sobota 6. apríla 2013

Svätí na každý deň - 7. apríl: Ján Krstiteľ de la Salle

7. apríl
Ján Krstiteľ de la Salle


 Svätý Ján Krstiteľ de la Salle hovoril, že kto sa veľa modlí, urobí dvakrát toľko ako iný. Toto jeho poznanie vychádzalo z jeho života.
 Ján Krstiteľ de la Salle sa narodil v Remeši v roku 1651. Veľmi skoro musel preniesť na seba zodpovednosť. Už ako šestnásťročný sa stal kanonikom remešskej katedrály, čím získal značnú finančnú hotovosť. Peniaze ho však nepokazili. Naopak, prišli mu vhod, lebo jeho matka a otec náhle obaja zomreli. Ján Krstiteľ de la Salle bol ich prvorodený syn. Dohromady mali jeho rodičia desať detí. Zostalo teda na svete deväť sirôt, lebo Ján mal už vtedy dvadsaťjeden rokov.
 Túto ranu osudu bral ako znak od Boha, že sa nemá usilovať o získanie kňazského postavenia. Príbuzní sa snažili Jána presvedčiť, že je tomu naozaj tak. Nechceli sa o jeho deväť súrodencov starať. Vyhovovalo im, že ich nechajú na starosti mladému Jánovi. Nakoniec sa rozhodol zveriť do rúk Boha. S ním v modlitbách osem dní konzultoval túto otázku. Prišiel na to, že svojich súrodencov vychová aj tak.
 Dvaja z nich sa stali tiež kňazmi a jedna sestra vstúpila do rádu. Ján Krstiteľ de la Salle ich vychoval dobre. Zároveň zistil, že v 17. storočí mala najväčší dlh spoločnosť voči deťom. Dnes je situácia podobná. Starostlivosť o deti je tá pravá cesta pre dospelých, ak chcú prísť do neba. Ján Krstiteľ de la Salle to nerobil z vypočítavosti. Vtedajší najmä vidiecki učitelia nevedeli sami riadne čítať a písať. Tak sa Ján rozhodol pre nich zriadiť ústav, kde by sa to naučili.
 Vzdal sa dedičstva po rodičoch ako aj kanonického úradu, lebo sa rozhodol byť chudobným. Jánovi dohováral aj samotný biskup, aby to nerobil. Ján však povedal, že ak chce pomôcť chudobným, musí byť sám chudobný. Zaujímavé je, že svoj majetok nevenoval na ústav pre učiteľov. Rozdal ho biednym. Z tohto jeho ústavu sa postupne stávalo kresťanské spoločenstvo nižšieho svätenia. Ján chcel, aby v ňom pôsobili najmä laici. Tak vzniklo spoločenstvo školských bratov.
 Títo laici začali slúžiť deťom pri farách na vidieku, kde učili tie najchudobnejšie deti, ktoré by sa inak do školy nedostali. Svetskí učitelia po rozmachu školských bratov dosiahli pre Jána Krstiteľa de la Salle zákaz vyučovania v Paríži, ale aj to s výnimkou, že úplne chudobných a zadarmo zasa učiť mohol. Tých by oni svetskí učitelia aj tak neučili. To však bolo skutočným cieľom Jánovho spoločenstva - pomôcť najbiednejším. Preto, aby sa tomuto poslaniu mohol lepšie oddať, zložil úrad predstaveného školských bratov. Chcel, aby ich viedol laik, lebo by po Jánovej smrti mohli vzniknúť nedorozumenia, kto má stáť na čele rádu.
 Ján okrem dobrovoľnej chudoby držal roky prísne pôsty a obmedzoval sa v spánku. Túto obetu prinášal preto, aby Boh požehnal jeho školským bratom, ktorým sa darí v cirkvi dodnes.
 Ján Krstiteľ de la Salle zomrel 7. apríla v roku 1719 vo veku šesťdesiatosem rokov. Na jeho základoch vzniklo ľudové školstvo vo Francúzsku a založil vlastne medzi prvými vzdelávacie ústavy na zvyšovanie kvalifikácie pre učiteľov, čím najviac pomohol najbezbrannejším - deťom.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára