štvrtok 24. januára 2013

Svätí na každý deň - 25. január: Obrátenie svätého Pavla

25. január
Obrátenie svätého Pavla


 Dnes si pripomíname obrátenie svätého Pavla. Mnohí ľudia si nevedomky udalosť pripomínajú hovorovým spojením, že sa niekto obrátil ako Šavol na Pavla. Teda došlo k jeho premene k lepšiemu.
 Zázračné obrátenie Pavla je fascinujúce. Pôvodne šlo o sviatok prenesenia telesných pozostatkov svätého Pavla. Postupne sa zmenil na pamiatku šokujúceho premenenia zúrivého odporcu kresťanov na slávne apoštolské knieža Krista. Pre jeho meno bol apoštol Pavol sťatý v Ríme za krutého prenasledovania, ktoré zaviedol cisár Nero - nero znamená v taliančine čierny.
 Šavol sa narodil v Tarze v Cilícii v Malej Ázii v židovskej rodine, ale mal rímske občianstvo, preto si zmenil meno na rímske Pavol. Študoval u Gamaliela, ktorý bol členom Vysokej židovskej rady, Mojžišov zákon. Preto fanaticky prenasledoval kresťanov, lebo veril, že tak slúži Bohu. Boh sa rozhodol ho obrátiť, ako povedal Ježiš v zjavení Ananiášovi, o čom sa dozvedáme zo Skutkov apoštolov: "Jeho som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom, aj kráľom, i synom Izraela. A ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno."
 Ježiš sa zjavil Ananiášovi, aby ten šiel Pavlovi, ktorý oslepol, pomôcť. Ananiáš to logicky odmietal, lebo sa Pavla ako fanatického prívrženca židovskej veľrady, ktorý nemal s kresťanmi zľutovanie a vydával ich na mučenie, bál. Svätý Augustín hovorí, že obrátenie svätého Pavla by nebolo, nebyť svätého Štefana. Pavol bol pritom, keď prvého Kristovho mučeníka kameňovali. Strážil šaty vrahov. A Štefan sa pred smrťou modlil za nepriateľov: "Pane, nemaj im to za hriech!"
 Boh si vybral Pavla k ohlasovania evanjelia národom. Lepšie si vybrať nemohol, ak vezmeme do úvahy, ako sa ho pôvodne všade báli. K jeho obráteniu došlo vtedy, keď v horlivosti šiel do Damasku, aby aj tu vyhľadal kresťanov a odviedol ich na potrestanie do Jeruzalema.
 Na ceste takto podľa Skutkov apoštolov zasiahol Boh: "Blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? On odvetil: Kto si, Pane? A ten: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ, ale vstaň, choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť. Muži, čo ho sprevádzali, stáli ako ohromení, lebo hlas počuli, ale nikoho nevideli."
 Pavol oslepol, tri dni nič nejedol, ani nepil, kým sa Ježiš v sne zjavil Ananiášovi a nadiktoval mu adresu, kde nájde slepého Pavla. Nakázal mu, aby naňho vložil ruky a povedal: "Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, keď si šiel sem, aby si zase videl a aby ťa naplnil Duch Svätý."
 To sa aj stalo a z najväčšieho prenasledovateľa kresťanov sa stal najvernejší apoštol z apoštolov. Všetci ako židia, tak aj kresťania žasli v tých časoch nad týmto zázrakom.
 Veľakrát šlo Pavlovi o život, ale on neúnavne ohlasoval evanjelium, až kým ho v Ríme nestihla mučenícka smrť. Zázrak obrátenia Pavla je zázrakom osobného zážitku, ktorý sa stal verejne pred mnohými svedkami. Táto Božia milosť zrejme padla na Pavla vďaka tomu, že horlivo prenasledoval kresťanov s vedomím, že tak slúži Bohu. Nuž ho Boh oslobodil spod klamného konania a dal mu to, po čom Pavlove srdce vždy túžilo, dal mu životnú cestu pravej služby Bohu.
Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára