pondelok 23. septembra 2013

Svätí na každý deň: 24. september - Bystrík

24. september
Bystrík


Dnes si pripomíname výročie, kedy pohania smrteľne zranili svätého Bystríka, nitrianskeho biskupa 23. septembra v roku 1046. Bystrík zomrel na druhý deň. Odvtedy sa 24. septembra Slováci na omšiach modlia túto modlitbu:
„Bože, ty si korunoval blahoslaveného biskupa Bystríka mučeníckym utrpením a štólou nesmrteľnosti, dožič láskavo, aby nás, ktorí zbožnou mysľou ctíme jeho pamiatku na zemi, posilňovalo jeho stále orodovanie v nebesiach.“
Napriek tomu, že Veľká Morava zanikla po bitke pri Bratislave v roku 907, časť kňazov si zachovala kultúrnu tradíciu starých Slovákov postavenú na dedičstve po svätých Cyrilovi a Metodovi. Pri Bratislave vyhrali starí Uhri v roku 907 bitku nad Bavormi a Slovensko sa dostalo pod správu uhorského štátu. Starí Uhri napadli Veľkú Moravu už aj predtým v roku 829, Dunajskú kotlinu obsadili však len postupne. Najmä vďaka nesvornosti veľkomoravských kniežat - synov po Svätoplukovi, ktorí bojovali medzi sebou o vplyv a to Svätopluk mladší s bratom Mojmírom II. Svätopluk mladší vyhľadal v roku 898 pomoc u Bavorov, ktorých porazili starí Uhri v bitke pri Bratislave v roku 907. Ich vojvodca Gejza utrpel zasa strašnú porážku od kresťanského panovníka cisára Otta I. pri rieke Lech v roku 955.
Gejza pochopil, že najlepším spôsobom zjednotenia maďarských kmeňov bude prijatie kresťanstva. Túto myšlienku začal realizovať jeho syn Vajk, ktorý prijal pri krste meno Štefan a od roku 997 stál na čele Uhorska. V pokresťančovaní starých Maďarov významne kráľovi Štefanovi pomáhali dvaja biskupi. Boli nimi čanádsky biskup Gerhard a nitriansky biskup Bystrík.
Kráľ Štefan obnovil nitrianske biskupstvo. Zakladal kostoly a kláštory. Osobitne si cenil zoborský kláštor svätého Hyppolita, z ktorého sa šírila cyrilo - metodská tradícia a kam v mladosti vstúpil aj svätý Bystrík. Kráľ Štefan zomrel v roku 1038 bez potomka. Jeho syn svätý Imrich zomrel sedem rokov pred ním v roku 1031. Za nástupcu Štefan ustanovil sestrinho syna, teda synovca Petra z Benátok. Lenže Petra z Uhorska vyhnal Samuel Aba. Neskôr sa Peter ujal uhorského trónu vďaka pomoci od nemeckého cisára Henricha III. Proti Petrovi potom povstali zvyšky pohanov žijúcich medzi Maďarmi pod vedením vodcu Vathu. Uhorský trón mal obsadiť Ondrej ako potomok bratranca kráľa Štefana.
Neďaleko Budína sa v chráme svätej Sabíny zišli v septembri v roku 1046 štyria uhorskí biskupi, ktorí čakali na príchod nového panovníka z vyhnanstva z Ruska, aby ho mohli uviesť na uhorský trón. Boli to biskupi Gerhard z Čanádu, Buldo z Veszprému, Benetus z Ostrihomu a Bystrík z Nitry.
Biskup Gerhard oznámil ostatným, že mal zjavenie. V ňom videl Pannu Máriu ako všetkých biskupov okrem ostrihomského, prijímala do náručia. Preto vyzval biskupov na mučenícku smrť slovami:
„Bratia, na zajtra sme pozvaní na hostinu Božieho baránka. Bez otáľania sa ponáhľajme zomrieť za Krista!“
Biskupi sa pripravili na smrť vzájomnými spoveďami a prijatím sviatosti. Na druhý deň 23. septembra ich prepadlo vojsko pohanov pod vedením Vathu. Biskupov Gerharda a Buldu ukameňovali. Biskup Bystrík sa pokúsil na člne preplávať s dvomi mníchmi Dunaj. Pohania ho však smrteľne zranili šípmi a svätý Bystrík na druhý deň 24. septembra zomrel.
Vďaka uhorskému kráľovi Ladislavovi bol tento slovenský mučeník z Nitry kanonizovaný pápežom Gregorom VII. za svätého ešte v 11. storočí.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára