utorok 29. januára 2013

Svätí na každý deň - 29. január: Sulpícius Severus a Peter Nolaskus

29. január
Sulpícius Severus a Peter Nolaskus


 Mnohí biskupi známi z histórie môžu aj dnes slúžiť za vzor politikom. Tak ako Sulpícius Severus, ktorý sa narodil v 6. storočí vo Francúzsku a stal sa biskupom v Bourges. A tu pôsobil ako ochranca práv občanov proti šľachtickému zdieraniu poddaných.
 Pochytil sa s výbercom daní, keď sa kráľ Dagobert rozhodol, že z mesta Bourges vyžmýka každý frank. Sulpícius bol dôkladný v obrane občanov. Vedel, že výberca daní plní iba príkazy kráľa, nuž sa Severus rozhodol vyjednávať priamo s Dagobertom. Ten zvýšil dane, aby mal čo najviac peňazí na zábavy, nielen na správu ríše. Kto iný mal mocného kráľa umravniť, ak nie biskup?
 Panovníci v tých časoch boli nevyspytateľní. Nebol pre nich problém zlikvidovať aj nepohodlného biskupa. Možno to bol dôvod prečo Sulpícius Severus zvolil zvláštnu, ale svojím spôsobom veselú taktiku. Kráľa vychválil až do neba, že je dobrotivý, múdry a spravodlivý. Lichôtky sa páčia každému politikovi aj dnes. Po nich prešiel Sulpícius Severus k vážnym výčitkám, ako je možné, že taký múdry a spravodlivý panovník sa zrazu správal nerozumne, keď zdieral občanov?
 Dagobert sa naľakal. Nekresťanské dane zrušil a to, čo vybral neoprávnene, mestu vrátil. Sulpícius Severus šiel ešte ďalej, keď požiadal na ďalší rok kráľa, aby mestu dane odpustil úplne, lebo bola krutá zima, ktorú vystriedal všeobecný hladomor.
 Sulpícius Severus mal možno preto taký úspech u kráľa, lebo sám predtým, než bol vysvätený za biskupa, pochádzal z vysokej šľachty. Vedel teda, ako má so šľachticmi narábať. A zasa šľachta na čele s kráľom si biskupa so šľachtickým pôvodom nedovolila ignorovať. A to ani vtedy nie, keď Sulpícius Severus ešte pred vysviackou rozdal celý rodový majetok, ktorý zdedil, chudobným.
 Zároveň si pripomíname aj ďalšieho svätca z Francúzska Petra Nolaskusa, ktorý sa narodil v roku 1182 a zomrel v roku 1249. Jeho životopis sa na našu dobu ako príklad pre iných až tak do detailov nehodí, lebo Peter Nolaskus obetoval život vykupovaniu otrokov z mohamedánskeho otroctva, ktorého už niet, ale sú iné druhy otroctva.
 Mauri z Afriky prenikali do Španielska, kam sa Peter Nolaskus vybral po smrti rodičov z Francúzska a celý majetok venoval na vykupovaniu otrokov z okov. Vykúpil ich niekoľko tisíc, kým úplne neschudobnel. Vtedy prišiel na myšlienku spolu so svätým Rajmundom z Peňafortu založiť Rád Panny Márie de Mercede na vykupovanie otrokov. A Peter Nolaskus sa stal jeho prvým generálnym predstaveným.
 Bolo by to krásne, keby sa dali ľudia aj dnes vykupovať z otroctva. Nie z otroctva fyzického ako v 13. storočí robil sväto Peter Nolaskus, ale z otroctva duševného. Dnes máme v spoločnosti množstvo otrokov závislých na hriechoch. Nevykúpia ich žiadne peniaze a zbierky, vykúpiť ich z tohto otroctva môže len Kristus, ak zabudnú na svoje závislostí, ktoré ich držia v tých najkrutejších okovách.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára