utorok 24. septembra 2013

Svätí na každý deň: 25. september - Gerhard

25. septemberGerhard


Biskup Gerhard prišiel do Uhorska vďaka stroskotaniu lode. Narodil sa v Benátkach, odkiaľ sa plavil do Svätej zeme, keď loď stroskotala pri brehoch Dalmácie. Odtiaľ šiel svätý Gerhard do Svätej zeme pešo s odbočkou cez Uhorsko, kde ho predstavili svätému kráľovi Štefanovi. Gerhard sa mu zapáčil a prehovoril ho, aby namiesto putovania do Svätej zeme zostal v Uhorsku. Kráľ Štefan potreboval kňazov na pokresťančenie množstva pohanov v 11. storočí. Preto sľúbil Gerhardovi, že ak zostane v Uhorsku, stane sa biskupom v meste Čanád na rieke Maroša neďaleko Sedmohradska.
Gerhard bol od detstva veľmi zbožný. V mladosti bol ťažko chorý a jeho rodičia ho v nádeji na vyzdravenie obetovali svätému Jurajovi. Naozaj vyzdravel a vstúpil do kláštora svätého Juraja v Benátkach k Benediktínom. Tu sa neskôr stal opátom a ako tridsaťročný sa vybral s rehoľníkmi do Svätej zeme na púť, ale stroskotal v Uhorsku.
Prijal ponuku kráľa Štefana, lebo v nej videl vôľu prozreteľnosti. Darilo sa mu sväto účinkovať vďaka vlastnému príkladnému životu. Všade chodieval peši, aj ako biskup, aby sa mohol viac modliť. Žil chudobným životom, lebo podporoval množstvo iných biednych ľudí. Osobitnú úctu prejavoval Panne Márii. Ak ho niekto žiadal o niečo v jej mene, nikdy ho neodmietol.
V Čanáde postavil chrám svätého Juraja, v ktorom zriadil osobitný oltár zasvätený Panne Márii. Pri ňom každú sobotu slúžil svätú omšu, po ktorej rozdával chudobným bohaté almužny. Po smrti kráľa Štefana v roku 1038 nastali pre Uhorsko ťažké časy. Nový kráľ Peter bol šľachticmi vyhnaný. Jeho nástupca Samuel Aba urobil chybu, keď dal povraždiť päťdesiat uhorských veľmožov, lebo si myslel, že chystajú proti nemu sprisahanie. Potom vstúpil na veľkonočnú nedeľu do chrámu, v ktorom biskup slúžil omšu. Gerhard od oltára obvinil kráľa, že vylial krv nevinných a povedal mu pred všetkými veriacimi:
„Okradol si ma o duchovné deti zverené mi do otcovskej správy. Nespravodlivo si ich povraždil a ich nevinná krv volá do neba o pomstu. Preto dnes nezasluhuješ odpustenie a nie si hoden byť prítomný pri svätej obeti.“
Kráľ musel s hanbou opustiť chrám. Biskup Gerhard mu povedal, že sa nebojí jeho ukrutnosti, lebo raz kráľ predstúpi pred Boží súd. Predpovedal mu, že v treťom roku vládnutia bude kráľ zavraždený, čo sa aj stalo. Vďaka nemeckému cisárovi Henrichovi III. bol v Uhorsku opäť nastolený za kráľa Peter. Proti nemu však v Uhorsku povstali pohania vedení vodcom Vathom. Nový kráľ Ondrej nestačil pohanskú vzburu potlačiť, keď v dedine Dióš neďaleko Budína pri Dunaji pohania umučili na smrť troch biskupov, ktorí tu čakali na jeho príchod, aby Ondreja mohli korunovať.
Gerhard mal deň pred smrťou videnie Panny Márie, ktorá mu predpovedala mučenícku smrť. Preto sa na ňu pripravil spolu s ďalšími dvomi prítomnými biskupmi, ktorým o videní povedal. Vraždenie pohanov prežil len štvrtý biskup z Ostrihomu. Stalo sa tak 23. septembra v roku 1046. Slovenský biskup Bystrík z Nitry bol smrteľne zranený, keď sa snažil pred pohanmi utiecť s dvomi mníchmi na loďke plavbou cez Dunaj. Biskup Buldus z Veszprému bol ukameňovaný. Sám vodca pohanov Vatha a jeho syn Ján strhli už staručkého biskupa Gerharda z voza. Potom ho zhodili z brala na kopci, ktorý sa dnes volá podľa Gerharda. Keďže pod bralom našli biskupa, ktorý ešte dýchal, prebodli ho kopijou. Ostatky svätého Gerharda dal kráľ Ladislav Benátčanom, ktorý svojho rodáka pochovali v chráme Panny Márie z Murana v Benátkach.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára