piatok 4. januára 2013

Svätí na každý deň - 4. január: Angela z Foligna

4. január

Angela z Foligna


Zo sviatku Angely z Foligna sa máme prečo radovať. Angela žila dlhý čas v hlbokom hriechu. Zbavila sa však hriešnych pút. Keď to dokázala taká hriešnica, akou bola Angela z Foligna, prečo by to nezvládli aj iní?

Angela z Foligna zanechala návod, ako sa hriechov zbaviť. Jej život nám svieti príkladom už dlhé stáročia na ceste obrátenia od zatratenia a hriešnosti k svätému životu.

Angela sa narodila neďaleko Assisi v Taliansku vo Foligne v roku 1248. Jej rodičia boli veľmi bohatí. Mysleli si, že ich dcéra nepotrebovala už nič. Všetko jej dovolili a dali okrem toho najvzácnejšieho - seba samých.

Z Angely vyrástla arogantná slečna. Už v mladosti zažila hriešnu lásku s rovnako rozmarným mužom, za ktorého sa aj vydala. Angelin manžel žil rovnakým životom po sobáši a Angela si tiež nerobila starosti pre neveru, takže sa jej narodilo viac detí, ale všetky jej zomreli. Na dôsledky neviazaného života zomrel aj jej muž.

Angela ako vdova bola mladá a pekná žena. Pocítila hlas svedomia. Rozhodla sa pre svätú spoveď. V chráme už nemala odvahu priznať sa k hriechom. Takto pristúpila aj k svätému prijímaniu. Ale svedomie sa jej oklamať nepodarilo. Čoskoro bola úplne zúfalá, až sa začala vrúcne k Bohu modliť s prosbou, aby jej dal spovedníka, pred ktorým si dokáže otvoriť srdce. Vtedy sa jej zjavil svätý František z Assisi a ubezpečil ju, že jej žiadosť bola vyslyšaná.

Na druhý deň stretla svojho príbuzného farára Arnolda, ktorý bol františkánom. Angela pochopila, že je to on. Arnold sa stal svedkom premeny veľkej hriešnice na veľkú sväticu. Verne zapisoval jej videnia a po smrti Angely zostalo množstvo svätých spisov dokazujúcich, ako Boh miluje hriešnikov, ktorí sa rozhodnú obrátiť. Angela bola stratená v množstve hriechov a predsa sa jej dostalo od Krista toľko pozornosti, keď sa jej viackrát za život zjavil. V evanjeliu podľa Lukáša sa píše to, čo sa vzťahuje na Angelu z Foligna: "V nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatdeviatimi spravodlivými, ktorý pokánie nepotrebujú."

Angela zomrela 4. januára 1309 vo veku šesťdesiatjeden rokov v chýre svätosti. Na jej ceste čakalo vykúpenie v podobe množstva obetí, ktoré musela podstúpiť. To nebolo len zrieknutie sa hriešneho sveta, ale aj zrieknutie sa samej seba. Musela svetu odumrieť. Preto v čase zlomu rozdala celý svoj obrovský majetok chudobným, aby ju nič nepokúšalo. Aj tak ju zrádzalo jej hriešne telo. Musela bojovať proti jeho žiadostiam.

Raz sa jej v zjavení Ježiš spýtal, čo si žiada za toľké obetovanie sa. Povedala mu: "Ani zlato, ani striebro, ani keby si mi ponúkol celý svet, zriekla by som sa ho, lebo nechcem iné, iba teba."

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára