štvrtok 4. apríla 2013

Svätí na každý deň - 5. apríl: Vincent Ferrerský

5. apríl
Vincent Ferrerský


 O dnešnom svätom sa hovorí, že prišiel v pravý čas, aby zachránil cirkev. Svätý Vincent Ferrerský sa narodil vo Valencii v Španielsku v roku 1350. Vyrastal v časoch, kedy nastali v cirkvi najťažšie rozkoly. Zažil najhoršiu situáciu v dejinách katolicizmu, keď mala cirkev až troch pápežov.
 Zároveň v Európe zúrili mnohé vojnové konflikty. Situácia bola hrozivá. Vo Francúzsku sa neustále bojovalo s Angličanmi, v Taliansku boli občianske vojny na bežnom poriadku. V Avignone vyhlásili proti pápeža proti Svätému otcovi v Ríme a keď niektorí cirkevní predstavitelia chceli schizmu odstrániť, ešte ju prehĺbili. V talianskej Pise zvolili tretieho pápeža s tým, že dvaja existujúci jeden v Avignone a druhý v Ríme sa vzdajú tohto titulu. Lenže sa ho nevzdali a cirkev mala troch pápežov.
 Vincent Ferrerský účinkoval najprv v Španielsku, kde ako sedemnásťročný vstúpil do rádu svätého Dominika. Vďaka kazateľskému nadaniu sa po vysviacke za kňaza stal spovedníkom kráľovnej a radcom viacerých vladárov. Vo Valencii sa pre svoje šesťročné kázne stal doktorom teológie vďaka výkladu listov svätého Pavla.
 Mladého kazateľa povolal za osobného kaplána, spovedníka a správcu pápežského paláca protipápež Benedikt XIII. v Avignone. Tu Vincent Ferrerský zistil, že zlo pochádza priamo od cirkevných otcov a žiadal pápeža, aby sa vzdal svojho úradu. Benedikt XIII. to odmietol. Vincent ťažko ochorel. Už sa lúčil so životom, keď sa mu zjavil Ježiš Kristus a povedal mu: "Ostaň pevný, služobník môj verný, a neboj sa! Opusti pápeža, lebo som si ťa vyvolil hlásať evanjelium."
 Vincent Ferrerský opustil Avignon. Do konca života chodil po Európe z mesta do mesta. V každom sa zdržal iba jeden deň a tri hodiny kázal. Ale ako! Dnes sa nám to zdá neuveriteľné, ale hriešnici plakali, odpadlíci sa vracali k viere, mohamedáni a židia prestupovali na kresťanstvo. Dialo sa tak masovo.
 Keď už bol Vincent starý, museli ho podopierať, aby vyšiel na kazateľnicu, ale tam už bol opäť pri plnej sile. Takto putoval od roku 1399 až do svojej smrti 5. apríla v roku 1419. Sprevádzali ho tisícky veriacich, ktorí sa od jeho živého slova nedokázali odtrhnúť. Zároveň menil tvár celej Európy.
 Dočkal sa aj doby, keď skončili časy troch pápežov. Stalo sa tak dva roky pred jeho smrťou. Vincent Ferrerský mal na tom veľkú zásluhu. Na jeho kázne pritom chodili všetci traja proti pápeži a všetci králi, do ktorej krajiny prišiel. Každému zapálil v srdci túžbu po spravodlivosti a pokore.
 Tento božský kazateľ vykonal množstvo zázrakov, ako aj uzdravenia chorých. Spomeňme jeden z tých udivujúcich. Vincent Ferrerský hovoril celý život španielskym dialektom. Na kázni mu však rozumeli nielen v románskych krajinách, teda vo Francúzsku, či v Taliansku, ale aj v nemecky, ba anglicky a inak hovoriacich krajinách. Bol to div, ktorý sa nedá rozumovo vysvetliť a aj dnes po stáročiach od týchto udalostí v nás vyvoláva radostné prekvapenie.
 Odkedy sa Vincent Ferrerský stal rehoľníkom, nejedol mäso a každý deň vyznával vlastné hriechy aj tým, že sa bičoval do krvi, pričom peniaze, ktoré dostával ako almužny, okamžite rozdával chudobným. Zomrel vo Vannes v Bretónsku a za svätého bol vyhlásený v krátkom čase necelých štyridsať rokov od smrti.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára