nedeľa 13. januára 2013

Svätí na každý deň - 14. január: Félix z Noly

14. január

Félix z Noly

Félix znamená šťastný, ale svätý Félix z Noly prežil kruté prenasledovania kresťanov v treťom storočí, keď aj jeho ako už vysväteného kňaza chytili a kruto mučili. To, že nezomrel, bola zjavne len vôľa Božia.

Chceli od neho, aby obetoval pohanským bohom a najmä vyzradil úkryt biskupa Maximusa. Ten Félixa z Noly vysvätil za kňaza a venoval sa mu už od detstva, keď Félix čítal na omši zo Svätého písma. Po vysviacke si ho biskup nechal u seba. Nečudo, že po biskupovej smrti chceli Félixa vymenovať na tento úrad. On sa zdráhal prijať cirkevnú funkciu. Nie zo strachu pred prenasledovaním. Kto prejde očistou bolesti v mučiarni, ten sa tak ľahko nezľakne nových útrap.

Félix bol kňaz a už z tejto funkcie dostatočne dráždil pohanov. Pochádzal z Noly neďaleko talianskeho Neapola a nechcel prijať hodnosť biskupa z vrodenej skromnosti. Z poníženosti pred Pánom. Nečudo, že sa stal na dlhé stáročia v kresťanskom staroveku jedným zo vzorov svätcov schopných za vieru obetovať všetko vrátane života, pritom neočakával na tomto svete za to zásluhy. Félixov otec, ktorý prišiel do Talianska zo Sýrie, bol vojakom. A po jeho cestách sa vybral aj Félixov brat. Félixa vojsko nezaujímalo.

Ubránil sa aj novej vlne prenasledovania, ktorú by už nemusel prežiť. Hrozila mu znova smrť a hoci sa jej nebál, rozhodol sa predsa schovať, aby veriaci neprišli o všetkých kňazov. Márne ho celých šesť mesiacov hľadali. Akoby sa pod zem prepadol.

Ukázalo sa, že doslova, lebo vliezol do studne. O jeho úkryte vedela len jedna žena, ktorá z času na čas chodila k studni a hádzala do nej malé kúsky chleba. Podľa zistení studniarov, na dne týchto jám v zemi vzniká zvláštny astronomický úkaz. Z hĺbky studne vidno aj za bieleho dňa na oblohe hviezdy. Stĺpec vzduchu v presne ohraničenom kruhovom priereze studne vytvára akoby obrovský ďalekohľad. Félix z dna studne mal bližšie k nebesám, než mali pohania.

Po opadnutí vlny prenasledovania, sa vrátil do Noly. Tu ho žiadali veriaci, aby prijal po mŕtvom Maximusovi úrad biskupa, čo odmietol. Z dedičného nemalého majetku mu po prenasledovaní kresťanov zostal len skromný domček. Prenajal pôdu, na ktorej tvrdo pracoval a svoj zisk rozdeľoval chudobným. Zároveň slúžil veriacim ako ich kňaz. Félix z Noly preukázal chrabrosť pri krutom mučení. Prežil aj exil v hlbokej studni. A jeho ťažký život pokračoval, kým on ho znášal so svätou trpezlivosťou a pokorou desať rokov po prenasledovaní až do vlastnej smrti v roku 260.

Nečudo, že sa Félixov život stal inšpiráciou nielen pre veriacich, ale aj mnohých svätých. K neskorším ctiteľom Félixa z Noly patril aj svätý Augustín.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára