piatok 19. apríla 2013

Svätí na každý deň - 19. apríl: Lev IX.

19. apríl

Lev IX.


Dnes je radostný deň pre Slovákov, lebo si pripomíname pamiatku prvého Svätého otca, ktorý navštívil Bratislavu. Stalo sa tak v roku 1052 a Svätý otec sa volal svätý Lev IX., alebo tiež Leo, predtým do zvolenia v Ríme biskup Bruno z Toulu v Alsasku.

Ďalším pápežom, ktorý navštívil Slovensko, bol až na jar v roku 1990 Ján Pavol II., teda o celých 938 rokov neskôr. Pritom svätý Lev IX. takisto veľa cestoval ako aj Ján Pavol II. Žil v 11. storočí a do Bratislavy priniesol veľmi cenný dar - mier.

V lete v roku 1052 totiž nemecký cisár Henrich III. chcel obsadiť Bratislavský hrad. Potreboval toto miesto ako strategický bod na obsadenie celého Slovenska. V 11. storočí sa totiž dostalo snahou kráľa Štefana celé Slovensko pod správu uhorskej koruny. Lenže na Slovensko si robil nároky aj nemecký cisár, ktorý chcel ťažiť na našom území nerastné suroviny. Ostrihomská diecéza vlastne kopírovala územne Pribinovo kniežatstvo a vznikla z Nitrianskeho biskupstva. Pri osemtýždňovom obliehaní Bratislavy nemeckými vojskami v roku 1052 bol už kráľom Ondrej I.

Lev IX. prišiel do Bratislavy a v roku 1053 prinútil nemeckého cisára uzavrieť s uhorským kráľom bratislavský mier. Lev IX. dosiahol tento krásny cieľ pomocou lásky. Nemecký cisár totiž zasnúbil svoju dcéru so synom uhorského kráľa.

Táto rozprávka, ktorá ukončila vojnu, sa stala v Bratislave vďaka tomu, že Slovensko osobne navštívil sám pápež Lev IX. Svätý otec mal veľký vplyv na nemeckého cisára, s ktorým bol v blízkom pokrvnom príbuzenstve ako jeho strýko. Nakoniec, bol to cisár, kto presadil voľbu biskupa z Toulu za pápeža. Lev IX. však odmietal takéto protekcionárstvo. Preto sa rozhodol na cisárskom dvore verejne vyspovedať zo svojich hriechov, aby nemeckého vládcu presvedčil, že taký hriešnik nemôže byť pápežom. Cisár však trval na svojom, keďže bol zároveň rímskych patricijom a mal pri voľbách pápeža dôležité slovo.

Lev IX. napokon súhlasil pod podmienkou, že za pápeža ho zvolí aj rímske kňazstvo a rímsky ľud, inak neprijme pontifikát. Lev IX. sa vybral pešo z Toulu po Vianociach v roku 1048 do Ríma ako obyčajný pútnik. Sprevádzal ho jeden biskup a jeden kňaz, ktorý sa po ňom stal pápežom Gregorom VII. Tento peší pochod pokorných pútnikov sa zmenil podľa vtedajších kronikárov na "slávnostný pochod kresťanskej poníženosti, ktorej sa tešilo nebo i zem."

Lev IX. sa pri vstupe do Ríma vyzul a bosý pokorne vstúpil ako pútnik do baziliky svätého Petra. Dnu pred veriacimi a kňazmi vyhlásil, že príjme pontifikát len vtedy, ak ho odsúhlasia aj oni, nielen nemecký cisár, čo sa aj stalo. Pápežom bol päť rokov a zaslúžil sa o nápravu morálky v celej Európe. Odsúdil bludného Berengára, ktorý nakoniec svoj blud verejne oľutoval. Napravil morálku kňazov. Zrušil možnosť kupovania si cirkevných postov.

Všade prinášal mier. Aj do Bratislavy, odkiaľ sa dostal do zajatia u Normanov. Po prepustení a po návrate do Ríma však Lev IX. zomrel 19. apríla v roku 1054. Je známe, že v tej chvíli sám od seba zazvonil zvon v bazilike svätého Petra a Rím upadol do absolútneho skľučujúceho ticha. Dnes je Lev IX. pochovaný v bazilike svätého Petra.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára