piatok 18. januára 2013

Svätí na každý deň - 18. január: Margita Uhorská

18. január

Margita UhorskáMala všetko to, po čom túži väčšina ľudí v živote a predsa, svätá Margita Uhorská túžila po tom, aby to všetko nemala. A podľa toho sa aj správala. Nebolo to ľahké. Narodila sa totiž ako dcéra uhorského kráľa. Bélo IV. ju sám zasľúbil Bohu ešte pred jej narodením, ale v skutočnosti sa obetovať Bohu rozhodla svätá Margita Uhorská sama.

Jej otec neskôr dcéru dvakrát nahováral na vydaj. Raz za poľského a druhýkrát za českého kráľa. Ona oboch nápadníkov odmietla. Nie z rozmaru, ale preto, že sa dávno už ako dvanásťročná rozhodla pre nebeského ženícha a o inom nechcela počuť ani v dospelosti. Odmietala všetky kráľovské dary od otca a chodila oblečená len v najchudobnejších šatách a starala sa o najviac zanedbaných a chorých ľudí. Jej krédom boli tieto vety, ktoré rada opakovala: "Milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Nikdy nebrať ohľad na samoľúbe - ja. Nikdy neopovrhnúť nijakým človekom, ani ho neodsúdiť."

Margita v dobrovoľnej chudobe hovorila: "Keby mi len Pán Boh bol preukázal tú milosť, aby som namiesto kráľovskej dcéry bola dcérou jednoduchého roľníka, vtedy by som mu mohla slúžiť spokojnejšie."

Dievčatká sa po stáročia, ba možno tisícročia hrávajú na to, že sú princezné. A tu sa princezná rozhodla žiť, nie hrať, tak akoby pochádzala z chudobnej roľníckej rodiny. Myslela to úprimne a nešlo o sľub, ktorý dal kráľ, že dieťa po narodení obetuje Bohu. Bélo IV. to urobil v čase, keď Uhorsko vyplienili Tatári. A kráľ musel s manželkou utiecť až do Dalmácie.

Po sľube, aby Boh zachránil aspoň časť Uhorska pred skazou, že za to z vďaky zasvätí čakané dieťa po jeho narodení Božej službe, sa stala nepredvídateľná vec. Zomrel Veľký Chán a vodca Tatárov opustil Uhorsko, lebo sa ponáhľal domov na delenie dedičstva. V tom sa v roku 1242 narodila Margita. Nie je isté, kde sa to stalo. Podľa viacerých teórii je možné, že po Dalmácii sa jej rodičia ukrývali aj na pevných hradoch na Slovensku. Slováci po stáročia majú v úcte svätú Margitu Uhorskú, ktorá sa možno na Slovensku narodila. Kráľ ju dal na výchovu do kláštora k sestričkám Dominikánkam.

Príbeh Krista - Kráľa, ktorý sa obetoval pre všetkých ľudí, dojímalo srdce malej princeznej natoľko, že jej kráľovstvom sa stala túžba po chudobe. Bélo IV. dal postaviť Dominikánkam nový kláštor na dunajskom ostrove neďaleko Budína, v ktorom Margita prežila svoj život a dnes sa volá Margitin ostrov.

Často svoje jedlo rozdávala chudobným a sama držala prísne pôsty. Väčšinou žila len na chlebe a vode, ako väzeň vo väzení. Margita sa hlásila do služby k najodpornejším chorým, len aby nik na ňu neukazoval prstom, že ona je panovníkova dcéra.

Český kráľ jej poslal odkaz, že ju považuje za krásnu. Na to Margita odpovedala, že ak by sa mu mala ešte raz ukázať, dá si radšej odrezať nos. V tejto sebaobete zašla svätá Margita Uhorská tak ďaleko, až sa jej podlomilo zdravie a zomrela len dvadsaťosemročná. Jej tetou bola známa svätica Alžbeta Bratislavská - Durínska, nazývaná tiež Uhorská, ktorej dielo udivuje ešte viac a sviatok má 17. novembra.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára