piatok 22. marca 2013

Svätí na každý deň - 23. marec: Turibius Alfonz de Mongrovejo

23. marec
Turibius Alfonz de Mongrovejo


 Dnešný svätec Turibius Alfonz de Mongrovejo je patrónom pre nás stále ďalekého a neznámeho štátu v Latinskej Amerike - Peru.
 Ak je Peru pre nás neznámym svetom, o to väčším bol pre arcibiskupa Turibiusa, ktorý bol za vrchného cirkevného predstaviteľa v tomto latinskoamerickom štáte vymenovaný v marci v roku 1580. Vtedy mal štyridsaťdva rokov a za arcibiskupa do Peru ho poslal pápež na prosbu španielskeho kráľa Filipa II.
 Tento panovník bol znepokojený správami zo španielskej kolónie v Novom svete, ale nedokázal nájsť vhodného kandidáta na vysoký cirkevný úrad do Limy. Kolonizátori sa despoticky správali k pôvodnému obyvateľstvu, pričom zabúdali na kresťanské zásady.
 Turibius rýchlo zistil, kde je Kristus a okamžite sa v Peru postavil na stranu Indiánov. Pritom tak urobil nielen proti vôli mnohých vplyvných Španielov, ktorí si z Peru urobili svoje "eldorádo", ale čo je zarážajúce, aj mnohých kňazov. Nový arcibiskup si popudil proti sebe dokonca rehoľníkov.
 Španielski dobyvatelia Indiánov nepovažovali za ľudí. Darmo Turibius karhal zlú španielsku morálku. Ocenenia sa dočkal len od Indiánov. S ponosami sa obrátil aj na Rím, kde pápež rozhodol, že vo veci kňazstva aj u rehoľníkov má rozhodovať arcibiskup. Turibius vyhral boj aspoň o postavenie, aj keď španielski dobyvatelia ho naďalej prehliadali a k Indiánom sa správali ako k menejcennej rase.
 Turibius za dvadsaťpäť rokov v Peru dosiahol mnohé zlepšenia postavenia Indiánov. Opatroval chorých ľudí obetavým spôsobom aj v čase moru nehľadiac na vlastné nebezpečenstvo nákazy. Spravoval územie, ktoré predstavovalo rozlohou takmer šesť miliónov kilometrov štvorcových. Nečudo, že jedna cesta krížom cez krajinu mu trvala celé roky.
 Je zrátané, že na cestách bol dlhých sedemnásť rokov. Nesedel so založenými rukami ako arcibiskup v Lime, ale snažil sa zmierňovať utrpenie Indiánov v každej oblasti, ktorá spadala pod jeho správu. Sám vyhľadával skrývajúcich sa Indiánov v prírode, ktorí ušli spod biča novodobých otrokárov. Vykupoval ich od zlých ľudí, snažil sa im pomáhať nájsť si prácu, či inak im pomôcť z biedy.
 Svätý Turibius Alfonz de Mongrovejo sa misionárskej práce ujal s vervou, ktorá mu zobrala všetky životné sily. Počas misijnej cesty zomrel v kruhu Indiánov vo veku šesťdesiatosem rokov 23. marca v roku 1606. Zanechal po sebe ohromné dielo v ľudských dušiach. Zrovnoprávnil Indiánov so španielskymi dobyvateľmi. Ubránil vec viery od vecí, ktoré sa týkajú hmotných statkov a neľudských ziskov kolonizátorov.
 V Amerike založil v roku 1591 prvý kňazský seminár a zreformoval rehoľníkov v misiách, aj svetských kňazov. Turibius raz pri vysluhovaní sviatosti birmovania zmenil birmovné meno mladému dievčaťu na Rosa, čo je po slovensky Ružena. Videl v nevinnom dieťati to, čo iní ešte nevideli.
 Po jeho smrti sa dievča stala rehoľníčkou v ráde Dominikánok a bola z nej slávna svätá Rosa - Ružena z Limy. Všetky zistenia z ciest svätý Turibius zapisoval do diela Libro de las visitas - Kniha návštev, v ktorej je zachytených množstvo dobových udalostí. Turibius zastavil zotročovanie pôvodného obyvateľstva a Indiánom dal vieru, že Ježiš Kristus prišiel na svet zomrieť aj za spásu ich duší.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára