nedeľa 6. januára 2013

Svätí na každý deň - 6. január: Zjavenie Pána - Traja králi

6. január

Zjavenie Pána - Traja králi

Kto boli Traja králi, ktorí sa prišli pokloniť narodenému Ježiškovi do Betlehema, sa nevie. Podľa dobových tradícii boli skôr tromi mudrcmi. Vtedy totiž na Východe, odkiaľ prišli, ako sa hovorí v evanjeliu, mali králi ako panovníci národov nad sebou mudrcov. Títo mudrci alebo aj mágovia boli viac ako králi, lebo kráľom prikazovali, čo majú robiť.

Taká bola tradícia na Východe pred tisícročiami, keď odtiaľ prišli do Betlehema traja neznámi cudzinci. Nevie sa ani, či boli naozaj traja. Viacerí cirkevní predstavitelia ako svätý Ján Zlatoústy či svätý Augustín uvažovali nad tým, či neboli šiesti, deviati, alebo dvanásti. Šli sa pokloniť židovskému kráľovi. Zjavili tak fakt, že na svet prišiel Pán.

V tom čase bola na Východe tradícia, že ak sa stretli rovnocenne postavení muži, objali sa. Ak tomu tak nebolo, nuž nižšie postavený muž si kľakol a poklonil sa vyššie postavenému. A to sa stalo v jasliach.

Traja mudrci z Východu sa prišli pokloniť narodenému Kráľovi. To, že tak urobili, hoci neboli zo židovského národa, až natoľko historikov neprekvapuje. Aj u pohanských národov sa vtedy udržiavala tradícia, že raz sa narodí Osloboditeľ ľudí spod hriechu.

Fakt, že ich priviedla ako tvrdili hviezda, poukazuje na to, že boli mudrcmi. Mudrci sa ako jediní zaoberali prírodnými vedami a pozorovaním hviezd. Z akéhosi pre nás neznámeho presvedčenia prišli na to, že na oblohe sa objavila hviezda, ktorá znamená príchod toho, ktorého očakávali Židia ako Mesiáša a pohania ako Osloboditeľa. Preto sa rozhodli za hviezdou putovať.

Zastavili sa v Jeruzaleme, kde sa pýtali vládcu Herodesa na narodeného kráľa. Krutý Herodes sa ich snažil oklamať, keď im kázal, aby prišli za ním, až kráľa nájdu, aby mu povedali, kde je, aby sa mu aj on mohol ísť pokloniť.

Trom mudrcom z Východu sa vo sne zjavil anjel a varoval ich pred návratom z Betlehema k Herodesovi. Ten, keď prišiel na to, že ho mudrci oklamali a odišli inou cestou, dal povraždiť v Betleheme všetkých chlapcov od dvoch rokov nižšie.

Tieto nevinné detské obete si pripomíname ako prvých kresťanských mučeníkov 28. decembra v samostatnom sviatku, ale spomíname na nich aj dnes.

Ježiška nenašli, lebo Panna Mária so svätým Jozefom ušli do Egypta, ako im v zjavení prikázal anjel. Na Východe dnes slávia nielen Zjavenie Pána, ale aj pamiatku Ježišovho krstu v rieke Jordán. Ide tiež o známu časť evanjelia, keď sa Kristus nechal pokrstiť svätým Jánom Krstiteľom, hoci ten sa zdráhal tak urobiť, lebo podľa svojich slov nebol hoden Ježišovi rozviazať ani remienok na obuvi. Kristus na tom trval, lebo to bolo spravodlivé a vtedy sa otvorili nebesia, odkiaľ zostúpil na Ježiša Duch Svätý v podobe holubice a ozval sa hlas hovoriaci: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."

Na Východe sa dnes slávi aj sviatok Ježišovho prvého zázraku. Na popud svojej Matky Panny Márie, premenil na svadbe v Káne Galilejskej vodu na víno, čím o sebe vydal Božské svedectvo a ako hovorí svätý Ján v evanjeliu, "zjavil svoju slávu".

V 12. storočí kancelár parížskej univerzity Peter Comestor pomenoval Troch kráľov ako Gašpar, Melichar a Baltazár na znak toho, že mudrci priniesli tri dary - zlato, kadidlo a myrhu.

Na troch kráľov zredukoval počet mudrcov svätý Gregor Veľký podľa počtu prinesených darov. Traja králi prišli do Betlehema pokloniť sa narodenému Ježišovi. Iste by tak neboli urobili, keby na to nemali dostatok vlastných pohnútok. Že sa tak stalo, svedčí aj dôkaz - vraždenie neviniatok kráľom Herodesom. Obeť týchto nevinných detí nebola márna. Dnes svedčí ako dôkaz príchodu pohanských mudrcov. A príchod týchto mudrcov zasa svedčí o tom, že Ježiš Kristus prišiel ako Vykupiteľ pre všetkých ľudí vo všetkých národoch sveta.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára