štvrtok 24. januára 2013

Svätí na každý deň - 24. január: František Saleský

24. január
František Saleský


 Dnes má sviatok svätý patrón tlače a novinárov. Je ním František Saleský, ku ktorému sa hlásia dve rehole. Ženská Navštívenia Panny Márie, ktorú podľa pokynov Františka Saleského založila svätá Jana Františka de Chantal. Druhá mužská rehola svätého Jána Bosca, ktorej členovia sa nazývajú Saleziánmi.
 Patrónom tlače sa stal najmä vďaka udivujúcemu dielu Filotea - Návod k nábožnému životu. Aj v spise Teotimus, čiže Traktát o Božej láske, a v iných knihách dokázal vysvetliť spôsob života pre veriaceho človeka. Pritom zažil časy, keď kázal iba múrom. Tak začal misionársku správu vo Švajčiarsku.
 František Saleský sa narodil 21. augusta 1567 neďaleko mesta Annency v Savojsku, južne od Ženevy. Na misii mu šlo o život. Písal plagáty a vylepoval ich na múry. V nich oznamoval, že je ochotný ísť do debaty s protestantmi. Kňaza, ktorý mal túto oblasť na starosti pred ním, odtiaľ násilím vyhnali.
 O päť rokov sa v silne protestantskom kraji vrátilo ku katolíckej viere až dvadsaťpäťtisíc ľudí. Pritom Saleský sa narodil v bohatej šľachtickej rodine, v ktorej vyrastal v samopašného mladíka. Bol na najlepšej ceste skončiť ako množstvo iných boháčov v dnešnej dobe uzavretých vo svojom egoizme. Uvedomoval si však svoje nedostatky. Preto sa ich rozhodol zmeniť.
 S mladíckou horlivosťou sa upäl na Pannu Máriu a urobil pred ňou sľub čistoty. Bojoval so spurnou povahou tak urputne, že niekoľkokrát bol na pokraji smrti pri pôstoch, ktorými chcel premôcť žiadosti tela. Potom prišiel iný extrém - absolútna ľahostajnosť a apatia.
 Saleský uveril, že Boh ho musel zatratiť už pred narodením, keď ho poslal do bohatej rodiny. Týmto temným myšlienkam sa venoval dovtedy, kým mu pri modlitbe napadla táto myšlienka: "Keby ma naozaj stihol hrozný osud, že by som ťa Bože nesmel v nebi večne milovať, chcem ťa milovať aspoň teraz v pozemskom živote."
 To sa modlil a do duše sa mu vrátila dôvera, že aj on môže byť spasený. Že Boh má dostatok milosrdenstva pre všetkých ľudí, ktoré rozdáva nie podľa spravodlivosti, kto si koľko zaslúži, ale z veľkodušnosti.
 Študoval v Padove právo. Spolužiakom sa nepáčilo, že bohatý mladík odmieta neviazané zábavy. Usilovali sa pošpiniť jeho dušu hriechom. Aj Františkov otec nútil syna do ženby. Saleský dodržal sľub čistoty a dosiahol u otca súhlas, aby ho vysvätili za kňaza.
 Ako tridsaťdva ročný sa stal pomocným biskupom a o tri roky na to ženevským biskupom. Jeho správca domu chcel od neho utiecť, lebo rozdával chudobným aj to, čo nemal. Osobne navštevoval všetkých svojich 450 farností, kde kázal, slúžil omše a spovedal. Raz sa jeden ťažký hriešnik pred ním spovedal úplne ľahostajne a František sa rozplakal. Prekvapený hriešnik sa pýtal, prečo biskup plače? A Saleský mu odpovedal: "Plačem nad tým, že vy neplačete."
 V hriešnikovi sa pohlo svedomie a úprimne oľutoval zlé činy. Saleský ako päťdesiatšesť ročný dostal od vyčerpania pri sprevádzaní kniežacej rodiny Savojských na ceste do Avignonu v Lyone porážku a tu aj v roku 1622 zomrel. Od čias francúzskej revolúcie sú jeho ostatky uložené v Benátkach.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára