utorok 8. januára 2013

Svätí na každý deň - 8. január: Severín

8. január

Severín


"Boh sa milostivo postará o svojich verných, ale ty svoje skazené obilie vysypeš do Dunaja. Preto choď a pomôž chudobným, kým je čas!" Tieto prorocké slová povedal svätý Severín bohatej vdove, ktorá ukrývala veľké zásoby obilia počas krutej zimy v 5. storočí vo Viedni.

A tieto Severínove slová si pripomíname pri jeho sviatku aj po 16. storočiach odkedy ich vyslovil, lebo po nich sa stal zázrak. Vdova sa zahanbila a obilie rozdala zadarmo chudobným, hoci pôvodne v čase veľkého hladu chcela na ňom zarobiť.

Podobne sa vdove prihovárali aj iní ľudia, ale ona sa zahanbila až potom, ako ju pokarhal svätý Severín. Severín bol pustovník, ktorý odmietal cirkevné funkcie, hoci ponuky sa k nemu hrnuli. Nemal záujem o biskupské stolce. Pôsobil na území dnešného Rakúska ako laik, kde hlásal evanjelium skutkami. Staral sa o chudobných a všetky dary, čo dostal, im rozdal.

Raz k nemu prišla skupina mužov. Jeden z nich sa do jeho chatrče ani nezmestil, taký bol obrovský a oblečený v koži. Severín mu povedal, že síce teraz je oblečený v koži, ale onedlho ho v Taliansku oblečú do zlata a purpuru a dodal: "Staneš sa panovníkom toho ľudu."

Tento muž nebol z kráľovskej rodiny, takže na trón nemal rodový nárok. A predsa sa stalo, čo povedal Severín. Keď sa Odoaker stal kráľom, spomenul si na pustovníka v Rakúsku a napísal mu, že si môže priať čokoľvek, čo si zažiada. Severín mu odpovedal, aby prepustil na slobodu všetkých zajatcov z vojny, ktorú Odoaker viedol, a aby sa všetci ľudia vypovedaní do vyhnanstva mohli vrátiť do vlasti. Severínova žiadosť bola splnená.

Takú obrovskú mal moc chudobný pustovník, ktorý hlásal evanjelium skutkami, keď si bral príklad z epištol svätého Pavla. V nich apoštol Pavol nabádal radových kresťanov, aby šírili Božiu lásku rovnako ako apoštoli. Severín sa o to snažil. Napomínal panovníkov, zastával sa odsúdených, žiadal pre ne milosti a mocní ho počúvali.

Keď 8. januára v roku 482 zomieral, bolo pri ňom veľké spoločenstvo zbožných mužov, ktorí sa snažili žiť podľa jeho príkladu. Mal len jedno želanie, aby ho pochovali v Taliansku. Keďže o Severínovom pôvode sa veľa nevie, je možné usudzovať, že pochádzal z Talianska. Je pochovaný v Neapole.

Tento apoštol Rakúska ako ho dnes volajú, prišiel do alpskej krajiny po smrti hunského krvilačného vodcu Atilu v roku 453. Severín akoby zázrakom prišiel práve včas, aby ľuďom tej doby ukázal pravú cestu. Je to zázračný príchod Severína, ktorý zjavne nebol poslaný žiadnym cirkevným či svetským vládcom, ale prišiel z vlastnej vôle. Účinkoval v Rakúsku veľmi skromne, ale s o to väčšou silou, z čoho sa môžeme dnes tešiť, veď kresťanstvo na Slovensko prenikalo aj vďaka nemu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára