štvrtok 28. marca 2013

Svätí na každý deň - 29. marec: Maximilián

29. marec
Maximilián


 Svätý Maximilián odmietol slúžiť u vojska, za čo bol odsúdený na trest smrti. Nútili ho narukovať do cisárovej armády. V Ríme bol akt rukovania zasvätením cisárovi ako bohu. Maximilián bol kresťan. Odmietol slúžiť pohanskému bohu - cisárovi Diokleciánovi, ktorý vládol na prelome tretieho a štvrtého storočia. Za to bol popravený. O jeho umučení existuje presný úradný zápis.
 Dioklecián sa nechal titulovať označením Dominus et Deus - čo znamená pán a boh. Maximilián ako kresťan bol umučený, keďže odmietol uznávať nepravého boha a pána. Kresťania síce slúžili v cisárskom vojsku, ale Maximilián bol dôsledný. Odmietol uznať iného boha ako Ježiša Krista. Pri zápise do vojska bol regrút označkovaný olovenou plombou, ktorá znamenala, že vojak patrí cisárovi vyhlasujúceho sa za boha. Za to, že to Maximilián odmietol, ho popravili. Stalo sa tak podľa historického zápisu nasledovne:
 Prokonzul Dion sa spýtal regrúta: "Ako sa voláš?"
 Maximilián odpovedal: "Načo chceš vedieť moje meno? Ja nesmiem slúžiť vo vojsku, lebo som kresťan."
 Dion: "Odmerajte ho!"
 Pri braní miery Maximilián povedal: "Ja nechcem slúžiť vo vojsku. Nemôžem urobiť nič zlé, lebo som kresťan."
 Vojak hlásil: "Päť stôp, desať palcov."
 Dion: "Označkujte ho!"
 Maximilián: "Nedovolím to!"
 Dion: "Staň sa vojakom, inak zomrieš!"
 Maximilián: "Nebudem vykonávať vojenskú službu, lebo konám službu svojmu Bohu!"
 Dion: "Kto ti to nahovoril?"
 Maximilián: "Moje svedomie a ten, ktorý ma povolal."
 Dion sa obrátil k Maximiliánovmu otcovi Victorovi: "Prehovor svojho syna!"
 Victor: "On sám vie, čo má robiť. Je dosť starý, aby to vedel."
 Dion sa obrátil späť k Maximiliánovi: "Buď vojakom a zober si vojenskú značku!"
 Maximilián: "Nezoberiem! Ja už nosím znak Krista, môjho Boha."
 Dion: "Hneď ťa pošlem k tvojmu Kristovi!"
 Maximilián: "To je celkom podľa mojej vôle."
 Dion sa obrátil k službukonajúcemu úradníkovi: "Označkuj ho!"
 Maximilián sa bránil: "Neberiem na seba znak sveta! Značku ti rozlámem, lebo neplatí! Ja som označený spasiteľným znakom svojho Pána Ježiša Krista, Syna živého Boha. Ty ho nepoznáš. On trpel za naše spasenie. Boh ho vydal pre naše hriechy. Jemu slúžia všetci kresťania ako kniežaťu života a pôvodcovi spásy."
 Dion: "Staň sa vojakom, ber si značku, inak zomri!"
 Maximilián: "Ja nezomriem. Moje meno je už zapísané u môjho Pána. Nemôžem byť vojakom."
 Dion: "Mysli na to, aký si mladý. Staň sa vojakom."
 Maximilián: "Moja vojenská služba patrí Pánovi. Nemôžem slúžiť svetu. Som kresťan."
 Dion: "V sprievoda nášho pána Diokleciána sú aj kresťania."
 Maximilián: "To je ich vec, oni musia vedieť, čo majú robiť. Som kresťan a nedopustím sa krivdy."
 Dion: "Akú krivdu robia vojaci?"
 Maximilián: "Ty vieš, čo robia."
 Dion: "Ak nebudeš vojakom, zomrieš:"
 Maximilián: "Nezomriem. Keď opustím svet, len potom začnem skutočne žiť s Kristom, s mojím Pánom."
 Prokonzul Dion rozhodol: "Vytrite jeho meno z kmeňovej knihy vojska! Maximilián bude popravený, lebo v bezbožnom zmýšľaní odoprel svoje zasvätenie vojenskej službe."
 Maximilián odpovedal: "Bohu vďaka!"
 Tak umučili svätého Maximiliána. Pred smrťou nakázal otcovi, aby jeho nové šaty daroval po smrti katovi. Svätý Maximilián mal pri poprave podľa rímskeho zápisu dvadsaťjeden rokov, tri mesiace a osemnásť dní.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára