosti Božieho slova. Pripomíname si v ňom jeho zakladateľa. Svätý Arnold Janssen sa narodil na nemecko - holandských hraniciach v roku 1837 v mestečku Goch. Najväčšiu slávnosť majú v misijnom dome v dedine Steyl. Tam je centrum Spoločnosti Božieho slova, hoci kým sa tak stalo, zažil Arnold Janssen neuveriteľné množstvo neúspechov. Ich rad bol taký dlhý, že odradil viacerých nadšencov. Iba Janssen nepochyboval, že založenie misijného domu bude mať úspech. Sám o tom napísal dávno predtým, než jeho spoločnosť vznikla: "Či by nebolo dobré, keby sa nemeckí kňazi spojili na založenie misijného seminára? Belgicko, Írsko, Taliansko, Francúzsko už majú misijné semináre, ale Nemecko, táto veľká krajina s mnohými kresťanskými rodinami, nemá dosiaľ ani jeden."

Arnold predtým, než dospel k presvedčeniu o potrebe založenia misijného domu, vykonával misionársku činnosť. Po vysvätení za kňaza prevzal vedenie Apoštolátu modlitby. Šlo o náboženský spolok, ktorého cieľom bolo zjednotiť evanjelikov s katolíkmi. V 19. storočí to bola odvážna úloha pre silného muža. Arnold Janssen bol postavou drobný muž slabej fyzickej kondície. Zároveň učil v seminári a mal na starosti faru. Nakoniec sa všetkých aktivít vzdal v prospech Apoštolátu modlitby. Ten sa z Nemecka šíril do Saska, Sliezska, Čiech, Rakúska a Švajčiarska.

Všetky tieto krajiny navštívil peši často o hlade a smäde, aby slúžil omše za jednotu evanjelikov s katolíkmi. Uzmieriť katolíkov s evanjelikmi bolo nad ľudské sily. Arnold nezúfal. Po návrate z apoštolskej cesty založil časopis Malý posol Božského Srdca, v ktorom pokračoval v apoštolskom diele. Odtiaľ bol už iba krok k myšlienke založenia misijného domu, teda k založeniu Spoločnosti Božieho slova.

Stalo sa tak na sviatok Narodenia Panny Márie 8. septembra v roku 1875 v holandskej pohraničnej dedine Steyl, lebo v Nemecku zúril protikatolícky kultúrny boj. Janssen založil Ústav svätého Michala archanjela, lebo tento anjel ochraňuje všetkých bojovníkov cirkvi na zemi. Do roka stratil všetkých spolupracovníkov okrem jedného a jeho misijný dom nik nebral vážne. V ústave mu chýbal nábytok, bielizeň, jedlo, proste všetko. On ako rektor spával na holej zemi až dovtedy, kým všetci jeho chovanci nemali posteľ. Ak ho niekto navštívil, musel zostať pri rozhovore stáť, lebo nemali dosť stoličiek.

Do ústavu sa hlásilo stále viac nových študentov. Zrazu tam prišli katolícki profesori vyhnaní z Nemecka a Janssenova viera slávila úspechy. Spoločnosť Božieho slova štyri roky po vzniku poslala prvých misionárov do Číny, do Severnej a Južnej Ameriky, či do afrického Zairu.

Onedlho Janssenova Spoločnosť Božieho slova otvorila misijné domy vo Viedni, v Ríme, v Salzburgu, ale aj v Chicagu. Arnold Janssen okrem mníchov založil ženskú odnož rehole, v ktorej boli misijné, ale aj klauzúrne sestry. Keď 15. januára 1909 zomieral, stálo množstvo nových budov v Steyle spolu s dvojposchodovým chrámom archanjela Michala.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára