streda 27. marca 2013

Svätí na každý deň - 28. marec: Jozef Mária Tomasi

28. marec
Jozef Mária Tomasi


 "Tento život je viac smrťou ako životom," na toto poznanie prišiel svätý Jozef Mária Tomasi.
 Tento rímsky kardinál sa narodil v roku 1649 na Sicílii a už ako pätnásťročný sa vzdal dedičstva po svojich rodičoch, ktorí boli veľmi zámožní. Jozef Mária Tomasi sa neskôr z kláštornej chudoby a kňazskej poníženosti bránil vymenovaniu za kardinála. Hovoril: "Načo mi je titul Eminencia, aj tak zostanem len starý."
 Nakoniec sa stal kardinálom z prinútenia. Pápež od neho vyžadoval cirkevnú poslušnosť, aby sa nechal uviesť do úradu. Poznanie Jozefa Máriu Tomasiho stálo na týchto slovách zo svätých kníh: "Lebo zem je krajinou smrti, musíme vždy opäť hľadať zem živých."
 A on zem živých hľadal zo všetkých slabých síl. Bol často chudorľavý a zo Sicílie sa ako dvadsaťštyri ročný mních ocitol v Ríme, kde slúžil prvú svätú omšu a vo večnom meste zostal. Začal tu študovať staré archiválie, o ktoré nik neprejavoval záujem. V ním následne vydávaných dielach sa snažil o oživenie pôvodnej kresťanskej tradície zo začiatku nášho letopočtu, keď sa mu podarilo zrekonštruovať množstvo starých pôvodných kresťanských spisov.
 Cirkev jeho dielo ocenila až v 20. storočí, keď sa po Druhom vatikánskom koncile začali zavádzať do bohoslužieb Tomasiho navrhované zmeny, ktoré znamenali návrat k pôvodným kresťanským tradíciám. Napriek chatrnému zdraviu sa dožil šesťdesiatichštyroch rokov. Kardinálom bol však len sedem mesiacov, keď na Nový rok 1713 v Ríme zomrel na zápal pľúc. V horúčke neustále opakoval túto vetu: "Poďte, poďte, je čas ísť na bohoslužby!"
 Za svätého bol Jozef Mária Tomasi vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. v Bazilike svätého Petra v roku 1986. Celá rodina svätca bola predchnutá duchovnou službou. Jeho otec ako vojvoda z Palmy založil benediktínsky kláštor pre ženy, do ktorého vstúpili všetky štyri Tomasiho sestry a jeho matka. Sám Jozef Mária Tomasi sa zameral v Ríme len na cirkevné štúdium, o čom svedčia aj jeho slová: "Nech si iní idú do Atén, nech si iní idú za Platónom, nech iní študujú Aristotela, mojou túžbou je žiť najmä v Jeruzaleme, deň a noc rozjímať o svätých písmach a nechať bokom svetské vedy. Svoju potravu chcem hľadať pri Kristových nohách a jeho apoštolov. Po celý život zbierať klasy v písmach svätých otcov, ktorí boli plní apoštolského ducha."
 V jedenástich zväzkoch diela Jozefa Máriu Tomasiho nájdeme aj populárnu knihu Žalmov, v ktorej vynechal všetky zbytočné historické súvislosti a ponechal len samotné modlitby. V spise Úvod do teológie cirkevných otcov naplnil svoje predsavzatie, čo chce v živote robiť. Podarilo sa mu predstaviť pôvodné pramene prvých kresťanských storočí. Jozef Mária Tomasi nechal aj návod, ako dosiahnuť potrebnú silu pri kráčaní za svojim cieľom: "Trpezlivosť je dokonca osožnejšia ako chlieb, ktorý človek potrebuje dva razy denne. Trpezlivosť potrebujeme sto ráz za hodinu."

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára