streda 25. septembra 2013

Svätí na každý deň: Kozma a Damián

26. september
Kozma a Damián


Svätí bratia Kozma a Damián boli lekári. Žili v sýrskom meste Egeji. Bolo to v čase vládnutia rímskeho cisára Diokleciána, ktorý kruto prenasledoval na sklonku vlády kresťanov. Kozma a Damián šírili kresťanstvo vďaka lekárskym liečiteľským schopnostiam, ktoré boli často priam zázračné.
Neboli teda kňazmi, ani mníchmi, ale prostými veriacimi, ktorí kresťanstvo žili. To je príklad hodný nasledovania aj dnes. Kozma a Damián boli dvojčatá. Ich matka vychovávala piatich synov ako vdova sama. Najmladší Kozma a Damián patrili k horlivým kresťanom. Pochádzali z bohatého šľachtického rodu. Preto si za služby nič neúčtovali, ale naopak, sami ešte podporovali chudobných. Týmto príkladom obracali mnohých pohanov na vieru, čo sa nepáčilo mešťanom, keďže im zrazu začali chýbať prostriedky na udržiavanie pohanských chrámov, ktoré boli vtedy štátnymi ustanovizňami Rimanov. Preto Kozmu a Damiána obžalovali z čarodejníctva, keďže šírením kresťanstva škodili vraj rímskym štátnym pohanským bohom.
Rímskym miestodržiteľom bol v Cilícii, ktorá je dnes súčasťou južného Turecka, istý Lyziáš. Ten dvojčatá vypočúval. Kozma a Damián mu popravde povedali:
„Sme zo šľachtického rodu. Sme kresťania a povolaním lekári. Nie sme čarodejníci, ale v mene ukrižovaného Spasiteľa Ježiša Krista a lekárskou vedou uzdravujeme chorých. Máme ešte troch bratov, ktorí sú tiež kresťanmi.“
Miestodržiteľ okamžite dal uväzniť aj ostatných troch bratov. Na to Lyziáš od Kozmu a Damiána chcel, aby obetovali rímskym pohanským bohom, na čo mu povedali:
„Tvoji bohovia nemajú nijakú moc ani život. Len jeden je skutočný Boh a Pán, ktorý stvoril nebo a zem, ktorý všetko zachováva a riadi a klaniame sa jedine Jemu a jeho jednorodenému Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý za nás a za všetkých ľudí zomrel na kríži, i Duchu Svätému, Posvätiteľovi. Chceme radšej zomrieť ako zaprieť svoje presvedčenie a pravú vieru.“
Miestodržiteľ sa rozhodol dvojčatá mučiť. Boli naťahovaní na škripci a bičovaní do krvi, čo bratia znášali s pohŕdaním voči Lyziášovi. Ten sa rozhodol oboch trápiť ohňom, preto ich začal za živa opekať, ale stal sa zázrak - Kozmovi a Damiánovi oheň vôbec neublížil. Miestodržiteľ bol presvedčený, že je to dôkaz o ich čarodejníctve a preto ich dal spútaných hodiť do mora. Putá sa im však vo vode rozpadli a oni vyplávali živí. Ani tento zázrak Lyziáša nepresvedčil o ich viere, ale pripísal ho čarám. Rozkázal preto katom, aby Kozma a Damián boli preklatí mečom. Spolu s nimi dal zavraždiť aj ich troch bratov Antima, Leoncia a Euprepia. Stalo sa tak v spetembri v roku 303 v meste Aigai.
Mučenícka smrť Kozmu a Damiána našla široký ohlas medzi pohanmi, z ktorých sa stávali kresťania. Dvojčatá Kozma a Damián boli poslednými svätými, ktorí boli priradení do zoznamu mučeníkov v Rímskom kánone a stali sa patrónmi lekárov.
Chýr o ich odvahe a úcta k ich viere sa z Východu rozšírili aj do Ríma. Ich telá tajne pochovali v meste Kyros v Sýrii. Cisár Justinián I. vládnuci v 6. storočí ťažko ochorel. Keď mu už nevedeli vtedajší lekári pomôcť, obrátil sa v modlitbách s prosbou o pomoc pri orodovaní k svätým dvojčatám Kozmovi a Damiánovi, na čo zázračne vyzdravel. Z vďačnosti preto dal v Kyre postaviť na počesť svätých baziliku. Kozma a Damián sa uvádzajú aj v zozname mučeníkov v Prvej eucharistickej modlitbe.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára