nedeľa 24. marca 2013

Svätí na každý deň - 25. marec: Zvestovanie Pána

25. marec
Zvestovanie Pána


 Medzi sviatkami Pána slávime od Druhého vatikánskeho koncilu vždy 25. marca sviatok Zvestovanie Pána. Patrí k starým kresťanským sviatkom, ktoré si veriaci pripomínali už od štvrtého storočia. V siedmom storočí sa ustálilo slávenie sviatku Zvestovanie Pána na 25. marec. O deväť mesiacov neskôr sa narodil Spasiteľ a vtedy slávime Vianoce. Zvestovanie Pána sa oslavovalo najprv na Východe a v siedmom storočí sviatok prevzala Západná Cirkev. Ide o to, o čom v evanjeliu hovorí svätý Ján: "Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami."
 Pripomeňme si z evanjelia podľa Lukáša, ako došlo k tejto udalosti: "Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: Zdravas, milosti plná, Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane, keď ja muža nepoznám? Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Anjel potom od nej odišiel."
 Ako vieme, ľudia upadli pre hriech Adama a Evy do otroctva diabla. Boh ľuďom už v raji prisľúbil vykupiteľa a tento sľub viackrát opakoval vďaka prorokom v Starom zákone. Tam sa môžeme o Zvestovaní Pána dočítať už v knihe proroka Izaiáša, ktorá vznikla päťsto rokov pred spomínanými udalosťami. Izaiáš o tom hovoril takto: "Sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí Syna a dá mu meno Emanuel."
 Emanuel znamená v slovenčine Boh s vami. Touto pannou sa stala Panna Mária, ktorá pochádzala po otcovi Joachimovi z rodu kráľa Dávida a po matke svätej Anne pochádzala z rodu kňaza Árona. Tým, že Boh dal svetu jednorodeného Syna, aby sa narodil v biede na slame, ukázal ľudstvu aj cestu do neba. Lebo kto verí v Krista, ako sa dozvedáme v evanjeliu, ten bude mať večný život v nebi. Nemáme si preto zhŕňať majetky na zemi, lebo po smrti si ich do neba nevezmeme. Po smrti nám v nebi pomôžu len dobré skutky. Láska, akú preukážeme k blížnemu svojmu, ktorého máme podľa Kristových prikázaní milovať ako seba samého.
 Kristus zvíťazil nad smrťou, aby sme aj my mali život večný. O Zvestovaní Pána napísal pápež svätý Lev Veľký v liste písanom Flavianovi aj tieto slová: "Treba často zdôrazňovať, že jeden a ten istý je naozaj Boží Syn a naozaj syn človeka. Boh, lebo "na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh", a človek, lebo "Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami."
 Pre Slovákov sa 25. marec stal symbolom boja za vieru. V tento deň v roku 1988 bola vo vtedajšom komunistickom Československu prvá demonštrácia za náboženskú slobodu po štyridsiatich rokoch náboženského útlaku. V Bratislave na Hviezdoslavovom námestí ju násilne rozohnali s použitím vodných diel. Policajti zasiahli proti modliacemu sa davu ľudí. Tí držali proti policajným pelendrekom len zapálené sviečky a do roka sa komunistický ateistický režim zrútil.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára