piatok 15. marca 2013

Svätí na každý deň - 15. marec: Klement Ján Mária Hofbauer

15. marec
Klement Ján Mária Hofbauer


    Pekár zomieral v chýre svätca - taká je stručná charakteristika Klementa Jána Máriu Hofbauera. Bol najprv pekár a potom kňaz. Narodil sa v Moravských Budějoviciach ako deviate z dvanástich detí. Keď mal osem rokov, zomrel mu otec, ktorý bol mäsiarom. Pre to, že sa vysťahoval do nemeckého mesta Tasovice, zmenil si meno Dvořák na Hofbauer. Okrem otca mu zomrelo aj sedem súrodencov. Jeho matka ako vdova s piatimi deťmi osemročného Jána zodvihla na ruky pred krížom a povedala mu: "Od dnešného dňa bude tento tvojím otcom."
    Hofbauer trel biedu a ledva sa vyučil za pekára. Nijakým spôsobom sa nevedel dostať ani k malému obnosu peňazí, aby mohol študovať za kňaza. Mal už dvadsaťosem rokov a stále iba miništroval. Pomohla mu búrka. Žil vo Viedni a miništroval v Dóme svätého Štefana. Raz sa po omši spustil strašný lejak. Hofbauer sa ponúkol trom zbožným sestrám, že im pomôže zohnať koč, aby nepremokli. Sestry sa ho pýtali, odkiaľ je a čo robí? V krátkosti im vyrozprával svoj smutný príbeh. Sestry boli zámožné a rozhodli sa ho v štúdiach finančne podporovať.
    Hofbauer bol šokovaný spôsobom výučby bohoslovia vo Viedni, kde na sklonku 18. storočia aj za katedrou vládli bludy a osvietenci. Raz vybuchol počas prednášky, že toto nie je katolícke učivo a po roku odišiel z univerzity do Ríma. Tu bol vysvätený za kňaza spolu s ďalším chudobným viedenským bohoslovcom Hublom.
    Do kongregácie Redemptoristov ich prijímal sám jej zakladateľ svätý Liguori. Hofbauer s kamarátom šli do Bieloruska cez Varšavu, kde ich nuncius požiadal, aby sa ako nemeckí kňazi postarali o nemeckých veriacich. Na začiatku na Hofbauerove kázne chodilo najviac dvadsať starých žien. O dvadsať rokov mohol napísať generálnemu predstavenému kongregácie: "V roku 1807 sme napočítali stoštyritisíc prijímajúcich a bolo by ich aj viac, keby sa ich do kostola viac zmestilo."
    Hofbauer dosiahol obnovu viery vo Varšave mravenčou prácou. Chodil kázať na námestia. Tu ho raz trafila skala posmeškára do hlavy. Na druhý deň na námestie prišiel s obviazanou hlavou znova a povedal: "Dnes budem hovoriť jednoducho, aby ste raz pred Božou súdnou stolicou na mňa nežalovali, že ste mi nerozumeli."
    Hofbauer sa staral najmä o varšavské siroty. Postavil chudobinec a školu, kde vyučoval. Po večeroch chodil pre deti žobrať po chudobnej Varšave. Nečudo, že Napoleónovi úradníci dosiahli Hofbauerove vyhostenie z Varšavy. Skončil vo Viedni, kde mu zasa zakázali kázať. Vystúpil po čítaní evanjelia na omši len s touto vetou: "Dnes nesmiem kázať, ale budem prosiť Ducha Svätého, aby vám vnukol, o čom som chcel hovoriť."
    Nakoniec si svätca vzal pod ochranu cisár. Hofbauer bol populárny ako medzi ľuďmi, tak medzi inteligenciou. Raz jeden umierajúci hriešnik naňho kričal, aby sa pratal z jeho domu. Svätec ho požiadal, aby smel byť aspoň pri dverách: "Aspoň raz by som chcel vidieť, ako umiera zatratenec."
    Chorý začal plakať, poprosil svätca o prepáčenie a zomieral v pokoji. Až pred svätcovou smrťou cisár povolil v Rakúsku založiť rehoľu Redemptoristov. Na poludnie 15. marca 1820 pri modlitbe Anjel Pána svätec, ktorý si dal meno z úcty k Matke Božej Klement Ján Mária Hofbauer, zomrel.
Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára