štvrtok 5. septembra 2013

Svätí na každý deň: 6. september - Jana Alžbeta Bichierová des Ages

6. september
Jana Alžbeta Bichierová des Ages


Svätá Jana Alžbeta Bichierová des Ages bola predstavenou v kongregácii rehoľných sestier nazvaných Dcéry kríža. Kongregácia vznikla vďaka úsiliu kňaza a svätca Andreja Huberta Fourneta, ktorý bol dlhé roky Janiným spovedníkom.
Hoci Jana vyrastala na hrade Ages vo Francúzsku od roku 1773, zažila aj tak dosť ťažkých životných situácii, ktoré ju presvedčili o márnosti všetkého hmotného vo svete. Mala troch bratov a spoločne v detstve prežili najprv celkom pokojné roky, ale keď mala devätnásť rokov, prišla o otca. Táto smutná udalosť sa stala v nešťastnej situácii, keď začínala Veľká francúzska revolúcia.
V jej virvare sa Jana Alžbeta Bichierová ocitla spolu s matkou vo väzení. Nemali žiadnu ochranu, keďže jej starší brat práve odcestoval do zahraničia. V dlhom súdnom procese sa im s matkou podarilo uchrániť časť rodinného majetku, ktorý nakoniec Jana používala na záchranu prenasledovaných kňazov. Tí odmietali podpísať revolučnú prísahu, ktorá bola proti ich viere a za to by ich čakala gilotína, nebyť Janinej pomoci. Vtedy sa zoznámila s Andrejom Hubertom Fournetom. Ten po obnovení náboženskej slobody vo Francúzsku túžil potom, aby spolu s Janou Alžbetou založili kongregáciu radových sestričiek na znovuobnovení viery medzi ľuďmi. Tento Fournetov plán bol postavený na vyučovaní detí a na opatrovaní ťažko chorých, ktorých pre biedu nemal kto opatriť.
Keď mala Jana Alžbeta tridsaťdva rokov, zomrela jej matka. Už jej nič nebránilo v ceste naplniť plán, ktorý duchovne pripravil pre obnovu mládeže a chudobných práve svätý Fournet. Začínali skromne. Jana spolu s piatimi spoločníčkami vytvorili družinu Dcér kríža. Dlho sa trápili bez pomoci a pochopenia okolia. Svätý Fournet si myslel, že by bolo dobré zlúčiť ním vytvorenú družinu s nejakou inou rehoľnou kongregáciou, ale ani to sa im nedarilo.
Jana Alžbeta kňaza presvedčila, že je to Božia vôľa, a že kongregácia Dcér kríža má fungovať samostatne, aj keď im začiatok nevyšiel podľa ich predstáv. Začiatky šli síce pomaly, ale po šiestich rokoch sa kongregácia Dcér kríža predsa trošku pozviechala, ba uznal ju aj miestny biskup. Do toho prišla nešťastná náhoda, pri ktorej bola Jana zranená. Museli ju operovať v Paríži. Tu sa jej v Issy v blízkosti hlavného mesta Francúzska podarilo založiť ďalší nový dom pomoci deťom a chorým kongregácie Dcér kríža.
Po tomto úspechu sa kongregácia ešte viac rozšírila a to až natoľko, že sa prioriát musel sťahovať do väčších priestorov v La Puy, kam už prišiel aj svätý Fournet, ktorý úplne opustil farárske povolanie a venoval sa naplno už len duchovnej správe ním založenej ženského rehoľného rádu.
Potom zažívali Dcéry kríža rýchly rozvoj po celom Francúzsku, keďže ich skvelé výsledky pri výchove detí a starostlivosti o chorých spôsobili v spoločnosti doslova viditeľné zmeny. Kongregácia sa šírila najmä v južnom Francúzsku a to až do pohoria Pyrenejí. Museli zriadiť dokonca dva ďalšie nové noviciáty pre stále sa hlásiace záujemkyne o členstvo v ráde. Tento rozvoj si vyžadoval neustále cestovanie otca Fourneta, ktorý nebol najmladší a v roku 1834 zomrel. Matka predstavená pôvodne prvého kláštora Jana Alžbeta Bichieriová des Ages sa nešťastne infikovala divo rastúcou ružou a v roku 1838 vo veku šesťdesiatichpiatich rokov zomrela na bolestivú gangrénu.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára