utorok 22. januára 2013

Svätí na každý deň - 22. január: Vincent

22. január
Vincent


 Svätý Vincent má pamiatku určenú na 22. január. V tento deň v roku 304 zomrel a na jeho pamiatku mal každý rok svätý Augustín kázeň venovanú Vincentovi. Vedeli by sme aj dnes zniesť muky a smrť ako Vincent za vieru v Krista? To z nás nik nemôže povedať s určitosťou. Ale dokážeme obhajovať vieru pri menších sporoch, než akým bolo kruté umučenie svätého Vincenta? Dokážeme stáť na strane Boha len v obyčajnej každodennej debate na pracovisku, alebo aspoň v kruhu rodiny?
 Aj tu to mnohí z nás mávajú ťažké. Často nám napadnú tie správne myšlienky, ale nie vždy ich aj vyslovíme. Buď z hanblivosti, ale možno aj z oveľa horšej vypočítavosti, keď sa nám nechce páliť si prsty pre Boha. Hovoríme si, veď ide len o debatu, nejde o boj na život a na smrť.
 V takých chvíľach nás môže povzbudiť spomienka na Vincenta, ktorý svojmu mučiteľovi povedal: "Ty si kňazom smrti, klaniaš sa modlám z dreva a z kameňa, ale my sa klaniame iba Bohu života a svetla, Bohu jedinému a pravému, a jeho Synovi Ježišovi Kristovi. Vaši bohovia sú nehybní, nemí, chluchí a slepí, vykresaní z kameňa alebo uliati z kovu, vaši bohovia sú nečistí duchovia, ochrancovia zločinov a neprávostí. Iba nerozumný človek sa im klania."
 Vincenta za tieto slová natiahli na škripec s takou silou, až mu vykĺbili ramená a z bokov mu pritom vytrhávali železnými hákmi mäso.
 Po mučení chcel Vincentov kat, miestodržiteľ cisára v španielskej Zaragoze, aby Vincent ako diakon biskupského chrámu, kde bol kazateľom, vydal na spálenie Sväté písmo. On mu povedal: "Oheň, ktorým chceš spáliť sväté knihy, Boh zapálil pre teba samého. Nech ti pozemský oheň pripomenie ten oheň, ktorým boli zničené mestá Sodoma a Gomora."
 Miestodržiteľ dal za trest Vincenta položiť na žeravý rošt. Predtým svätca natreli masťou a do rán mu nasypali soľ. Keď kat ani takto nezlomil Vincentovho ducha, zhodili svätca do hladomorne, kde ho položili na pichľavé črepiny. Boh dá človeku len toľko trpieť, koľko vydrží. Svätca z hladomorne hneď na to Boh smrťou vyslobodil a Vincent sa narodil pre nebo.
 Jeho kruté muky nám pripomínajú, že tie naše muky, aké prežívame v živote, sú často malicherné a neporovnateľne menšie.
 Vincent sa narodil v kresťanskej rodine rímskeho úradníka pôsobiaceho v odľahlom kúte Rímskej ríše, v Zaragoze. Nežil v centre prenasledovania kresťanov v Ríme, ale aj tak dokázal priniesť najkrajšiu obetu pre vieru - vlastný život. Nezlomili ho v mučiarni, kde statočne vyznal kresťanskú vieru. Možno sa tak stalo preto, že mal dobrého učiteľa. Bol ním svätý Valér, ktorý bol v Zaragoze biskupom. Aj dnes je dobrý učiteľ pre každého žiaka inšpiráciou na celý život.
 Z obety svätého Vincenta sa môžeme posilniť vo viere, veď nás nik nenúti v mučiarni, aby sme Krista zapreli a predsa ho niekedy z pohodlnosti zapierame.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára