sobota 2. marca 2013

Svätí na každý deň - 2. marec: Anežka Česká

2. marec
Anežka Česká


 Anežka Česká mala vplyv aj na Slovensko. Za svätú bola vyhlásená 12. novembra 1989, teda len päť dní pred koncom komunistickej bezbožnej vlády v Česko-Slovensku. V chráme svätého Petra v Ríme bolo vtedy množstvo veriacich Slovákov, ktorí povstali proti komunistom už 25. marca 1988 na sviečkovej demonštrácii v Bratislave. A tento dátum bol dôležitý aj pre Anežku, keď 25. marca takmer sedemsto rokov predtým konečne vstúpila do vytúženého kláštora.
 Anežka Česká zomrela 2. marca v roku 1282 ako sedemdesiatsedem ročná Na Františku. Tak sa volá štvrť v Prahe, v ktorej vybudovali na žiadosť Anežky kláštory podľa vzoru svätého Františka z Assisi a svätej Kláry. Od nej dostala Anežka viacero darčekov. Bol to drevený kríž, ruženec, miska aj hrnček, z ktorých jedla a pila.
 Také boli dary chudobnej rehoľníčky Kláry druhej chudobnej rehoľníčke Anežke, ktorá sa narodila ako princezná v rodine českého kráľa Přemysla Otakara I. Ten ju v detstve zasnúbil so synom sliezskeho kniežaťa, ktorého mamou bola svätá Hedviga. Tá otvorila princezne z Prahy oči. Ukázala jej biedu sveta, v ktorom len hŕstka šľachty mala luxus, kým milióny tvrdo hrdlačili.
 Hedviga zobudila jemné srdce Anežky Českej, ktorá sa podľa vzoru svätcov z Assisi vzdala celého majetku v prospech chudobných, chorých a trpiacich. Urobila tak po smrti otca. Hedvigin syn nešťastne zomrel pri poľovačke a zo svadby nebolo nič.
 Anežkin otec ju znovu chystal zasnúbiť so synom nemeckého cisára. Jej otec Přemysl Otakar I. sľúbil dcéru najprv nemeckému cisárovi, ale český kráľ zomrel. Anežka Česká napísala pápežovi list, v ktorom ho žiadala o pomoc. Dávno sa už zasnúbila v srdci Ježišovi Kristovi. Nový český kráľ Václav chcel splniť sľub Přemysla Otakara I. daný nemeckému cisárovi, ale Svätý Otec z Ríma presvedčil cisára. Ten sa vzdal nároku na Anežkinu ruku.
 Na sviatok Zvestovania Pána 25. marca sa v roku 1235 splnil sen Anežky Českej - vstúpila do rádu klarisiek a vzdala sa všetkých majetkov, aj pôct. Zostal jej len titul staršej sestry - tak sa nechala oslovovať od sestier, ktorým bola predstavenou. Bola jednou z nich. Dátum 25. marec akoby poukazoval priamo na Slovákov, ktorí na výročie Anežkinho zloženia rehoľných sľubov v roku 1988 povstali proti totalite, aby tak prebudili aj Českých bratov zo štyridsaťročnej letargie.
 Anežka Česká sa stala svätým životom matkou českého národa. Rozdala sa službe trpiacim s takým zanietením, že strhávala príkladom celé zástupy šľachtických dcér aj synov, aby pomáhali vyrovnávať sociálne rozdiely medzi ľuďmi.
 Anežka bola dobrou sestrou kráľovi Václavovi, keď urovnala vojnový spor s jeho synom, ktorý sa neskôr stal kráľom Přemyslom Otakarom II. a zomrel vo vojne s cisárom Rudolfom Habsburským štyri roky pred smrťou Anežky Českej. To už do Čiech vtrhli lúpežní Braniborci. Vypukol mor, pri ktorom zahynulo tristo tisíc Čechov a zomrela aj Anežka.
 Jej telo objavili v hrobe v chráme svätého Jakuba v Prahe Na Františku až v roku 1930. Zostala po nej neustále živá radostná pamiatka v českom národe na sväticu, ktorá sa vzdala cisárskej koruny, len aby mohla slúžiť chudobnému a utrápenému Kristovi. Toho svätá Anežka videla v každom chorom, či biednom človeku.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára