streda 2. januára 2013

Svätí na každý deň - 2. január: Bazil Veľký a Gregor Naziánsky

2. január

Bazil Veľký a Gregor Naziánsky


Na začiatku roka si pripomíname sviatok svätého Bazila Veľkého. Nazývali ho aj druhým Atanázom pre jeho neohrozený boj proti bludárstvu. Potom, ako sa kresťanstvo zbavilo vonkajšieho nepriateľa v 4. storočí uznaním za slobodné náboženstvo cisárom Konštantínom Veľkým, museli cirkevní otcovia bojovať s bludným učením pomýlených kňazov.

Bazil Veľký sa pričinil o zánik arianizmu v Cirkvi. Keď vykonával správu Kapadócie ako arcibiskup s jedenástimi podriadenými biskupstvami, bol pri moci cisár, ktorý dosadzoval na biskupské stolce len ariánov. Bazil Veľký sa narodil v roku 330 a prvý všeobecný cirkevný snem sa konal v Nicey v roku 325, kde bol Ariusov blud odsúdený, ale šíril sa ďalej, hoci Arius zomrel.

Na sneme v Nicey vynikol Atanáz, preto Bazila Veľkého prirovnávali k tomuto svätcovi. Bazil Veľký už nemohol osobne polemizovať s Ariusom ako Atanáz na Nicejskom sneme, ale prežil dvoch zástancov arianizmu a to cisára Valenta a cisára Juliána Odpadlíka. Bazil Veľký musel brániť vieru celý život. Iba tesne pred smrťou sa dožil času, keď po cisárovi Valentovi prišiel na trón cisár Teodosius I., kedy nastala pre cirkev pravá sloboda.

Vlastnú smrť prežíval Bazil Veľký ako veľkú slávnosť - tak sa tešil na stretnutie s Bohom. Pozval k sebe celé zástupy chudobných, o ktorých sa osobne staral dlhé roky, na poslednú hostinu, ktorú im mohol pripraviť. Ukázal, ako zomiera spravodlivý človek, ktorý má čisté svedomie - s radosťou sa teší na večný život.

Bazil sa narodil ako prvorodený syn v rodine známeho advokáta a učiteľa rečníctva, ktorý mal dohromady desať detí. Spolu s manželkou Eméliou sú uctievaní za svätých rovnako, ako ich syn Bazil Veľký, ale aj ich ďalší syn Gregor, ktorý bol biskupom v Nysse. Svätým je aj ich tretí syn Peter - biskup v Sebaste a dcéra Makrína. Dvaja svätci mali desať detí a z nich štyria sú svätí. Unikátny kresťanský príklad lásky človeka k Bohu.

Bazil Veľký študoval u otca, kde sa stal jeho najlepším žiakom. Takto na študentský život spomínal Bazilov spolužiak a ďalší svätec, ktorého sviatok sa tiež slávi dnes, svätý Gregor Naziánsky: "Nespolčovali sme sa s nijakými samopašnými a požívačnými študentmi, ale iba s najlepšími. Všetko, čo sa týkalo slávností a divadiel, hlučných schôdzok a hostín, sme ponechávali tým, ktorí po tom túžili. My sme poznali iba dve cesty: do chrámu a do školy."

Rodičia Gregora Naziánskeho sú tiež vyhlásení za svätých spolu s Gregorovými súrodencami bratom Cézariom a sestrou Gorgóniou. Medzi Bazilom Veľkým a Gregorom Naziánskym bolo sväté priateľstvo. Vyjadrené jednoducho, poznali len dve cesty - do chrámu a do školy.

Gregor Naziánsky sa stal carihradským arcibiskupom a považuje sa za významného tvorcu kresťanského umenia. Gregor sa narodil v ten istý rok ako Bazil Veľký, ktorý zomrel skôr ako Gregor. Bazil Veľký sa stal zakladateľom prvých zásad mužských a ženských reholí. Napísal ich ako pravidlá spolužitia pustovníkov v púšti, s ktorými prežil dlhé roky, keď rozdal celý svoj majetok chudobným a žil len pre nebo.

Dodnes sa uznávajú tri pravidlá ako ich definoval svätý Bazil a to záväzné sľuby: sľub chudoby, sľub čistoty a sľub poslušnosti. Bazil Veľký zriaďoval verejné jedálne, kde sám obsluhoval chudobných a nemocnice, ktoré sa nazývajú po ňom Bazilias. Boli to akoby malé mestečká aj s vlastným chrámom. Obaja svätí priatelia Bazil Veľký a Gregor Naziánsky majú v jeden deň spoločný sviatok, kedy si pripomíname ich obdivuhodný život a dielo.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára