piatok 29. marca 2013

Svätí na každý deň - 30. marec: Ján Klimak

30. marec
Ján Klimak


 Mojžiš zostúpil z hory Sinaj, aby priniesol ľudstvu desať Božích prikázaní. Z hory Sinaj v siedmom storočí zostúpil aj svätec, ktorý priniesol ľuďom seba samého. Bol to Ján Klimak, ktorý sa stal "rebríkom do neba" pre mnohé duše.
 Rebrík do neba sa totiž volá Klimakov spis, v ktorom opísal stupne vedúce k ľudskej svätosti. Napísal ho na požiadanie mnohých svätých mužov tých čias. Dal na papier vlastné zistenia pre budúce generácie nie zo samoľúbosti, ale z poslušnosti. Vyhovel všeobecnej žiadosti. V tom čase bol Ján Klimak už váženým opátom kláštora na hore Sinaj. Toto miesto spojené na veky so starozákonným Mojžišom poznalo ešte iného mnícha rovnakého mena - Mojžiš, ktorý bol Klimakovým žiakom. Ďalší z radu jeho nasledovníkov, ktorý o ňom napísal životopis.
 Z neho máme teda dostatok informácií o Klimakovom svätom živote. O množstve zázrakov, ktoré vykonal. Stačilo, že požehnával chorých a oni sa v mene Ježiša Krista zázračne uzdravovali. Známe je Klimakove naprávanie poblúdených veriacich, ktorých sa objavilo veľké množstvo potom, ako veriaci získali v štvrtom storočí konečne náboženskú slobodu.
 Ján Klimak dosiahol svätosť vďaka svojej láske k iným, ale aj svätým pustovníckym životom na vrchu Sinaj. Tu našiel vynikajúceho učiteľa mnícha Martýra. Ten sa stal Klimakovým duchovným otcom a zomrel v jeho náručí. Klimak sa po smrti Martýra rozhodol pre úplnú samotu. V nej študoval Sväté písmo a snažil sa o pernamentnú modlitbu. Každý si ju môže skúsiť aj dnes. Koľko sa človek vydrží modliť v kuse celý deň pri práci, či domácich prácach? Klimak o tom hovoril takto: "Nasycujte sa radi výdatnými jedlami, ktoré pre vás nachystala Božia milosť na tomto prebohatom stole."
 Svätec nám nechal prostý a predsa účinný návod na duchovnú sýtosť aj v podobe odkazu na štúdium biblie. Klimak zároveň poukázal na potrebu prijímania Božieho tela: "Nepohŕdajte ani vychutnávaním jemného chleba večnej pravdy, ktorý vám v hojnosti lámu svätí otcovia."
 Klimakov spis Rebrík do neba sa skladá z tridsiatich stupňov. Každý stupeň zodpovedá jednému roku života Krista. Klimak si rebrík ako príklad požičal od známeho starozákonného proroka Jakuba. Ten mal sen o rebríku v prvej Mojžišovej knihe Genezis. Po ňom vystupovali a zostupovali na Zem anjeli.
 Klimak sa stal týmto rebríkom do neba pre celé generácie veriacich a je ním pre nás až dodnes. Súčasťou spisu Rebrík do neba je Kniha pastierovi venovaná na poučenie pre predstavených kláštorov. Klimak sa stal opátom vyvolením spomedzi pustovníkov, ktorí žili vtedy na hore Sinaj. Bol najznámejším pustovníkom, ku ktorému chodilo najviac veriacich o radu. Najviac sa dokázal obetovať pre iných. A to je najväčšia láska, akej sa musíme učiť aj my, ako vždy nové generácie ľudí. Pritom Klimak bol najšťastnejší, ak mohol byť vo vlastnej samote. Aj tú nakoniec obetoval pre potreby iných.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára